Psychologia, pedagogika

Szkoło jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole

Szkoło jaka jesteś? Problemy nauczy...

Szkoło jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szk...

Małgorzata Banasiak i Agata Wołowska redakcja naukowa

Publikacja prezentuje wybrane problemy współczesnej szkoły odnoszące się do 3 obszarów jej funkcjonowania: aktywności ucznia, pracy nauczyciela oraz relacji między uczniem i nauczycielem z uwzględnieniem wpływu rodziców. W obszarze zainteresowań autorek znalazły się między innymi takie szczegółowe kwestie jak: trudności nauczycieli z utrzymaniem dyscypliny na lekcji, radzeniem sobie uczniów z wygórowanymi oczekiwaniami rodziców i związana z tym presja, kolejnych stopni awansu zawodowego, które n..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii

Jak rozwijać aktywność twórczą dzie...

Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, ...

Książka stanowi zbiór scenariuszy do pracy z dziećmi w klasach I-VI szkoły podstawowej. Pokazany w niej sposób dramowej pracy z tekstem literackim został wzbogacony o obszerne uwagi dotyczące ich realizacji i wskazówki wieloletniego praktyka. Szczególną wartością scenariuszy jest perspektywa humanistyczna, oparta na priorytecie rozwijania osobowości jako całości, pracy z emocjami i rozmowie o wartościach. Publikacja może służyć wszystkim nauczycielom przedmiotów humanistycznych – polonistom, ..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie

Warunki skutecznej pracy wychowawcz...

Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostoso...

Aneta Paszkiewicz

Adresatami publikacji są wszyscy ci, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie i dążą do tego, aby ich praca wychowawcza stała się bardziej skuteczna, tj.: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grupy, ale także studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Zawarte w niej rozważania będą przydatne w projektowaniu indywidualnych programów pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie na poziomie stawiania diagnozy, tworzenia samego programu i doboru właściwych..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Edyta Joanna Lichota

Publikacja ta powstała w wyniku wieloletniej praktyki logopedycznej. Zawarte w niej ćwiczenia przeznaczone są do nauki wymowy wszystkich głosek języka polskiego. Skierowana jest do logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców i studentów. Poza ćwiczeniami praktycznymi zawiera podstawowe informacje na temat diagnozy, teorii i praktyki logopedycznej. Rysunki oraz zdjęcia uzupełniają i ułatwiają terapię logopedyczną. Książka ta pomaga ocenić, czy dziecko ma sprawne narządy artykulacyjne, poszerza za..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc

Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby po...

Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc

Agnieszka Kozdroń

Książka ma na celu przybliżenie zespołu Aspergera wszystkim tym, którzy w procesie życia mają lub mieć będą kontakt z tymi wyjątkowymi osobami. Autorka daje praktyczne narzędzie, które w jednym miejscu skupia wiedzę adresowaną do pedagogów, rodziców, terapeutów i wszystkich osób zainteresowanych zaburzeniami autystycznymi. Jako mama chłopca z zespołem Aspergera, wie, jak wiele czasu opiekunowie tracą na dotarcie do praktycznej wiedzy, jak wiele energii wydatkują by zrozumieć własne dziecko, nier..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Psychologia przemysłowa

Psychologia przemysłowa

Psychologia przemysłowa

Katarzyna Markiewicz

Książka zawiera informacje o początkach i historycznym tle rozwoju psychologii przemysłowej. Ukazuje związek między psychologią przemysłową, psychologią pracy i psychologią zarządzania. Ważną część książki stanowią informacje na temat zadań współczesnych psychologów przemysłowych, jak B+R czy projekt Mars 2030...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rysunek dziecka. Badania porównawcze Polska-USA. Wskazania do arteterapii

Rysunek dziecka. Badania porównawcz...

Rysunek dziecka. Badania porównawcze Polska-USA. Wskazania do artetera...

Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

W publikacji dokonano charakterystyki rozwoju rysunkowego dziecka w wieku od 8 do 11 lat. Analizowano prace rysunkowe dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną z Polski i z USA. W rysunku opisano rozwój kształtu postaci ludzkiej, ptaka i psa. Ponadto przedstawiono rozwój widzenia przestrzennego, dynamikę ruchu, proporcje oraz typ ustawienia rysowanych form. Badania te zostały przeprowadzone w placówkach państwowych oraz prywatnych w Polsce i w USA. Na podstawie zebranego materiału rysunk..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Arteterapia część 2

Arteterapia część 2

Arteterapia część 2

Bartosz Łoza i Aleksandra Chmielnicka-Plaskota redakcja naukowa

Drugi tom Arteterapii stanowi rozwinięcie teoretycznych treści zawartych w pierwszej części cyklu. Publikacja powstała na bazie wielu doświadczeń, z udziałem wielu ośrodków i autorytetów, polskich i zagranicznych, w tym również w oparciu o praktykę kliniczną realizowaną poprzez interdyscyplinarny zespół w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Praktyka składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy, pt. Arteterapia w procesie leczenia psychi..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną

Praca socjalna z osobą uzależnioną ...

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną

Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska redakcja naukowa

Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzeby środowiska pracowników służb społecznych, ale także studentów pracy socjalnej, którzy dopiero zdobywają podstawy tak trudnej „sztuki” pracy z osobą uzależnioną. Publikacja stanowi kompendium wiedzy i być pomocną zarówno dla specjalistów, jak i innych osób, którzy zapragną zdobyć więcej informacji na temat tego ważnego problemu społecznego. W publikacji Autorzy omówili, jak pracować w pomocy społecznej z osobą uzależnioną i jej rodziną, a w szc..

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady

Sposoby aktywizowania uczniów w szk...

Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, ...

Julian Piotr Sawiński

Różnorodne techniki motywowania uczniów do uczenia się i pobudzania kreatywnego myślenia, inspirowanie i rozwijanie racjonalnego myślenia uczniów, neurodydaktyka i organizowanie procesu uczenia się, problem egalitaryzmu i elitaryzmu, praca zespołowa uczniów, uczenie odpowiedzialności i samodzielności, nowoczesne technologie w szkole – to tylko niektóre z zagadnień omówionych w tym poradniku. Autor przedstawił metody aktywizowania uczniów w procesie nauczania – uczenia się, podając wiele wartości..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Arteterapia część 1

Arteterapia część 1

Arteterapia część 1

Bartosz Łoza, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota redakcja naukowa

Z wprowadzenia (od Redaktorów): Arteterapia to jeden z „najpiękniejszych problemów” współczesnej psychiatrii, całej medycyny, ale też szerzej – „zaangażowanych społecznie” nauk społecznych. Nie da się jej uprawiać, będąc specjalistą tylko w jednej dziedzinie. W medycynie arteterapia jest klasyfikowana jako część rehabilitacji, ale równocześnie ciągle okazuje się, że jest zbyt duża i zbyt niezależna na tego typu poddaństwo. Czerpiąc wzorce z nauk medycznych, arteterapia przenika i inspiruje ta..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach

Patologia cyfrowego dzieciństwa i m...

Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobie...

Problematyka książki dotyczy funkcjonowania rodziny w Polsce w XXI wieku pod wpływem technologii cyfrowej (np. Internet, komunikatory, smartfony). Oprócz bezspornych korzyści dotyczących komunikowania się w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży występują jednak, i to często, bardzo poważne zagrożenia dla ich aktualnego oraz przyszłego rozwoju psychicznego i społecznego (np. więzi koleżeńskie), a także rozwoju moralnego (zachowania nieetyczne). Internet jest bowiem również narzędziem bardzo niebezp..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością

Konteksty aktywności artystycznej o...

Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością

Leszek Ploch

Przedmiotem publikacji jest wieloaspektowo ujęta działalność ukierunkowana na aktywność artystyczną osób z niepełnosprawnością. Warto wiedzieć, że udział w działaniach artystycznych jeszcze do niedawna nie był dany tej grupie osób; nie doceniano, lekceważono i marginalizowano wszelkie tego rodzaju próby. Okazuje się, że aktywność ta może stanowić specyficzną relację międzyludzką, w ramach której postawa prospołeczna, komunikacja, empatia oraz tolerancja znajdują swoje cenne, niepowtarzalne ujści..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego

Od teatru pedagogicznego do teatru ...

Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego

Książka zawiera wiele cennych treści i praktycznych zaleceń dotyczących zastosowania elementów teatru w oddziaływaniach pedagogicznych, psychologicznych i terapeutycznych; wykorzystania środków teatralnego wyrazu do wspomagania procesu kształcenia, resocjalizacji i leczenia. Korzystając z zawartego w książce materiału można znacznie zwiększyć skuteczność i atrakcyjność metod, form i technik pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi. Wynika to z faktu, że poprzez dramę, psychodramę czy socjod..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela

Praca z uczniami ze specjalnymi pot...

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla ...

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska

Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli z uczniami z dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią, zaburzeniami mowy, a także z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi. W szerokim zakresie omówiono zagadnienia dotyczące podziału ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 271 do 285 z 434 (29 Stron)