• Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą

Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą

 • Autor: Beata Szurowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-745-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 51.43 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Cykl książek Zdążyć z pomocą obejmuje trzy pozycje: Zdążyć z pomocą. Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Rodzina w sytuacji trudnej. Poszczególne rozdziały w książkach napisane zostały przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy oprócz teorii zajmują się również określonym problemem w praktyce.

Książka dotycząca przedszkola przedstawia problemy związane z rozwojem i wychowaniem małego dziecka oraz sytuacje trudne, z którymi może spotkać się nauczyciel w przedszkolu, m.in.: nieśmiałość i lęk dziecka, niejadki, rozwód rodziców, niepowodzenia w nauce matematyki, zaburzenia emocjonalne i nerwicowe, przemoc w rodzinie, dziecko z zespołem Downa. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli małych dzieci oraz dla rodziców.

Czytelnicy znajdą w niej:
- teoretyczne podstawy dotyczące omawianych problemów,
- praktyczne rady i wskazówki metodyczne,
- przykłady zabaw, utworów i ćwiczeń, które można wykorzystać do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Spis treści:

Wstęp

Beata Szurowska
Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych. Jak przedszkole może pomóc dziecku i rodzinie w łagodzeniu lęków adaptacyjnych

Aneta Jegier
Nieśmiałość i lęk. Jak przedszkole może pomóc dziecku z problemami w funkcjonowaniu społecznym

Anna Mikler-Chwastek
Niejadki. Jak im pomóc w domu i w przedszkolu

Agnieszka Gąstoł
Rozwód rodziców. Jak przedszkole może wspierać dziecko

Karolina Skarbek
Trudności w nabywaniu kompetencji niezbędnych do podjęcia nauki czytania i pisania. Jak przedszkole może wspomagać rozwój dziecka w zakresie umiejętności polonistycznych

Beata Szurowska
Gotowość do nauki czytania i pisania. Jak diagnozować i rozwijać kompetencje polonistyczne w przedszkolu

Joanna Zalewska
Niepowodzenia w nauce matematyki. Jak przedszkole może pomóc dziecku w rozwijaniu myślenia i nabywania kompetencji matematycznych

Agnieszka Gąstoł, Beata Szurowska
Zaburzenia emocjonalne i nerwicowe. Jak przedszkole powinno zareagować, aby pomóc dziecku

Dominika Bardzińska
Dziecko zdolne w przedszkolu. Jak przedszkole może wspierać rozwój dziecka

Aneta Jegier, Beata Szurowska
Agresja wśród najmłodszych. Jak przedszkole może pomóc dziecku i rodzinie

Joanna Pajączkowska
Zagrożenia i pierwsza pomoc w przedszkolu

Anna Dymek-Kucińska, Beata Szurowska
Nadwaga i otyłość u dziecka z perspektywy przedszkola. Działania prozdrowotne i edukacyjne systemu oświaty

Aleksandra Lukasek
Przemoc w rodzinie. Jak przedszkole może pomóc dziecku

Aneta Jegier
Dziecko z ADHD w przedszkolu. Jak przedszkole może pomóc dziecku

Katarzyna Wereszka
Dziecko niesłyszące i słabosłyszące. Jak przedszkole może pomóc w rozwoju dziecka

Kamila Miler-Zdanowska
Dziecko niewidome i słabowidzące w przedszkolu. Jak przedszkole może wspomagać rozwój dziecka

Karina Jankowska
Dziecko z zespołem Downa w przedszkolu. Jak przedszkole może wspierać rozwój dziecka

Noty o autorach

dr hab. prof. nadzw. Teresa Janicka-Panek:

Wielką zaletą książki „Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą” jest przemyślany dobór tematów oraz spójność narracyjna i redakcyjna. Teksty napisane przez dr Beatę Szurowską oraz Autorów zaproszonych do współpracy charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, którego podstawą jest rzetelna wiedza na temat omawianego zagadnienia, zawsze połączona z praktyką i doświadczeniem, którym Autorzy chętnie dzielą się z Czytelnikiem. (...) to, co przede wszystkim łączy wszystkie rozdziały w książce to duża wrażliwość i troska: o nauczyciela, rodzica i oczywiście o dziecko.

dr hab. inż. prof. nadzw. Elżbieta Sałata:

(...) książka zawiera treści niezwykle przydatne nauczycielom i rodzicom dzieci przedszkolnych. Wypełnia obserwowaną na rynku wydawniczym lukę, przedkładając Czytelnikom materiał przygotowany teoretycznie i praktycznie/metodycznie. Beneficjentami publikacji są przedszkolaki; także te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Beata Szurowska

doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka licznych książek i artykułów na temat zaburzeń odżywiania oraz wychowania i wspomagania rozwoju małych dzieci. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi (jest autorką podręczników, pakietów dla dzieci, pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i  przedszkolnej oraz opowiadań, wierszy, słuchowisk radiowych). Jest laureatem Nagrody im. W. Hulewicza (przyznanej za poezję i eseistykę) i  Nagrody im. L. Wiszniewskiego (przyznanej za twórczość dla dzieci).

Aneta  Jegier

doktor nauk  humanistycznych,  wykładowca w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierownik żłobka, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.
Zajmuje się problematyką wychowania i kształcenia dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym oraz innowacjami pedagogicznymi
w obszarze relacji nauczyciel – uczeń. Autorka książek i artykułów dotyczących wspomagania dzieci w dobrym funkcjonowaniu w żłobku, przedszkolu i szkole.

Anna Mikler-Chwastek

doktor nauk humanistycznych, pracuje w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się  problematyką związaną z dotykowym poznawaniem siebie i otoczenia przez niemowlęta i małe dzieci, nabywaniem kompetencji w zakresie  samodzielności elementarnej w przypadku dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.

Agnieszka Gąstoł

psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym pracy w poradniach  psychologiczno-pedagogicznych oraz przychodniach zdrowia psychicznego. Wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autorka książek i artykułów z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i rodziny. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi oraz rodzinami w sytuacji rozstania.

Karolina Skarbek

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi badania naukowe w zakresie uzdolnień matematycznych dzieci, prawidłowości procesu uczenia się, diagnozy dziecka. Ponadto pracuje jako psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, a także wspieraniem rodziców i nauczycieli.

Joanna Zalewska

magister pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pedagogicznym, asystent w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika na
Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Przez wiele lat pracowała z uczniami uzdolnionymi matematycznie oraz prowadziła zajęcia wspomagające rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym. Autorka  publikacji na temat: wyborów i decyzji moralnych nauczycieli, odpowiedzialności pedagogicznej oraz sposobów rozwiązywania zadań  matematycznych.  Współautorka artykułu odnośnie edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie, ich potrzeb, działań nauczycieli i szkolnej rzeczywistości. Zainteresowania   naukowe i badawcze  mieszczą się w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Obejmują one zagadnienia związane z procesem uczenia się i komunikowania  się społecznego młodszych uczniów oraz stosowanych przez nich strategii
w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych.

Dominika Bardzińska

magister pedagogiki zdolności i informatyki. Asystent w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Publikacje oraz zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki zdolności oraz twórczości dzieci i młodzieży, w szczególności interesuje się ich diagnozowaniem. Poszukuje idealnego modelu diagnozy zdolności oraz potencjału twórczego uczniów szkół podstawowych, który bez przeszkód mógłby zaistnieć w praktyce pedagogicznej. Interesuje się uwarunkowaniami rozwoju zdolności, takimi jak wpływy środowiska szkolnego, rodzinnego, rówieśniczego, mass mediów, nowoczesnych technologii. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań znajduje się stosowanie narzędzi technologii informacyjnej w edukacji oraz badaniach naukowych.

Joanna Pajączkowska

przed laty opiekun-terapeuta zajęciowy na obozach z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, w latach 2002–2005 pielęgniarka w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, pielęgniarka specjalista w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego, obecnie w trakcie specjalizacji pielegniarstwo epidemiologiczne.

Anna  Dymek-Kucińska

mgr inż.  Żywienia Człowieka i Dietetyki, absolwent SGGW, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz studiów podyplomowych na WSOTiH (Organizacja i Zarządzanie Ośrodkami SPA i Wellness), obecnie doktorant APS w Instytucie Pedagogiki. Ukończyła kurs kwalifikacyjny na  uprawnienia pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych, jak również Studium Naturalnych Metod Leczenia Medicon. Odbyła staż w redakcji Next.pl prowadzącej portale poradnicze: zdrowie.wieszjak.pl oraz rynekmedyczny.pl. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Od prawie 12 lat zajmuje się zarówno problematyką żywienia szpitalnego (obejmującego ośrodki wielospecjalistyczne), jak i poradnictwem spersonalizowanym, prowadziła wykłady w Zawodowym Studium Policealnym, autor licznych artykułów o tematyce zdrowotnej, współtwórca biuletynów informacyjnych, reprezentant akcji profilaktycznych i projektów teleeudukacyjnych.

Aleksandra Kinga Lukasek

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, wieloletni kurator sądowy  Wydziału  Rodzinnego i Nieletnich dla Warszawy- Mokotowa, nauczyciel akademicki.  Vice Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Conviventia Fundacja im. Juliusza Słowackiego. Autorka publikacji naukowych m.in. „Współczesne choroby świata: handel ludźmi – wykorzystywanie seksualne dzieci”,  „Nauczyciel  – wychowawca kreatorem mediacji w szkole” itp.

Katarzyna Wereszka

doktor nauk humanistycznych, surdopedagog. Pracuje w Zakładzie Surdopedagogiki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej na WNP w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kamila Miler-Zdanowska

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny,  tyflopedagog, logopeda, adiunkt w Pracowni Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Karina  Jankowska

socjolożka,  nauczycielka  języka  angielskiego, terapeutka wczesnej interwencji. Współzałożycielka i Prezeska Fundacji Wspierania Rozwoju  „Montownia Marzeń”, wolontariuszka Fundacji „Wsparcie na starcie”. Prowadzi telefon konsultacyjny oraz grupę wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób z zespołem Downa.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane