Psychologia, pedagogika

Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców

Scenariusze zajęć i zabaw dla wycho...

Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultu...

Rozwój przez zabawę, to główne przesłanie książki zawierającej praktyczne scenariusze organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny zarazem. Zabawa wpływa na rozwój inteligencji wielorakich, kształtuje kompetencje społeczne, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga w zarządzaniu emocjami, wyposażając dziecko w umiejętności niezbędne do tego, by w dorosłym życiu mogło podjąć z sukcesem określone społeczne role. Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Arteterapie język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce

Arteterapie język wizualny w terapi...

Arteterapie język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce

Wiesław Karolak

Książka powstała z chęci podzielenia się doświadczeniami z pracy artystycznej, pedagogicznej, arteterapeutycznej i twórczej związanej z istotą kształtowania się podmiotowości człowieka. Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza to wstęp i krótkie rozważania teoretyczne na temat arteterapii i pracy w obszarze myślenia twórczego związanego z kształtowaniem się istoty człowieka podmiotowego. Część druga składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Ćwiczenia realizow..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Drama. Przewodnik po koncepcjach,  technikach i miejscach

Drama. Przewodnik po koncepcjach, ...

Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach

Publikacja jest zbiorem różnorodnych technik i scenariuszy dramowych, pochodzących od różnych osób, praktyków stosujących dramę w odmiennym środowisku społeczno-kulturowym. Do udziału w publikacji zaproszeni zostali wybitni praktycy dramy z Polski i ze świata, osoby których działania mają wpływ na rozwój dramy w kierunku pozytywnych zmian w zakresie edukacji, profilaktyki i terapii, sztuki, filozofii, zarządzania i ekonomii i innych. Publikacja ma określoną strukturę, która pozwala czytelniko..

40.00 zł Cena netto: 38.10 zł

Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego

Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuściń...

Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego

Tomasz Jan Chlebowski

Guy de Maupassant rzekł kiedyś, że „spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia”. Poznając człowieka wchodzimy w inny świat. Jedyny w swoim rodzaju świat myśli, odczuwania, doświadczeń oraz historii życia Innego. Każde spotkanie czyni nas bardziej ludźmi, gdy tylko zechcemy zaprosić Innego do naszego świata, jednocześnie przyjmując w darze inność świata spotykanego człowieka. W taki sposób rodzi się rzeczywistość wzajemnie ubogacającego dialogu. Tylko dzięki spotkaniom możemy głębiej wejść w..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku

Cyberbezpieczeństwo jako podstawa b...

Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa...

Marek Górka redakcja naukowa

Cyberbezpieczeństwo jest współcześnie jednym z najpopularniejszych tematów obecnych w debatach publicznych w Polsce i na świecie. Internet na stałe wpisał się w funkcjonowanie dzisiejszych obywateli, grup społecznych, biznesu oraz państw i instytucji ponadnarodowych. Jednak jego dominująca rola w codziennym życiu wywołuje także często poczucie niepewności i zagrożenia. Ostatnie lata bogate były w spektakularne ataki cybernetyczne, które paraliżowały rządowe strony internetowe oraz systemy odpowi..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana

Diagnoza i psychoterapia sprawców p...

Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Z...

Dorota Dyjakon

Książka otrzymała nominację w kategorii najlepszej psychologicznej książki naukowej w Konkursie Nagrody Teofrasta 2015. Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy domowej. Autorka omówiła skuteczne formy pomocy psychologicznej udzielane sprawcom przemocy domowej. Przegląd niektórych propozycji opracowanych i realizowanych w Ameryce i Europie wskazuje, że istnieje duża potrzeba motywowania osób stosujących przemoc do podjęcia zmiany. Pra..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół...

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji

Andrzej Jaczewski

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski: „(…) praca Profesora Andrzeja Jaczewskiego na tle innych publikacji ma charakter wyjątkowy. Sprawia to osoba Autora – nestora polskiej seksuologii, wybitnego znawcy problematyki erotyzmu dzieci i młodzieży, lekarza, pediatry i pedagoga. Jest to opracowanie, jak podkreśla w tytule Profesor, będące jego refleksją nad seksualnością dzieci i młodzieży. (…) Wyjątkowość recenzowanej pracy związana jest także z tym, że Autor porusza w niej wiele tematów związanych z ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pracoholizm inaczej

