Psychologia, pedagogika

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy ...

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie

Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej

Książka stanowi wprowadzenie w złożone i często skomplikowane zagadnienia z zakresu teorii, badań i historii rodziny, a w szczególności jej zadań opiekuńczo-wychowawczych. Może być przydatna tym czytelnikom, którzy chcieliby skonfrontować własną wiedzę i doświadczenie na temat rodziny z inną perspektywą patrzenia na nią, pogłębić zrozumienie jej złożoności i uwrażliwić na zachodzące w niej zjawiska. Autorzy przedstawili obszar badań pedagogiki opiekuńczej, której głównym przedmiotem jest opie..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do globalnego świata

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do global...

Daniel Wiśniewski redakcja naukowa

Publikacja skierowana jest do studentów pedagogiki, socjologii, nauczycieli-praktyków oraz decydentów oświatowych, by mogli postrzegać oświatę nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, ale także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych i etnicznych w zmieniającym się świecie. W książce zawarte są treści mające na celu ukazanie tego, co jest wymagane od szkoły w dobie globalizacji. Jakie zmiany tożsamości przechodzi młody człowiek, aby przystosować się do zmieniających warunków życia w otac..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Prawda dobro piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny

Prawda dobro piękno. Wymiar filozof...

Prawda dobro piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny

Anna Kieszkowska redakcja naukowa

Publikacja podejmuje problemy związane z sytuacjami funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, przestrzeganiem prawa, wiedzą , umiejętnościami i kompetencjami w zakresie jego istnienia w makrosystemie oraz zagrożeniami i możliwościami rozwiązywania zarówno przez jednostkę jak i instytucje. Człowiek transkulturowy staje przed określonymi wyzwaniami, jednak zawsze na względzie winno być dobro drugiego człowieka, prawda o nim i piękno ,które można dostrzec w każdej jednostce poprzez dialog, wymianę..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 94.29 zł

Tutoring w polskiej szkole

Tutoring w polskiej szkole

Tutoring w polskiej szkole

Adrianna Sarnat-Ciastko

Książka jest unikatową na rynku wydawniczym prezentacją rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty, będącego nową metodą, traktowaną jako swoista alternatywa dla wychowawstwa klasowego. Publikacja zawiera zestawienie treści porządkujących dotychczasową wiedzę o tutoringu, ze wskazaniem oryginalnych korzeni metody oraz polskiego jej wykorzystania. Obok tego wskazuje na skalę obecnego zastosowania tej metody w polskiej szkole, procedurę jej wdrażania, jak również możliwą przyszłość tutoringu. Ks..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kodeks wygranych. X przykazań człowieka sukcesu. Wydanie 2

Kodeks wygranych. X przykazań człow...

Kodeks wygranych. X przykazań człowieka sukcesu. Wydanie 2

Krzysztof Król

Wznieś się na fali sukcesu! Czy umiesz szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, po co żyjesz? Co sprawia, że Twoje życie nabiera sensu, kolorów, rozmachu i pełni? Jak często doświadczasz tego uczucia? Założę się, że niezbyt często. Wśród miliardów ludzi na świecie tylko garstka wie, jak osiągnąć szczęście, dbać o harmonijny rozwój i odczuwać osobistą satysfakcję każdego dnia. Z jakichś dziwnych, niewytłumaczalnych powodów zdecydowana większość mieszkańców planety Ziemia wybiera sobie najgorsze..

40.92 zł 44.00 zł Cena netto: 38.97 zł

Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym

Pedagogika. Podręcznik dla pierwsze...

Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie ...

Teresa Hejnicka-Bezwińska

Podręcznik może być wykorzystywany przez studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kierunków przygotowujących do zawodu pedagoga i nauczyciela, jak również przez środowisko naukowe i dydaktyczne oraz osoby zajmujące się zawodowo problemami edukacji. Korzystając z niego, studenci zyskają rozeznanie w najważniejszych trendach pedagogicznego myślenia o edukacji, a także ogólnie poznają dorobek współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Będzie on zatem przydatny w kontekście zarówno tych p..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. Diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych

Funkcjonowanie psychospołeczne przy...

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych...

Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent

Zaprezentowana w publikacji autorska propozycja zajęć fakultatywnych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej dotyczy przede wszystkim rozwijania ich empatii, postawy egzystencjalnej „być”, przejawiającej się otwartością na drugiego człowieka i odpowiedzialnością za niego, umiejętności radzenia sobie ze złością swoją i innych w różnych sytuacjach społecznych oraz uwrażliwiania ich na obowiązujące normy moralne i ich przestrzeganie. Publikacja skierowana jest do psychologów i pedagogów na co d..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży

Wychowanie przez zabawę. Projekty i...

Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kom...

