Psychologia, pedagogika

Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży

Stres w środowisku edukacyjnym młod...

Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży

Stanisław Korczyński

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się problematyką edukacji. Autor dokonuje w niej analizy podobieństw i różnic w subiektywnej ocenie stresorów edukacyjnych uczniów na różnych poziomach kształcenia. Opisywane źródła stresu w ujęciu ilościowym wzbogaca licznymi wypowiedziami uczniów, świadczącymi o postrzeganiu szkoły, rówieśników, środowiska rodzinnego i samego siebie z punktu widzenia przyczyn irytacji, frustracji i wielu napięć emocjonalnych. Autor, analizuj..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Trauma egzystencjalna a wartości

Trauma egzystencjalna a wartości

Trauma egzystencjalna a wartości

Kazimierz Popielski, Piotr Mamcarz

Książka stanowi rozwinięcie idei psychologii egzystencjalnej, dotyczącej fenomenologii ludzkich przeżyć i doświadczeń. Zostało w niej przedstawione autorskie pojęcie traumy egzystencjalnej. Propozycja ta odróżnia się od koncepcji Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), Ostrej Reakcji Stresowej (ASD), jak również innych jednostek nozologicznych, opisujących konsekwencje psychofizjologiczne wystąpienia zdarzenia o charakterze zagrażającym życiu i zdrowiu. Publikacja koncentruje się na noo-psychosomaty..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć

Ewa Grudziewska redakcja naukowa

Książka zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności, a także kwestie związane z eurosieroctwem.Polecamy również:     ..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Bezdomność. Modele pracy socjalnej. Wsparcie psychologiczne

Bezdomność. Modele pracy socjalnej....

Bezdomność. Modele pracy socjalnej. Wsparcie psychologiczne

Beata Maria Pawlik

Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki z osobami bezdomnymi, pochodzącymi z różnych stron kraju. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli pracy socjalnej i wsparcia psychologicznego osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych, ale jest to także zapis losów konkretnych ludzi i zdarzeń, zamkniętych w zjawisku bezdomności. Autorka wprowadza w temat przedstawiając przegląd ugruntowanej wiedzy dotyczącej różnych aspektów pracy socjalnej z osobami..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce

Rysunek w arteterapiach, twórczości...

Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce

Wiesław Karolak

Książka jest praktycznym przewodnikiem po metodzie pracy w obszarze treningu twórczego i kreatywności, a przede wszystkim w obszarze arteterapii. Dzieli się na dwie części. Część pierwsza to wprowadzenie i rozważania dotyczące różnego rozumienia tak rysunku, jak i możliwości rysowania, a co za tym idzie – uczenia, edukacji w zakresie rysunku, rysowania. Druga część książki to zestaw scenariuszy. Scenariusze zostały zaprezentowane według bardzo prostego schematu: tytuł, czasem motto, pierws..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline

Mentalizacja w kontekście przywiąza...

Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie ...

Monika Marszał

Książka otrzymała nominację w kategorii najlepszej psychologicznej książki naukowej w Konkursie Nagrody Teofrasta 2015. Książka jest syntezą dotychczasowego stanu wiedzy na temat mechanizmów powstawania zaburzeń osobowości z perspektywy teorii relacji z obiektem, teorii przywiązania i wywodzącej się z niej koncepcji mentalizacji. Mentalizacja to bardzo ważna i złożona umiejętność, która z jednej strony obejmuje rozumienie samego siebie, refleksję nad własnymi emocjami i przekonaniami oraz umi..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Psychopatologia człowieka dorosłego

Psychopatologia człowieka dorosłego

Psychopatologia człowieka dorosłego

Andrzej Augustynek

Czytelnik otrzymuje publikację zawierającą aktualną wiedzę na temat psychopatologii człowieka dorosłego w odniesieniu do najnowszej klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). Podręcznik zawiera pierwsze tłumaczenie DSM-5 na język polski. Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów, ale także studentów kierunków medycznych i psychologicznych oraz osób zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych, ich etiologią, epidemiologią i leczeniem...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów

Sposoby radzenia sobie z trudnościa...

Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów

Justyna Iskra

Praca inspirowana jest doświadczeniami autorki będącej nauczycielem akademickim. Obserwacje i rozmowy ze studentami wskazują, że gwarancją sukcesu akademickiego nie są jedynie zdolności intelektualnie. Duża grupa studentów pomimo posiadanych zdolności intelektualnych nie radzi sobie w nowej sytuacji, którą jest rozpoczęcie kolejnego etapu kształcenia (studia). Książka przedstawia specyfikę trudności, z którymi spotykają się studenci w trakcie studiów, ze szczególnym uwzględnieniem studentów I ro..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą?

Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, ż...

Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej ...

Peter Gray

Dzieci potrzebują zabawy. Potrzebują zabawy z innymi dziećmi bez nadzoru dorosłych. Tylko w takiej zabawie mogą nauczyć się radzenia sobie z emocjami, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów i wielu, wielu innych umiejętności. Zabawa spełnia bardzo ważną funkcję w rozwoju dzieci. Amerykański psycholog Peter Gray dowodzi, że jest ona naturalnym sposobem, w jaki dzieci uczą się, że nie są bezradne. W ten sposób zdobywają nowe umiejętności, radzą sobie z strachem czy złością, poznają mo..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 29.91 zł

Szkoło jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole

Szkoło jaka jesteś? Problemy nauczy...

Szkoło jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szk...

Małgorzata Banasiak i Agata Wołowska redakcja naukowa

Publikacja prezentuje wybrane problemy współczesnej szkoły odnoszące się do 3 obszarów jej funkcjonowania: aktywności ucznia, pracy nauczyciela oraz relacji między uczniem i nauczycielem z uwzględnieniem wpływu rodziców. W obszarze zainteresowań autorek znalazły się między innymi takie szczegółowe kwestie jak: trudności nauczycieli z utrzymaniem dyscypliny na lekcji, radzeniem sobie uczniów z wygórowanymi oczekiwaniami rodziców i związana z tym presja, kolejnych stopni awansu zawodowego, które n..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii

Jak rozwijać aktywność twórczą dzie...

Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, ...

Maria Gudro-Homicka

Książka stanowi zbiór scenariuszy do pracy z dziećmi w klasach I-VI szkoły podstawowej. Pokazany w niej sposób dramowej pracy z tekstem literackim został wzbogacony o obszerne uwagi dotyczące ich realizacji i wskazówki wieloletniego praktyka. Szczególną wartością scenariuszy jest perspektywa humanistyczna, oparta na priorytecie rozwijania osobowości jako całości, pracy z emocjami i rozmowie o wartościach. Publikacja może służyć wszystkim nauczycielom przedmiotów humanistycznych – polonistom, ..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie

Warunki skutecznej pracy wychowawcz...

Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostoso...

Aneta Paszkiewicz

Adresatami publikacji są wszyscy ci, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie i dążą do tego, aby ich praca wychowawcza stała się bardziej skuteczna, tj.: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grupy, ale także studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Zawarte w niej rozważania będą przydatne w projektowaniu indywidualnych programów pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie na poziomie stawiania diagnozy, tworzenia samego programu i doboru właściwych..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Edyta Joanna Lichota

Publikacja ta powstała w wyniku wieloletniej praktyki logopedycznej. Zawarte w niej ćwiczenia przeznaczone są do nauki wymowy wszystkich głosek języka polskiego. Skierowana jest do logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców i studentów. Poza ćwiczeniami praktycznymi zawiera podstawowe informacje na temat diagnozy, teorii i praktyki logopedycznej. Rysunki oraz zdjęcia uzupełniają i ułatwiają terapię logopedyczną. Książka ta pomaga ocenić, czy dziecko ma sprawne narządy artykulacyjne, poszerza za..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc

Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby po...

Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc

Agnieszka Kozdroń

Książka ma na celu przybliżenie zespołu Aspergera wszystkim tym, którzy w procesie życia mają lub mieć będą kontakt z tymi wyjątkowymi osobami. Autorka daje praktyczne narzędzie, które w jednym miejscu skupia wiedzę adresowaną do pedagogów, rodziców, terapeutów i wszystkich osób zainteresowanych zaburzeniami autystycznymi. Jako mama chłopca z zespołem Aspergera, wie, jak wiele czasu opiekunowie tracą na dotarcie do praktycznej wiedzy, jak wiele energii wydatkują by zrozumieć własne dziecko, nier..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Psychologia przemysłowa

Psychologia przemysłowa

Psychologia przemysłowa

Katarzyna Markiewicz

Książka zawiera informacje o początkach i historycznym tle rozwoju psychologii przemysłowej. Ukazuje związek między psychologią przemysłową, psychologią pracy i psychologią zarządzania. Ważną część książki stanowią informacje na temat zadań współczesnych psychologów przemysłowych, jak B+R czy projekt Mars 2030...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 286 do 300 z 451 (31 Stron)