Pracoholizm inaczej

Pracoholizm inaczej

Lucyna Golińska

Predyspozycje osobowościowe mogą się ujawniać w trzech różnych formach: jako tendencje obsesyjno-kompulsywne, narcystyczne lub zapotrzebowanie na ekstremalną stymulację i prowadzić do różnych form pracoholizmu. Czasem niesatysfakcjonujące relacje z ludźmi bywają czynnikiem sprzyjającym rozwojowi lub nasileniu pracoholizmu, ale zawsze stają się jego trudną konsekwencją. Trudną, bo przez wielu pracoholików niezrozumiałą, nieprzewidywalną, w ich odczuciu krzywdzącą. To następstwo wydaje się jednym ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Współcześni ludzie wobec wyzwań i z...

Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz redakcja naukowa

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w XXI wieku. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście wyzwań i zagrożeń, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki, w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. W obszarze tych dziedzin nauki wyłan..

64.80 zł 72.00 zł Cena netto: 61.71 zł

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych

Profilaktyka i resocjalizacja niele...

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od ...

Tomasz Janusz Wach

Książka stanowi kompendium wiedzy nt. specyfiki problemu wchodzenia w obszar zagrożenia uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w tym od alkoholu. Pokazane zostały konteksty sytuacji społeczno-prawnych nieletnich sprawców czynów zabronionych. Opisy dotyczą osób młodych i ich środowisk obciążonych przestępczością, dodatkowo mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi. Wskazane są możliwości racjonalizacji wymienionych problemów. Warto podkreślić, że rekomendacje te dotyczą nie tylko oddziaływa..

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym

Studia nad arteterapią w ujęciu aks...

Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym

Tomasz Rudowski

Książka pokazuje arteterapię jako naukę leczenia poprzez sztukę i ukazuje możliwości jej stosowania w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, społecznie i fizycznie. Autor przedstawia wartości terapeutyczne sztuki, polegające na przetwarzaniu reakcji na sztukę w pozytywne przeżycia pacjentów. Prezentowane są trzy modele psychoterapii, będące wynikiem wieloletnich badań Autora...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny

Małżeństwo i miłość. Kontekst psych...

Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny

Jan Rostowski, Teresa Rostowska

Przekazana do rąk czytelnika książka dotyczy szerokiego spektrum problemów wyjaśniających złożoność i specyfikę zachowań osób funkcjonujących w małżeństwie i innych związkach interpersonalnych opartych na miłości. W części I książki uwzględnione zostały najważniejsze teorie psychologiczne wyjaśniające dobór partnerów do małżeństwa. W części II autorzy koncentrują się głównie na psychologicznych i neuropsychologicznych uwarunkowaniach miłości małżeńskiej i partnerskiej. Takie zróżnicowanie proble..

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń ...

Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teo...

Anna Andrzejewska

Najnowsze media cyfrowe i interaktywne technologie informacyjno-komunikacyjne, tworzące cyberprzestrzeń oraz świat wirtualny stwarzają wiele możliwości, ale także zagrożeń dla najmłodszego pokolenia. Mają one charakter dynamiczny i powszechny, a ich wymiar jest globalny. Dzieci i młodzież są najbardziej narażone na niebezpieczeństwa występujące w cyberprzestrzeni. Z tego też powodu istotne znaczenie ma poznanie przyczyn rozwoju tych zagrożeń, obecnego stanu oraz skutków w aspekcie wychowawczym. ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Człowiek w obliczu szans cyberprzes...

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Józef Bednarek redakcja naukowa

Zastosowanie mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w każdym obszarze życia człowieka wpłynęło także na przekształcenia i ewolucję w edukacji. Analiza i ocena tych przemian na przestrzeni dziejów pozwala na wyodrębnienie pięciu przełomów w komunikacji, w kształceniu, w pracy zawodowej i w innych obszarach aktywności człowieka. Obecnie mamy piąty, największy i najważniejszy przełom edukacyjny, łączący się z mediami interaktywnymi, z Internetem, z telewizją cyfrową, z telef..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świat...

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Józef Bednarek, Anna Andrzejewska redakcja naukowa

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Dlatego Autor poleca tę książkę szerokiemu gronu odbiorców, w szczególności rodzicom, pedagogom, psychologom, nauczycielom szkół różnych szczebli edukacji oraz sp..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Pokazuje 286 do 300 z 434 (29 Stron)