Psychologia, pedagogika

Ojcowie Kościoła a pedagogika. Studium antropologiczne

Ojcowie Kościoła a pedagogika. Stud...

Ojcowie Kościoła a pedagogika. Studium antropologiczne

Sławomir Chrost

Publikacja odpowiada na podstawowe pytania antropologiczne w świetle nauczania wybranych Ojców Kościoła, tzn. Św. Grzegorza z Nyssy, Św. Jana Chryzostoma i Św. Augustyna. Przedmiotem badań jest antropologia wybranych Ojców Kościoła oraz korespondująca z nią pedagogika, określana mianem „pedagogii osoby”. Celem jest przypominanie nauki Ojców, aby znać fundament, na którym można budować pedagogikę personalistyczną w nurcie katolickim i bez którego nie można i nie należy rozwijać pedagogiki w tej p..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Wychowanie do osobistego rozwoju. Część 2

Wychowanie do osobistego rozwoju. C...

Wychowanie do osobistego rozwoju. Część 2

Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud

Nowoczesny podręcznik dla nauczycieli i wychowawców, pełny pomysłów na zajęcia rozwijające kompetencje miękkie. Kreatywne scenariusze lekcji wychowawczych, dzięki którym uczniowie będą mogli zacząć przygodę z rozwojem osobistym. Pomysły na lekcje wychowawcze zostały przygotowane w taki sposób, aby inspiracje i praktyczne rozwiązania mógł z nich czerpać nauczyciel zarówno szkoły podstawowej, jak i szkoły średniej. To książka dla każdego, który chce: - być asertywnym nauczy..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Autyzm... Co to dla mnie znaczy? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu

Autyzm... Co to dla mnie znaczy? Po...

Autyzm... Co to dla mnie znaczy? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i...

Catherine Faherty

Catherine Faherty oferuje podejście poszerzające rozumienie autyzmu – zachęca osoby autystyczne do lepszego poznawania siebie samych. Jej podręcznik jest dla dzieci autystycznych skarbnicą wiedzy, która pozwala im uświadomić sobie własną naturę, zrozumieć ją i zwiększyć poczucie własnej wartości. Taka publikacja bardzo by pomogła mojej rodzinie i mnie, kiedy byłem dzieckiem. Dave Spicer, zdiagnozowany w wieku 46 lat Autorka podręcznika przedstawia typowe, codzienne sytuacje, z któr..

50.99 zł 59.99 zł Cena netto: 48.56 zł

Psychologiczne aspekty zmagania się kobiet z niepłodnością. Wahadło nadziei

Psychologiczne aspekty zmagania się...

Psychologiczne aspekty zmagania się kobiet z niepłodnością. Wahadło na...

Aleksandra Dembińska

Celem książki jest psychologiczne ujęcie problemu doświadczenia niepłodności uwzględniające nie tylko leczenie jako drogę radzenia sobie z tym problemem, ale także adopcję i bezdzietność. Poruszane zagadnienia zmierzają do ukazania praktycznych wskazówek dla personelu medycznego i ośrodków adopcyjnych, jak wspierać osoby dotknięte problemami z prokreacją, a także dla osób bezpośrednio dotkniętych problemem i ich rodzin. Sposób naświetlenia zagadnienia pozwoli uświadomić Czytelnikowi wieloaspekto..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rodzina uczniów zdolnych

Rodzina uczniów zdolnych

Rodzina uczniów zdolnych

Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej Edward Sękowski

Książka o współzależności pomiędzy tym, jak dzieci postrzegają swoje rodziny, a ich osiągnięciami szkolnymi. Zagadnienia przedstawione w książce dotyczą postrzegania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Podejmowanie tematyki rodziny z perspektywy naukowej jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświadczenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisywana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzinnych z perspektywy dziecka je..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Emocje ZA BARDZO. Kiedy czujesz więcej niż chcesz

Emocje ZA BARDZO. Kiedy czujesz wię...

Emocje ZA BARDZO. Kiedy czujesz więcej niż chcesz

Jamie Tworkowski

Czy wiesz jak to jest czuć ZA BARDZO? Postrzegać świat sercem, nie umysłem? Walczyć każdego dnia, by negatywne emocje nie wtapiały się w Twój układ nerwowy? Nie poddawaj się. Opowieści, które tu poznasz, każdego dnia przypomną Ci, byś tego nie robił! W 2006 roku Jamie Tworkowski napisał historię, którą nazwał „To Write Love on Her Arms” (Wypisz miłość na jej ramionach) o pomaganiu przyjaciółce w wydobyciu się z uzależnienia od narkotyków, depresji i samookaleczania. Historia ta była tak pi..

35.91 zł 39.90 zł Cena netto: 34.20 zł

Praktyka pracy socjalnej

Praktyka pracy socjalnej

Praktyka pracy socjalnej

Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki redakcja naukowa

Książka ma na celu wskazanie kierunków zmian roli i znaczenia pracy socjalnej w Polsce. Zwrócono uwagę na kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań, jakie wyznaczają zachodzące zmiany społeczne oraz rozwiązania praktyczne stosowane w pracy z seniorami, rodzinami czy osobami bezrobotnymi. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do praktyków pracy socjalnej, przedstawicieli jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz studentów kierunku p..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie

Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy ...

Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie

Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Różycka

Książka jest poświęcona problematyce mutyzmu wybiórczego (selektywnego), czyli zaburzeniu wieku dziecięcego, którego głównym objawem jest brak mowy w niektórych sytuacjach społecznych. Wątpliwości i pytania na temat mutyzmu selektywnego towarzyszą rodzicom i ich opiekunom niemal na każdym etapie diagnozy i terapii. Publikacja ma na celu udzielenie odpowiedzi na możliwie najwięcej pytań, m.in.: - Jakie są dzieci z mutyzmem wybiórczym, czego potrzebują? - Jaką strategię postępowania przyjąć, ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Mózg a ciało w psychoterapii

Mózg a ciało w psychoterapii

Mózg a ciało w psychoterapii

Wiesław Sikorski

Książka charakteryzuje istotę komunikacji interpersonalnej, a zwłaszcza niewerbalnej. Dokonano dokładnego opisu znaczenia poszczególnych kanałów takiej komunikacji – języka twarzy, parajęzyka (śmiechu, sygnałów wokalnych), zachowań wzrokowych (ruchu gałek ocznych), gestykulacji, środowiska fizycznego (proksemiki), dotyku – dla relacji terapeutycznej i postępowania diagnostycznego. Skoncentrowano się na charakterystyce pozasłownej komunikacji terapeutycznej sprzyjającej i angażującej neurony, uwz..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia

Psychologia starzenia się i strateg...

Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia

Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak

Starość i starzenie się społeczeństw staje się stopniowo coraz lepiej rozpoznanym problemem. Wyzwaniem pozostaje zdiagnozowanie, na ile starość można uczynić produktem i to rentownym. Autorki określają zakres, w jakim seniorzy wpisują się w najnowsze strategie marketingowe na rynku, w jakim zakresie ich zasoby stają się doceniane na rynku pracy (międzygeneracyjny mentoring) i jak oni sami rewolucjonizują technologię (telesenior). Bezsprzecznym atutem książki jest wpisanie się w najnowsze tren..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci

Rozwód jako proces. Perspektywa dor...

Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci

Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter

Książka rekomendowana przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Publikacja przybliża specyfikę sytuacji rozwodowej rozumianej jako procesu przebiegającego w trzech fazach: okresu nasilonego konfliktu małżeńskiego poprzedzającego decyzję o rozstaniu, okresu formalnego rozwodu oraz okresu porozwodowego cechującego się licznymi zmianami i wymagającego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trudności z perspektywy dorosłych i dzieci z uwzględnieniem modeli wyjaśniają..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Czas wolny i niepełnosprawność

Czas wolny i niepełnosprawność

Czas wolny i niepełnosprawność

Wojciech Sroczyński, Leszek Ploch

Praca poświęcona została organizacji czasu wolnego w kontekście analizy teoretycznego dorobku, jak też perspektyw, oczekiwań i potrzeb dzieci, młodzieży, rodziny oraz osób z niepełnosprawnością. Pytania odnoszące się do systemu kategorialnego pedagogiki czasu wolnego, przedmiotu i zakresu badań nad czasem wolnym w ujęciu pedagogicznym, nadmiernego obciążenia ucznia nauką, wpływu zajęć wolnoczasowych na osobowość stanowią zakres analiz i rozważań w pierwszej części pracy. Ponadto autor dokonał..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii. Adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia

Młodzi emigranci polscy pracujący w...

Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii. Adaptacja zawod...

Renata Krawczyk

Rzeczywistość społeczna charakteryzuje się stałymi zmianami i przejawia szereg ambiwalencji i wieloznaczności. Wpisana w nią konieczność trwałego podejmowania decyzji i ryzyka, stawia człowieka wobec szeregu wyzwań życiowych, w tym zawodowych. Konsekwencją przeobrażeń społecznych i gospodarczych jest zwiększenie mobilności i elastyczności oraz otwartości na nowości, co prowadzi również do zmian w przebiegu życia zawodowego. Otwarcie nowych rynków pracy w Unii Europejskiej przyczyniło się do nowy..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzi...

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem pol...

Marek Górka redakcja naukowa

Doświadczenie autorów publikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwia perspektywiczne spojrzenie z różnych stron na temat cyberprzestrzeni i czyhających tam niebezpieczeństw dla człowieka. Wielość poruszonych tematów pozwala poznać i zrozumieć współczesne i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie. Książka wskazuje, że zarówno poszczególne rządy uzbrojone w najnowocześniejsza technologię, jak i specjalistów z cyberbezpieczeństwa, są tak samo podatne na zagrożenia i bezbronne jak zwykli użytkownicy..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Arteterapia. Przygoda i porządek

Arteterapia. Przygoda i porządek

Arteterapia. Przygoda i porządek

Wiesław Karolak

Książka stanowi poradnik dla nauczycieli, arteterapeutów, metodyków i studentów zajmujących się pracą artystyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Zawiera scenariusze dwudziestu pięciu ćwiczeń. Ich struktura składa się z kilku stałych części: krótkiej prezentacji problematyki, opisu przebiegu ćwiczenia, polecenia pewnych refleksji przy pokazie, określenia grupy wiekowej uczestników oraz miejsca, materiałów i czasu trwania poszczególnych zadań. Następnie autor przedstawia opisy realizacji oraz uwa..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pokazuje 151 do 165 z 446 (30 Stron)