Agnieszka Kozdroń

Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, także tych z deficytami. Zaproponowane aktywności dla dzieci i młodzieży w każdym wieku mają za zadanie wzmocnić wszechstronny rozwój dziecka od poczęcia do dojrzałości, a także przyczynić się do kompensacji deficytów rozwojowych. Dzieci i młodzież uczestnicząc w proponowanych zabawach, grach i projektach wzmocni obszary związane z rozwojem kluczowych komp..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Na krawędzi. Między psychozą a filozofią

Na krawędzi. Między psychozą a filo...

Na krawędzi. Między psychozą a filozofią

Monika Stasiuk, Tomasz Baran

Istnieje dziedzina ludzkiego doświadczenia lub być może samej rzeczywistości, która nie podlega racjonalnej analizie, wymyka się rozumowemu poznaniu, nie dając się badać w uznawanych paradygmatach naukowych. Dziedzina, do której dostęp mają jedynie nieliczni, wyjątkowo wrażliwi na doznania natury duchowej, ci, których często zwiemy szaleńcami. Dziedzina obłędu właśnie, wszystkiego, co niewidoczne i nienamacalne, irracjonalne, nielogiczne. Sfera, w której ożywają twory wyobraźni, a możliwym staje..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci ...

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców

Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona redakcja naukowa

Książka skierowana jest zwłaszcza do rodziców, nauczycieli z przedszkola i szkoły podstawowej. Czytelnik otrzymuje kompendium wiedzy na temat rozwodu w aspekcie dzieci zaangażowanych w niego. Uzyskuje informacje o skutkach rozwodu dla dzieci, wskazówki dotyczące udzielania wsparcia dzieciom i wiedzę prawną dotyczącą rozwodów w Polsce. Następnie może skorzystać z bajek skierowanych do dzieci rozwodzących się rodziców. Bajki dotykają wielu problemów związanych z rozwodem...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Psychologia dla służb społecznych

Psychologia dla służb społecznych

Psychologia dla służb społecznych

Krystyna Ostrowska redakcja naukowa

Książka jest pracą zbiorową i obejmuje wszystkie istotne elementy wiedzy psychologicznej, które powinna posiadać osoba pracująca na rzecz innych ludzi, pomagająca im w rozwoju oraz w normalnym funkcjonowaniu społecznym i indywidualnym tzn. pomagająca, by jak najwięcej osób, członków społeczeństwa mogło działać jako osoby autonomiczne, a jednocześnie włączone w struktury społeczne i odczuwające satysfakcję z życia (…). Przygotowana przez teoretyków i praktyków psychologii książka będzie użytec..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik

Mediacja rodzinna. Praktyczny porad...

Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik

Monika Kaźmierczak, Janusz Kaźmierczak

Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osób podejmujących się roli mediatora rodzinnego - zarówno zawodowo, jak i społecznie. Autorzy analizują wieloaspektowo przebieg postępowania mediacyjnego - od momentu skierowania mediacji przez organy wymiaru sprawiedliwości lub złożenia wniosku o mediację przez stronę, aż do momentu formalnego zakończenia mediacji. Autorzy koncentrują się przede wszystkim na praktycznych aspektach organizacji i przeprowadzania mediacji w polskiej rzeczywistości społec..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie

Konflikt społeczny w perspektywie s...

Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psycho...

Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska redakcja naukowa

Konflikty społeczne (między jednostkami czy grupami społecznymi) to naturalne, nieuchronne zjawisko przenikające ludzką egzystencję, mogące destruktywnie, jak i konstruktywnie oddziaływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów wyzwalających proces konfliktowy, jak i strategie radzenia sobie z nim, aby rozwijać kompetencje umożliwiające umiejętne zarządzanie tymi trudnymi sytuacjami. Nade wszystko należy uwzględnić, że konflikty mogą mieć rozwojowy wymiar wzbo..

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Dziecko z zespołem Aspergera

Dziecko z zespołem Aspergera

Dziecko z zespołem Aspergera

Magdalena Charbicka

Poradnik dla osób pracujących z dzieckiem z zespołem Aspergera, zawierający kluczowe informacje związane z procesem diagnozy, terapii oraz wsparcia w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Od Autorki: Książka, która powstała jest wypadkową wiedzy zawartej w coraz większej ilości literatury dostępnej na rynku oraz codziennych doświadczeń osobistych i zawodowych. Starałam się przytoczyć w niej przykłady sytuacji, osób i doświadczeń, z którymi zmierzamy się każdego dnia jako specjaliści, terape..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne

Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. S...

Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne

Ewa Jarczewska-Gerc

Dzięki tej książce dowiesz się: - czy można schudnąć, zdać egzamin na prawo jazdy, rzucić palenie, wygrać wyścig na 100 metrów, czy też wcielić w życie decyzję o zmianie stylu życia dzięki odpowiednim wyobrażeniom, - czym są wyobrażenia i jakie są ich rodzaje, - dlaczego niektóre wyobrażenia pomagają, a inne przeszkadzają w osiąganiu celów, - jaki wpływ na proces osiągania celów ma szczególny rodzaj wyobrażeń – symulacje mentalne, - czy myślenie pozytywne zawsze sprzyja wytrwałemu i efekt..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 256 do 270 z 446 (30 Stron)