• Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia

Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia

 • Autor: Ewa Sokołowska Lidia Zabłocka-Żytka Sylwia Kluczyńska Joanna Wojda-Kornacka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-753-1
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 182/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 44.00 zł

  39.60 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zdrowie psychiczne jest traktowane jako kluczowe zagadnienie wielu modeli teoretycznych, wyjaśniających funkcjonowanie człowieka w otaczającym świecie. Bywa odmiennie definiowane, bądź utożsamiane z innymi pojęciami, jak jakość życia, poczucie szczęścia. Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień zdrowia psychicznego, czynników go determinujących oraz wzmacniających w grupie młodych dorosłych. Wybór tego okresu jest odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie na syntetyczne opracowanie z zakresu psychologii klinicznej, które skupione jest na osobach we wczesnej dorosłości.

Spis treści:

Od Autorek

Wstęp

Ewa Sokołowska
Rozdział 1. Zadania rozwojowe młodych dorosłych

1.1. Wprowadzenie
1.2. Klasyczne podejście do rozumienia zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości
1.3. Współczesne podejście do zadań rozwojowych osób we wczesnej dorosłości
1.4. Moratorium w realizacji zadań rozwojowych
1.5. Podsumowanie

Sylwia Kluczyńska
Rozdział 2. Zdrowie psychiczne – wybrane definicje i koncepcje wyjaśniające

2.1. Wprowadzenie
2.2. Zdrowie psychiczne – podstawowe definicje
2.3. Wybrane modele, determinanty i sposoby ujmowania zdrowia psychicznego
2.3.1. Zdrowie psychiczne jako psychologiczny dobrostan
2.3.2. Zdrowie psychiczne jako obecność mocnych stron
2.3.3. Funkcjonalny model zdrowia psychicznego
2.3.4. Model kompletnego zdrowia psychicznego
2.3.5. Zdrowie psychiczne a poczucie koherencji
2.3.6. Zdrowie psychiczne a resilience i resiliency
2.3.7. Zdrowie psychiczne a inteligencja emocjonalna
2.3.8. Zdrowie psychiczne a radzenie sobie ze stresem
2.4. Podsumowanie

Lidia Zabłocka-Żytka
Rozdział 3. Zdrowie psychiczne studentów

3.1. Wprowadzenie
3.2. Zdrowie psychiczne studentów – epidemiologia i wpływ na proces studiowania
3.3. Czynniki determinujące zdrowie psychiczne studentów
3.4. Podsumowanie

Joanna Wojda-Kornacka
Rozdział 4. Przykłady działań w ramach promocji zdrowia psychicznego

4.1. Wprowadzenie
4.2. Podstawy prawne promocji zdrowia psychicznego
4.3. Programy i interwencje stosowane w Polsce
4.4. Przykładowe działania promocyjne na świecie
4.5. Podsumowanie

Sokołowska Ewa, Lidia Zabłocka-Żytka, Sylwia Kluczyńska, Joanna Wojda-Kornacka
Rozdział 5. Program promocji zdrowia psychicznego dla studentów uczelni wyższych „PsychoŻak”

5.1. Wprowadzenie
5.2. Oczekiwania studentów oraz cele programu promocji zdrowia psychicznego
5.2.1. Zasadność programu na podstawie empirycznej weryfikacji oczekiwań studentów  
5.2.2. Cel i treści programu „PsychoŻak”
5.2.3. Zasady korzystania
5.3. Opis programu promocji zdrowia psychicznego
5.3.1. Zdrowie psychiczne – co to jest? od czego zależy? (Warsztat 1.)
5.3.2. Jak mówić, słuchać, rozmawiać z innymi? (Warsztat 2.)
5.3.3. Jak się uczyć, by się nauczyć? (Warsztat 3.)  
5.3.4. W zdrowym ciele… (Warsztat 4.)
5.3.5. Czym są zaburzenia psychiczne? Gdzie szukać pomocy? (Warsztat 5.)
5.3.6. Uczucia i ja (Warsztat 6.)
5.3.7. Stres i ja (Warsztat 7.)
5.3.8. Jak radzić sobie ze stresem? (Warsztat 8.)
5.3.9. Dbam o swoje zdrowie psychiczne (Warsztat 9.)
5.3.10. Podsumowanie pracy wspierającej zdrowie psychiczne (Warsztat 10.)
5.4. Ewaluacja programu
5.4.1. Spełnienie ogólnych kryteriów poprawności konstruowania programu
5.4.2. Ewaluacji jakościowa i ilościowa  
5.4.3. Zaplanowanie dalszych działań promocyjnych
5.5. Podsumowanie

Zakończenie

Aneks pierwszy (mapa warsztatów)

Aneks drugi (ewaluacja)

Bibliografia
 

dr hab. prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos:

(…) W prezentowanej monografii Autorki podjęły problematykę ogromnie ważną ze społecznego punktu widzenia, a przy tym niewystarczająco (w dotychczasowych publikacjach) opisywaną i wyjaśnianą. (…) Jak zaznaczono we wprowadzeniu – zamiarem Autorek było stworzenie opracowania, w którym będą omówione współczesne koncepcje i modele zdrowia psychicznego równolegle z programem promocji zdrowia psychicznego adresowanym do studentów. (…) Niewątpliwą wartość tej pracy stanowi obszerna część aplikacyjna. Program Psychożak jest jasno przedstawiony i może być atrakcyjny dla uczestniczących w nim studentów. (…) czytelnikiem tej książki może stać się zarówno badacz szukający odpowiedzi na pytanie o sposób ujmowania zdrowia psychicznego, jak i praktyk (psycholog, pedagog, pracownik socjalny) organizujący działania promocyjne dla grupy osób młodych dorosłych.

Ewa Sokołowska
psycholog, dr n. hum., adiunkt, Zakład Kształcenia i Wspomagania Rozwoju, Instytut Psychologii Stosowanej APS.

Lidia Zabłocka-Żytka
psycholog, dr n. hum., adiunkt, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego, Instytut Psychologii Stosowanej APS.

Sylwia Kluczyńska
psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA, IPZ PTP), kierownik studiów podyplomowych Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa oraz studiów podyplomowych Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. Udziela pomocy psychologicznej osobom zmagającym się z kryzysami rozwojowymi i traumatycznymi.

Joanna Wojda-Kornacka

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane