• Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja

Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja

 • Autor: Małgorzata Bogunia-Borowska
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • ISBN: 978-83-233-4556-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 372/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 39.90 zł

  35.11 zł

 • 12% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość na magazynie!


Dzieci i dorośli zmieniają się pod wpływem wielu czynników,wzorców i narzędzi komunikacji. Warto obserwować te fascynujące procesy w kontekście świata wartości, który ujawnia się w treściach medialnych. W niniejszej książce przyglądamy się  wielu społecznym zjawiskom i fenomenom zachodzącym w kulturze konsumpcji oraz świecie mediów. Autorzy i autorki tekstów dokonują wnikliwych analiz relacji między dziećmi i dorosłymi, juniorami i seniorami, badają procesy infantylizacji, a także estetyki dzieciństwa. Pokazują medialnych bohaterów świata dzieci i młodzieży, ich kłopoty i dylematy, które są też problemami młodych ludzi. Omawiają kulturowe zjawiska, analizując reklamy, telewizyjne programy rozrywkowe dla dzieci, grupy fanowskie, bajki, filmy, seriale, kanały YouTube, wirtualne dzienniki szkolne.
Małgorzata Bogunia-Borowska jest doświadczoną badaczką kultury współczesnej, w której media i konsumpcja stanowią tematy fundamentalne. Należy do najlepszych badaczy problematyki telewizji, wzorów konsumpcji. Kontynuacja badań relacji dzieci–media, tym razem z uwzględnieniem nowych mediów, wydaje się jak najbardziej wskazana i ważna.

W książce krzyżują się różnorodne i wielowymiarowe spojrzenia badaczy, łączących podejścia teoretyczne z praktyką badawczą. Wielką zaletą niniejszej publikacji jest aktualność analizowanych zjawisk. To bardzo wartościowa pozycja na liście lektur obowiązkowych nie tylko dla studentów i badaczy z obszaru nauk społecznych, ale także zdecydowanie szerszego kręgu czytelników: rodziców, wychowawców czy wszystkich świadomych konsumentów mediów.

Prof. Małgorzata Molęda-Zdziech


Spis treści

Wprowadzenie
Małgorzata Bogunia-Borowska, Dziecko w społecznym i kulturowym laboratorium konsumpcji oraz imaginarium mediów 13

Rozdział 1
Dziecko krytycznie i kreatywnie wobec mediów i konsumpcji
Małgorzata Bogunia-Borowska, Kamil, czyli historia dojrzewania z nowymi mediami. Analiza krytycznej i kreatywnej postawy wobec mediów i kultury konsumpcyjnej 27

Rozdział 2
Dziecko, rodzice, seniorzy w mediach i życiu codziennym
Maja Brzozowska-Brywczyńska, Słodkie potwory i powroty do przeszłości albo kilka notatek na marginesach dwóch estetyk dzieciństwa . 77
Andrzej Górny, Agata Zygmunt, „Etos wymuszonej dziecięcości”. Przejawy infantylizacji kultury dorosłych w świecie mediów 103
Joanna Malinowska, Współczesny obraz rodzicielstwa i dzieciństwa w zwierciadle popkultury. Krytyczna analiza bajki Masza i Niedźwiedź . 119
Marcjanna Nóżka, Dzieci i młodzież w opiniach oraz praktykach seniorów. Przyczynek do rewizji międzypokoleniowych relacji . 131

Rozdział 3
Dzieci a filmowe i serialowe światy
Magdalena Hoły-Łuczaj, Kamil Łuczaj, Nowe bohaterki medialnej rzeczywistości filmów dla dzieci . 161
Joanna Rzońca, Fenomen serialu Skam 179

Rozdział 4
Dziecko jako przedmiot i podmiot praktyk reklamowych
Beata Łaciak, Dziecko we współczesnych polskich reklamach komercyjnych i społecznych 203
Jolanta Szymkowska-Bartyzel, Strzały z ukrycia – reklama skierowana do dzieci i młodzieży w nowych mediach – formy, praktyki, strategie . 221
Łukasz Tomczyk, Reklama na stronach internetowych adresowanych do młodych użytkowników usług sieciowych 239

Rozdział 5
Praktyki dzieci i dorosłych w internecie
Joanna Bierówka, Rodzice cyfrowych tubylców – cyfrowi imigranci w środowisku nowych mediów 253
Adam Dąbrowski, Youtubowe kreacje. Miejsca, ludzie i kultura 271
Barbara Cyrek, Internet w szkole – szkoła w internecie: jak wirtualny dziennik wpłynął na relacje między uczniem, nauczycielem i rodzicem . 289

Rozdział 6
Dziecko w przestrzeni medialnej kultury konsumpcyjnej
Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Urodzone do fandomu. Dzieci jako konsumenci i fani produktów kulturalnych 301
Barbara Jabłońska, Dziecko – media – muzyka: fenomen muzycznych TV talent show 317
Ewelina Brzyszcz, (Wszech)obecność postaci kinowych w życiu dziecka . 337

Biogramy autorów i autorek tekstów . 347
Abstrakty/Abstracts 353

Małgorzata Bogunia-Borowska
dr hab.-socjolog, kulturoznawca i medioznawca. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania ukończonych na Wydziale Prawa i Administracji przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ. Specjalizuje się w tematyce socjologii codzienności, socjologii wizualnej, edukacji medialnej oraz kulturze mediów. Bada współczesne przemiany kulturowe i cywilizacyjne, w szczególności wszelkie aspekty życia w społeczeństwie konsumpcyjnym. Krytyce i analizie poddaje kulturowe treści i znaczenia kreowane na obszarze telewizji, filmu czy ogólnie kultury popularnej. W obszarze jej zainteresowań znajduje się problematyka edukacji medialnej i komunikacji. Stypendystka Fundacji Nauki na rzecz Nauki Polskiej i wielokrotna stypendystka rządu Republiki Włoskiej. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologii Wizualnej (IVSA). Stale współpracuje z Instytutem Obywatelskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane