• Świat w obrazach u osób po udarach mózgu

Świat w obrazach u osób po udarach mózgu

 • Autor: Ewa Zawadzka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-804-9
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka została przygotowana z myślą o osobach zaangażowanych w rozwój wiedzy o mózgowych mechanizmach funkcjonowania człowieka w normie i w patologii, jak również działających w praktyce klinicznej z pacjentami neurologicznymi.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Konstruowanie obrazów świata – mózgowe podłoże percepcji wzrokowej
 
1.1. Etapowość spostrzegania wzrokowego
1.2. Kierunki przetwarzania informacji wzrokowych
1.3. Neuroanatomiczne i neurofizjologiczne podłoże spostrzegania wzrokowego
1.4. Funkcjonalna specjalizacja kory mózgowej w zakresie percepcji wzrokowej
1.4.1. Spostrzeganie podstawowych cech bodźców wzrokowych
1.4.2. Hipoteza dwóch korowych systemów przetwarzania informacji wzrokowych
1.5. Neuronalne mechanizmy spostrzegania wzrokowego
1.5.1. Badania aktywności neuronalnej w procesie spostrzegania wzrokowego
1.5.2. Aktywność neuronalna wobec różnorodności kategorii semantycznych spostrzeganych obiektów
1.5.3. Mózgowa reprezentacja twarzy jako swoistej kategorii bodźców wzrokowych
 
Rozdział 2. Zniekształcone obrazy świata – zaburzenia percepcji wzrokowej w dysfunkcjach mózgowych
 
2.1. Zaburzenia widzenia
2.2. Rodzaje zaburzeń percepcji wzrokowej – interpretacja danych klinicznych w świetle współczesnej wiedzy o mózgu
2.2.1. Wzrokowa agnozja przedmiotów
2.2.2. Prozopagnozja
2.2.3. Agnozja otoczenia (topograficzna)
2.2.4. Agnozja symultatywna
2.2.5. Inne rodzaje agnozji wzrokowej
2.2.6. Zaburzenia wzrokowo-przestrzenne
2.3. Warianty obrazu klinicznego zaburzeń percepcji wzrokowej
2.3.1. Zróżnicowanie obrazu klinicznego form agnozji wzrokowej
2.3.2. Kategorie semantyczne a zaburzenia percepcji wzrokowej
 
Rozdział 3. Rozpoznawanie wzrokowe u osób po udarach mózgu – badania własne
 
3.1. Problematyka badań
3.2. Charakterystyka badanych osób
3.3. Metody badań
3.4. Organizacja i przebieg badań
 
Rozdział 4. Uwarunkowania efektywności rozpoznawania wzrokowego – analiza i interpretacja wyników badań własnych
 
4.1. Efektywność rozpoznawania wzrokowego u osób z różnym stanem funkcjonowania mózgu – porównania międzygrupowe
4.1.1. Efektywność rozpoznawania wzrokowego w standardowych warunkach badania
4.1.2. Efektywność rozpoznawania obiektów o nietypowym ułożeniu przestrzennym
4.1.3. Efektywność rozpoznawania obiektów o nietypowym ułożeniu przestrzennym w warunkach zastosowania kontekstu
4.2. Stan wybranych funkcji poznawczych a efektywność rozpoznawania wzrokowego u osób po udarach mózgu
4.2.1. Charakterystyka stanu wybranych funkcji poznawczych
4.2.2. Ocena związku między stanem funkcji poznawczych
a efektywnością rozpoznawania wzrokowego
4.3. Efektywność rozpoznawania wzrokowego w różnych warunkach zadaniowych u osób po udarach mózgu – porównania wewnątrzgrupowe
4.3.1. Efektywność rozpoznawania a rodzaj bodźców wzrokowych
4.3.2. Efektywność rozpoznawania a sposób przestrzennego ułożenia obiektów
4.3.3. Efektywność rozpoznawania obiektów o nietypowym ułożeniu przestrzennym a obecność kontekstu
4.4. Rodzaje błędów popełnianych przez osoby po udarach mózgu w zadaniach rozpoznawania wzrokowego
4.5. Wnioski i dyskusja
 
Rozdział 5. Wiedza świadoma i nieświadoma w spostrzeganiu wzrokowym u osób z dysfunkcjami mózgu
 
5.1. Psychologiczne badania nad nieświadomą percepcją wzrokową
5.2. Percepcja nieświadoma a zaburzenia funkcji wzrokowych
5.2.1. Zespół widzenia mimo ślepoty
5.2.2. Ukryta percepcja wzrokowa w prozopagnozji
5.2.3. Wiedza ukryta w różnych formach agnozji wzrokowej
5.3. Znaczenie torowania semantycznego w rozpoznawaniu wzrokowym u osób z dysfunkcjami mózgu
 
Zakończenie
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Indeks nazwisk
Załączniki

prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa:

Niniejsza praca zawiera wysoce profesjonalną, szeroko zakrojoną prezentację zagadnień charakteryzujących procesy spostrzegania wzrokowego człowieka z punktu widzenia neuropsychologii. (…) Stanowi perfekcyjne opracowanie i prezentację zagadnień wyeksponowanych w tytule, a pochodzących z rozeznania w literaturze, z badań własnych oraz ich interpretacji. (…) Monografię tę Autorka kieruje zarówno dla osób zaangażowanych w rozwój wiedzy o mózgowych mechanizmach funkcjonowania człowieka w normie i w patologii, jak również do osób działających w praktyce klinicznej z pacjentami neurologicznymi.

Ewa Zawadzka
dr, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane