Psychologia, pedagogika

Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej

Skuteczna praca z wychowankiem nied...

Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie soc...

Aneta Paszkiewicz

Socjoterapia w coraz szerszym zakresie zaczyna być wykorzystywana w szkołach, placówkach zajmujących się pracą z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną uzależnieniami. Socjoterapia polega przede wszystkim na wykorzystaniu terapeutycznego wpływu grupy oraz należy uznać ją za formę pomocy jak najbardziej pożądaną i wskazaną. Opracowanie będzie pomocne nauczycielom i wychowawcom, studentom pedagogiki, psychologii i kierunków nauczycielskich. Dostarczy wskazówek, jak prowadzić działania o ch..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Asertywność klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości

Asertywność klucz do dobrych relacj...

Asertywność klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości

Adriana Klos

W asertywności nie tyle chodzi o to, abyś stawał się kimś innym, lepszym niż jesteś, ale byś mógł odnaleźć siebie, zrozumieć, kim jesteś naprawdę i cieszyć się swoim życiem.Ta książka pozwoli ci:- lepiej siebie poznać i zrozumieć,- odnaleźć wewnętrzną siłę,- zmienić to, co przeszkadza ci w życiu,- budować dobre relacje z innymi,- spełnić marzenia.Patroni medialni:  ..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Muzolandia przedszkolaka. Scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki i wychowania przedszkolnego

Muzolandia przedszkolaka. Scenarius...

Muzolandia przedszkolaka. Scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki i ...

Adrianna Furmanik-Celejewska

Propozycje piosenek i zabaw dla nauczycieli rytmiki i wychowawców pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dzięki podziałowi na cztery części: jesień, zimę, wiosnę i lato, książka stanowi uporządkowaną i przystępną formę propozycji scenariuszy na cały rok szkolny. Każda pora roku zawiera kilka piosenek wraz z dopasowanymi tematycznie ćwiczeniami i zabawami. Do tekstów dołączony jest zapis nutowy oraz chwyty gitarowe. Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca nagrania piosenek w we..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej

Rodzinne zasoby w pedagogice społec...

Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej

Marta Kulesza

Oddana do rąk czytelników książka jest próbą wszechstronnego zinterpretowania, a także zakorzenienia terminu zasoby rodzinne w polskiej pedagogice, zwłaszcza w pedagogice społecznej. Termin zasoby rodzinne wiąże się z humanistycznym spojrzeniem na drugiego człowieka, podkreśleniem jego potencjałów, predyspozycji, sprawczości. Zasoby rodzinne w praktyce psychopedagogicznej należy traktować jako zmianę perspektywy postrzegania z perspektywy patogenetycznej skoncentrowanej wokół czynników streso..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia

Pomoc psychologiczna chorym somatyc...

Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia

Lidia Zabłocka-Żytka, Ewa Sokołowska redakcja naukowa

Celem publikacji jest popularyzacja najlepszych praktyk w obszarze pomocy psychologicznej chorym somatycznie. Najlepszych, bo opartych na badaniach naukowych, modelach teoretycznych oraz doświadczeniach klinicznych opisanych przez osoby na co dzień pracujące z pacjentami i/lub ich rodzinami. Autorzy rozdziałów to psychologowie, specjaliści, psychologowie kliniczni i psychoterapeuci, którzy zgodzili się podzielić swoim doświadczeniem zawodowym, opisując różne metody, techniki pomocy psychologiczn..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Człowiek wobec cierpienia

Człowiek wobec cierpienia

Człowiek wobec cierpienia

Artur Fabiś, Leokadia Wiatrowska, Zygmunt Pucko redakcja naukowa

Cierpienie to fenomen nieodmiennie związany z ludzką egzystencją nieomal od początku jej ontogenezy aż po tanatogenezę. Czasem cierpienie trwa krótko i bywa znośne. Innym razem zdaje się nie mieć końca, przygniata człowieka swoim nadmiarem oraz konsternuje bezcelowością. Inni z kolei w cierpieniu dostrzegają sens życia (Frankl), czy narzędzie Boga do napominania ludzi (Lewis). Przed cierpieniem nikt nie może uciec, ani znaleźć dla siebie schronienia. To zjawisko powszechne i nieustannie budzące ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha

Bezpieczeństwo pracy pracownika soc...

Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha

Anna Dunajska, Marcin Boryczko, Aneta Grodzicka, Marcin Krause

Książka stanowi pierwsze w Polsce opracowanie problemu bezpieczeństwa pracowników socjalnych oraz agresji kierowanej do nich przez klientów. Szeroko zakrojone badania w niej zawarte nie pozostawiają żadnych złudzeń co do bezpieczeństwa pracy pracowników socjalnych. Książka, stanowiąc empiryczne studium bezpieczeństwa pracowników socjalnych oparte o rzetelne, ogólnopolskie badanie sondażowe, jest nie tylko wartościowa poznawczo, ale przede wszystkim jest podstawą do bardzo ważnej dyskusji na tema..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Arteterapia część 3

Arteterapia część 3

Arteterapia część 3

Bartosz Łoza, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota redakcja naukowa

Część 3 poświęcona została w całości twórcom i ich projektom arteterapeutycznym. Arteterapia, podobnie jak sztuka, jest napędzana energią procesu twórczego, ale występuje też drugie, wyjątkowe źródło energii – kontakt terapeutyczny, katharsis, przemiana, uzdrowienie. Mamy więc do czynienia z „dwiema energiami”, których interakcje przyjmują rozmaite, osobiste formy. O ile dwa poprzednie tomy „Arteterapii” były pragmatyczne i w pewnym stopniu – akademickie, o tyle w III tomie przychodzi pora na wy..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Dziecko jako projekt rodzicielski?

Dziecko jako projekt rodzicielski?

Dziecko jako projekt rodzicielski?

Anna Szymanik-Kostrzewska

Książka obejmuje badania współczesnych matek małych dzieci. Autorka za cel przyjęła udowodnienie, iż istnieje współzależność pomiędzy przekonaniami współczesnych matek na temat rozwoju i wychowania dzieci oraz wynikającymi z nich zachowaniami matek, a obserwowanymi przez matki u swoich dzieci wczesnymi zachowaniami o charakterze kompresji wiekowej. Przyczyn takich zachowań, jak użytkowanie przez małe dzieci technologii (np. telefonów komórkowych), wybieranie zabawek, pokarmów czy ubrań, upatruje..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Fenomen męskiej prostytucji w Polsce

Fenomen męskiej prostytucji w Polsc...

Fenomen męskiej prostytucji w Polsce

Renata Gardian-Miałkowska

Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku dotyczącym prostytucji mężczyzn. Dotychczas brak było wieloaspektowych i systematycznie prowadzonych badań, jak i wiedzy o tym, kim są mężczyźni świadczący płatne usługi seksualne, jakie są ich motywacje i przekonania, co skłania ich do podejmowania tego rodzaju aktywności, a także nieznany był rozmiar męskiego seksbiznesu w naszym kraju...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej

Pamięć sensoryczna czyli myśleć cia...

Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci z...

Małgorzata Modrak

Publikacja opisuje mechanizmy poznawcze, rodzaje pamięci, zaburzenia procesu zapamiętywania oraz metody aktywizacji intelektualnej. Pamięć zmysłów i pamięć komórkowa stanowią wspaniałe dopełnienie pamięci operacyjnej i wyzwalacz pamięci długotrwałej. Efektywne wykorzystywanie zasobów sensorycznych wydatnie zwiększa potencjał pamięciowy jednostki. „Myślenie ciałem” to nowatorski sposób na uczenie się i rozwijanie własnych możliwości intelektualno-zmysłowych. Książka powstała z myślą o uczących..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi

Wiesław Sikorski

Książka ma na celu zbliżenie najnowszej wiedzy o mózgu z psychoterapią i w konsekwencji ustalenie dwóch faktów: czy psychoterapia zmienia mózg oraz które z metod i technik terapii najskuteczniej aktywizują mózg, i tym samym mogą być najefektywniejsze „leczniczo”. Publikacja zainteresuje psychiatrów, praktykujących psychoterapeutów, arteterapeutów, neuroterapeutów oraz osoby zainteresowane wykorzystaniem najnowszej wiedzy o mózgu w oddziaływaniach terapeutycznych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia. Scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące m...

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia. Scenariusze zajęć d...

Piotr Winczewski

Jest to książka jakiej obecnie brakuje na rynku, prezentuje bowiem sposób korygowania wad postawy ciała u kilkulatków. Wszelkie zajęcia usprawniania ruchowego dla paroletnich dzieci należy wszakże prowadzić w oparciu o gry i zabawy. Tymczasem dostępne publikacje zawierają jedynie ćwiczenia ścisłe. Owszem, czasem nadaje się im nazwy, aby upodobnić je do zabaw, ale nie wyposaża się ich w fabuły. Autor jednak nie skonstruował nowej metody prowadzenia zajęć. Wręcz przeciwnie – zastosował się jedynie..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania...

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percep...

Arkadiusz Mański

Książka pozwoli spojrzeć na proces rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na podłożu genetycznym z perspektywy mało do tej pory eksplorowanej, mianowicie cech osobowych rehabilitantów i ich roli w tworzeniu optymalnych relacji z opiekunami dzieci i nimi samymi. Książka dotyka także subtelnego aspektu jakim jest wygląd twarzy dziecka rehabilitowanego. W przekonaniu autora zmieniona twarz może mieć istotny wpływ na tworzenie relacji ze specjalistami. Będą one tym lepsze, głębsze i trwalsze im bar..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Teatr Forum

Teatr Forum

Teatr Forum

Kamila Witerska

Teatr Forum stanowi narzędzie pracy ze społecznościami, wspierające takie wartości jak wolność, relacje międzyludzkie, poczucie sprawiedliwości, poczucie wpływu samoskuteczności, możliwość samorealizacji. Metodologia Teatru Forum koresponduje z wartościami kreującymi dialogiczne relacje człowieka ze światem. Dialog w Teatrze Forum oznacza, że kształt rzeczywistości jest negocjowany zarówno przez widzów, jak i aktorów, a podstawową zasadą jest demokracja. Teatr Forum polega na generowaniu pytań, ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pokazuje 151 do 165 z 389 (26 Stron)