Psychologia, pedagogika

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarn...

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie

Lidia Anna Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk redakcja naukowa

Czy to prawda, iż osoba otyła jest leniwa, marudna, niezdyscyplinowana? A może jest łagodna i pogodna? Czy zajadanie stresu prowadzi do nadwagi? Czy każde dziecko otyłe staje się otyłym dorosłym? Czy tycie w okresie dorastania jest naturalne? Jak pomóc osobie otyłej schudnąć? Książka ta stawia te i podobne pytania, starając się na nie odpowiedzieć w sposób zrozumiały,  zarówno dla psychologów, dietetyków czy lekarzy (i studentów tych kierunków), jak i rodziców oraz innych osób, którym problem ot..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci

Wychowanie i wspieranie rozwoju mał...

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci

Anna Mikler-Chwastek

Zmiana ustawodastwa spowodował, że sześciolatki opuszczają przedszkola i rozpoczynają naukę w szkole. Decyzja ta nie pozostała jednak bez konsekwencji, mianowicie powszechną praktyką stało się kierowanie coraz młodszych dzieci (już dwuletnich) pod opiekę przedszkoli i różnego typu placówek spełniających kryteria oświaty. Ta sytuacja powoduje z kolei konieczność stworzenia od podstaw programów wychowania i wspierania rozwoju dla bardzo małych dzieci, tych które do tej pory pozostawały pod opie..

18.50 zł 37.00 zł Cena netto: 17.62 zł

Świat w obrazach u osób po udarach mózgu

Świat w obrazach u osób po udarach ...

Świat w obrazach u osób po udarach mózgu

Ewa Zawadzka

Książka została przygotowana z myślą o osobach zaangażowanych w rozwój wiedzy o mózgowych mechanizmach funkcjonowania człowieka w normie i w patologii, jak również działających w praktyce klinicznej z pacjentami neurologicznymi...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych

Filmoterapia w edukacji i terapii d...

Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dor...

Ewa Warmuz-Warmuzińska

Ta książka to obowiązkowa lektura wszystkich specjalistów, szukających nowych metod pracy z ludźmi, wzbogacających warsztat swojej pracy, ale to również osobisty terapeuta miłośników filmu, dzięki któremu terapię możemy poprowadzić sobie sami w zaciszu domowego ogniska. Książka,  pierwsza i jedyna dotychczas na polskim rynku propozycja wydawnicza całkowicie poświęcona filmoterapii, opisuje tę formę pomocy niezwykle szczegółowo, w pierwszej części skupiając się na zagadnieniach teoretycznych, ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Metapamięć. Perspektywa psychologiczna i kliniczna

Metapamięć. Perspektywa psychologic...

Metapamięć. Perspektywa psychologiczna i kliniczna

Ewa Małgorzata Szepietowska

Książka prezentuje oryginalną i ważną problematykę metapamięci na bazie znakomitej analizy najnowszej literatury przedmiotu. Autorka pokazuje zróżnicowane aspekty dysfunkcji metapamieci w zaburzeniach takich jak anozognozja, choroba Alzheimera, Parkinsona, demencja, zespół Korsakowa, oraz zaburzeń psychotycznych i afektywnych z uwzględnieniem neuropatomechanizmu. Książka dostępna w wersji e-book  ..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

Paweł Stanisław Czarnecki

Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym pracy socjalnej, ujmującym całkowitą jej problematykę. We współczesnych krajach rozwiniętych praca socjalna jest prowadzona w ramach instytucji państwa lub przynajmniej we współpracy z tymi instytucjami, zachodzi więc potrzeba formalnego uregulowania działalności instytucji świadczących pracę socjalną i inne rodzaje pomocy społecznej.  Publikacja odpowiada na rosnącą potrzebę informacji i wiedzy społeczeństwa związaną z zagadnieniami pr..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych

Między wyborem a przymusem. Rodzina...

Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych ...

Marzanna Farnicka

Autorka na podstawie zaprezentowanych w monografii wyników badań własnych rozpoznała procesy, które zostają uruchomione w systemie rodziny w związku z wydarzeniami normatywnymi i nienormatywnymi, pożądanymi z punktu widzenia rozwoju rodziny i jej członków, jak i niepożądanymi, zagrażającymi patologizacją życia rodziny i jednostek (dorosłych i dzieci). Wskazuje także zasoby tkwiące w systemie rodziny przydatne w rozwiązaniu różnych sytuacji trudnych, a szczególnie na bliskie, nasycone dodatnimi e..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają się w perły

Pozytywne skutki doświadczeń trauma...

Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają...

Nina Ogińska-Bulik

Trauma (uraz psychiczny), do jakiej dochodzi w reakcji na wydarzenia lub sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, na ogół wiąże się z różnymi negatywnymi konsekwencjami i zaburzeniami. Tymczasem książka pokazuje, że w wyniku doświadczonej traumy może pojawić się wiele pozytywnych zmian, które składają się na fenomem potraumatycznego wzrostu. Te pozytywne zmiany przejawiają się w poprawie relacji z innymi, większym docenianiu życia, dokonanych przewartościowaniach w sferze duchowej, wyższe..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Pełnienie ról rodzicielskich wobec ...

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektu...

Żaneta Stelter

Autorka prezentuje modele rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcjonalnej oraz fazy zmian w życiu rodziny związane z pojawieniem się w niej dziecka, także niepełnosprawnego. Szczególnie starannej analizie poddano wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na system rodziny...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa

Wybrane uwarunkowania jakości życia...

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zesp...

Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

Autorka podejmuje problem jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa, wpisując się w tym samym w nurt badań coraz częściej podejmowanych przez psychologów i pedagogów specjalnych, zajmujących się funkcjonowaniem psychospołecznym rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Errata..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

Arteterapia i warsztaty edukacji tw...

Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

Maja Stańko-Kaczmarek

W pierwszej części książki dokonano analizy zjawiska kreacji plastycznej z perspektywy możliwości stosowania jej w psychoterapii i edukacji. Następnie (w rozdziałach 2 i 3) przedstawiono charakterystykę działań arteterapeutycznych i warsztatowych z zakresu edukacji twórczej, które w największym stopniu z wszystkich działań o charakterze psychoterapeutycznym oraz edukacyjnym bazują na kreacji. Poza pogłębioną charakterystyką tych dziedzin, w rozdziale 4 przedstawiono ich porównanie pod względem k..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych

Zaangażowane rodzicielstwo a autokr...

Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych

Lucyna Bakiera

W książce przedstawiono teoretyczną i empiryczną analizę rodzicielstwa, ujmowanego głównie z perspektywy funkcjonowania dorosłych. Przyjęto, iż rodzice zmieniają się podejmując działania opiekuńcze i wychowawcze wobec dziecka, a zmiany te mogą mieć charakter rozwojowy. Przeniesienie uwagi z wychowawczych aspektów rodzicielstwa na doświadczenia dorosłych wpisuje się w nurt badań nad rozwojem człowieka dorosłego w kontekście rodziny, któremu w monografii towarzyszy wizja człowieka kreującego swoje..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego...

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wy...

Beata Prościak

Książka przeznaczona jest dla podwójnego odbiorcy. Łączy wymagania stawiane monografii naukowej z ujęciem popularyzatorskim, przeznaczonym do szerszej rzeszy odbiorców. Adresowana jest zarówno do dydaktyków, jak i studentów oraz nauczycieli polonistów w dobie reformy, z myślą o maturze 2015 roku. Jednak jej szczególna wartość polega na pokazaniu nauczycielom i wychowawcom sposobu na eliminowanie agresji i patologii wśród młodzieży. W ramach nowych pomysłów wniesionych do nauki, publikacja pre..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

Wartość systemów e-learningowych w ...

Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

Adam Stecyk

Książka jest próbą spojrzenia na podmioty edukacyjne przez pryzmat systemu e-learningowego rozumianego jako zbiór kluczowych elementów występujących na trzech płaszczyznach: merytoryczno-metodologicznej, informatycznej i organizacyjno-ekonomicznej, oraz przez pryzmat procesów zachodzących w organizacji, które są podstawowym mechanizmem tworzenia wartości...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Małgorzata Sitarczyk redakcja naukowa

Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze, jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnych obszarach życia: od przemian cywilizacyjnych, przez postęp kulturowy, gospodarczy, ekonomiczny, technologiczn..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 271 do 285 z 389 (26 Stron)