• Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym

Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym

 • Autor: Tomasz Rudowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-127-0
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 181/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Książka pokazuje arteterapię jako naukę leczenia poprzez sztukę i ukazuje możliwości jej stosowania w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, społecznie i fizycznie. Autor przedstawia wartości terapeutyczne sztuki, polegające na przetwarzaniu reakcji na sztukę w pozytywne przeżycia pacjentów. Prezentowane są trzy modele psychoterapii, będące wynikiem wieloletnich badań Autora.

Spis treści:

CZĘŚĆ I. FILOZOFICZNE PRZEDZAŁOŻENIA EDUKACJI I TERAPII PLASTYCZNEJ TOMASZA RUDOWSKIEGO W ODNIESIENIU DO ETYKI CHRONIENIA MIECZYSŁAWA GOGACZA

Mikołaj Krasnodębski

1. Wprowadzenie
1.1. Zagadnienie percepcji poznawczej i wartości estetycznych
1.2. Zagadnienie odpowiedzialności w sztuce
1.3. Człowiek w obliczu cierpienia i lęku
1.4. Lecznicze zadanie arteterapii
2. Etyka chronienia osób Mieczysława Gogacza
2.1. Co należy chronić
2.2. Normy etyki chronienia osób
2.3. Stosunek etyki chronienia osób do innych odmian współczesnej etyki
3. Próba porównania stanowisk
4. Wnioski i perspektywy badawcze
Bibliografia

CZĘŚĆ II. TEORETYCZNE PODSTAWY ARTETERAPII W AKSJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYM KONTEKŚCIE POTRZEB INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH

1. Wprowadzenie
2. Arteterapia w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym
2.1. Wstęp
2.2. Arteterapia i jej korelaty aksjologiczno-psychologiczne
3. Afirmacja sensu życia w kontekście współczesnej arteterapii (teoretyczne podstawy leczenia sztuką)
4. Percepcja wartości artystyczno-estetycznych w terapii przez sztuki plastyczne
5. Wybrane teorie uczenia się oraz teoria transakcyjnych doznań dla potrzeb arteterapii
nieprzystosowanych społecznie
6. Próba obiektywizacji pomiaru doznań transakcyjnych podczas percepcji i kreacji dzieł sztuki przez osoby nieprzystosowane społeczni
7. Afirmacje w arteterapii nieprzystosowanych społecznie
Bibliografia

CZĘŚĆ III. AKSJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY WYMIAR EDUKACJI I ARTETERAPII Z UDZIAŁEM UTWORÓW I DZIEŁ PLASTYCZNYCH

1. Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego (konkluzje semantyczne dla arteterapii osób świadomych zagrożeń z zewnątrz)
1.1. Percepcja dzieła plastycznego
1.2. Założenia teorii samoświadomości
1.3. Problematyka badawcza
1.4. Predykcje
2. Metoda
2.1. Osoby badane i przebieg badań
2.2. Zastosowane metody
2.3. Wyniki
2.4. Dyskusja
2.5. Konkluzje semantyczne wyników badań dla arteterapii osób świadomych zagrożeń z zewnątrz
3. Cele i zadania Zakładu Arteterapii Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
4. Kwestionariusz koherencji świadomości, myślenia i duchowości dla arteterapeutów z przygotowaniem psychosocjopedagogicznym
5. Skala treści wewnętrznych i zewnętrznych samoświadomości z 2005 r. według prof. Zbigniewa Zaborowskiego
6. Inwentarz motywów tworzenia (działań artystycznych)
7. Profil stylu rozwiązywania konfliktów wg Thomasa-Kilmana
Bibliografia

TEST DO POMIARU DOZNAŃ TRANSAKCYJNYCH PODCZAS PERCEPCJI DZIEŁ PLASTYCZNYCH

SUPPLEMENT

Bibliography

prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz Uniwersytet Warszawski oraz Katolicki Uniwersytet w Eichstätt-Ingolstadt:

Ta książka szokuje swoją świeżością spojrzenia na współczesne problemy arteterapii. Jej interdyscyplinarny charakter stwarza duże szanse i możliwości rozwoju arteterapii jako nauki leczenia przez sztukę. Zaprezentowana przez prof. Rudowskiego jego teoria doznań wartości artystyczno-estetycznych w ujęciu transakcyjnym dla potrzeb arteterapii stanowić może także przyczynek do badań nad percepcją i artystyczną kreacją.

Profesor Tomasz Rudowski podjął się trudnego, choć wielce interesującego zadania, co do którego zwłaszcza polska psychologia ma zaległości, a mianowicie, postanowił poprzez udział sztuki w leczeniu pacjentów niepełnosprawnych psychicznie, społecznie i fizycznie włączyć w nurt naukowy współczynnik uświadomionych doznań duchowych. (...)

Autor książki zauważa, że jeśli arteterapia osób np. sfrustrowanych ma być skuteczna, to winna się odwoływać do wartości duchowych tkwiących w Dobru, Pięknu i Prawdzie (...). Nośnikami tychże wartości m.in. jest sztuka, oczywiście pod warunkiem, że nie narusza ona niczyjej godności. (...) W Polsce, podobnie jak w Niemczech i innych krajach UE na arteterapię jest zapotrzebowanie (...). Zatem wszystko wskazuje, że to oryginalne dzieło będzie wydawniczym rarytasem.


prof. zw. dr hab. Władysław Misiak, Uniwersytet Warszawski:

Sztuka i formy życia duchowego wzajemnie się przenikają, pozostając w dialektycznym związku. Doskonałe studium profesora Tomasza Rudowskiego pogłębia w sposób istotny dotychczasową wiedzę o złożonych mechanizmach osobowościowych integrowania się wartości symbolicznych, duchowych i materialnych sztuki w świadomości jej odbiorców. Wartości terapeutyczne sztuki to jej przeżywanie często metafizyczne zarówno w akcie jej percepcji, jak i kreacji, a rola terapeuty sprawdza się przede wszystkim w pomaganiu w przetwarzaniu reakcji na sztukę, na korzystne przeżycia pacjentów. Przedstawione trzy modele arteterapii stanowią oryginalne i otwierające nowe perspektywy badawcze ujęcie stanowiące niezwykle udaną syntezę założeń teoretycznych i praktycznych, będących wynikiem wieloletnich badań empirycznych i dociekań poznawczych Autora. (...)

Tomasz Rudowski
dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, pełni funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW oraz Podyplomowego Studium Arteterapii Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor wielu książek naukowych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane