• Postawy wobec pieniędzy. Pomiar struktura determinanty

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar struktura determinanty

 • Autor: Grażyna Wąsowicz-Kiryło
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-981-7
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 396/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  63.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Jest to bardzo interesująca, świetnie napisana książka, dotycząca stosunku człowieka do pieniędzy. Autorka przedstawia w niej opracowane przez siebie standardowe narzędzia kwestionariuszowe (służące do pomiaru postaw wobec pieniędzy oraz zachowań i cech finansowych), które z pewnością będą wykorzystywane w wielu dalszych badaniach.

Czy gospodarując prywatnymi pieniędzmi, ludzie stosują kreatywną księgowość? Czy kryzys ekonomiczny zmienia postawy wobec pieniędzy? Dlaczego jedni zarządzają swoimi pieniędzmi a inni je spontanicznie wydają? Czy wychowanie dzieci akcentujące wytrwałość w dążeniu do celu wpływa na kompetencje finansowe w życiu dorosłym? To nieliczne z pytań na które Czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej książce.
 

Spis treści:

OD AUTORKI

I. POSTAWY WOBEC PIENIĘDZY I ICH POMIAR

1. Postawy wobec pieniędzy – przegląd koncepcji i narzędzi psychometrycznych służących do pomiaru stosunku do pieniędzy

1.1. Zróżnicowanie indywidualne w zakresie stosunku do pieniędzy ? typologie
1.2. Zróżnicowanie postaw wobec pieniędzy – metody pomiaru i wymiary
1.2.1. Postawy wobec pieniędzy – badania zachodnie
1.2.2. Postawy wobec pieniędzy – badania polskie: koncepcja Beaty Bajcar i Agaty Gąsiorowskiej

2. Kwestionariusz Ja i Pieniądze (JaP)

2.1. Definicja postawy wobec pieniędzy
2.2. Założenia i podstawy teoretyczne Kwestionariusza Ja i Pieniądze (JaP)
2.3. Kwestionariusz JaP (A-169 i B-70) – badanie pilotażowe
2.4. Drugi etap prac nad Kwestionariuszem JaP
2.5. Ostateczna wersja Kwestionariusza JaP (E-15)
2.5.1. Rzetelność skal, moce dyskryminacyjne pozycji i frekwencje odpowiedzi „nie mam zdania” jako kryteria decyzji o selekcji stwierdzeń Kwestionariusza JaP
2.5.2. W poszukiwaniu ostatecznej wersji Kwestionariusza JaP
2.5.2.1. Struktura czynnikowa Kwestionariusza JaP (E-15) – analiza  składowych głównych
2.5.2.2. Trafność czynnikowa Kwestionariusza JaP (E-15) – konfirmacyjna  analiza czynnikowa pierwszego stopnia
2.5.2.3. Trafność pojęcia postawy wobec pieniędzy mierzonej Kwestionariuszem  JaP (E-15) ? konfirmacyjna analiza czynnikowa  drugiego stopnia
2.6. Kwestionariusz JaP (E-15): skale i interpretacja wyników
2.7. Własności psychometryczne Kwestionariusza JaP (E-15)
2.7.1. Rzetelność Kwestionariusza JaP (E-15)
2.7.1.1. Wnioskowanie o rzetelności skal Kwestionariusza JaP (E-15)  na podstawie wskaźnika nasycenia skali daną cechą
2.7.1.2. Ocena Kwestionariusza JaP (E-15) w kontekście wyników  z wcześniejszych badań (wersjami B-70 i C-50)
2.7.1.3. Ocena Kwestionariusza JaP (E-15) w kontekście badań trzech  wersji narzędzia (B-70, C-50 i E-15)
2.7.1.4. Natężenie postawy wobec pieniędzy i standardowy błąd pomiaru
2.7.1.5. Badanie postawy wobec pieniędzy a zapotrzebowanie na  aprobatę społeczną
2.7.1.6. Stałość (stabilność bezwzględna) Kwestionariusza JaP (E-15)
2.7.2. Trafność Kwestionariusza JaP (E-15)
2.7.2.1. Trafność treściowa Kwestionariusza JaP (E-15)
2.7.2.2. Trafność wewnętrzna – opis struktury wewnętrznej Kwestionariusza  JaP (E-15) na podstawie współczynników korelacji  i wyników analiz czynnikowych
2.7.2.3. Stałość międzygrupowa i czasowa oraz zgodność wewnętrzna  Kwestionariusza JaP (E-15)
2.7.2.4. Trafność kryterialna, diagnostyczna, zbieżna i różnicowa  Kwestionariusza JaP (E-15)
2.7.2.5. Ocena trafności zbieżnej i różnicowej Kwestionariusza JaP  (E-15) na podstawie macierzy „wielu cech ? wielu metod”
2.7.2.6. Ocena trafności zbieżnej i różnicowej Kwestionariusza JaP  (E-15) w kontekście jego wewnętrznych własności
2.7.2.7. Ocena trafności zbieżnej i różnicowej Kwestionariusza JaP  (E-15) w badaniach trafności kryterialnej (diagnostycznej): porównanie  z wynikami w skalach MES, SPP, SKI, MVS i SDM
2.7.2.8. Obserwacja procesu wypełniania kwestionariusza i współczynnik  mglistości Roberta Gunninga

II. HIERARCHICZNY MODEL STOSUNKU DO PIENIĘDZY

1. Kwestionariusz Postaw wobec Zachowań Finansowych (PZF)

1.1. Konstrukcja narzędzia i jego weryfikacja w badaniach
1.2. Struktura wewnętrzna Kwestionariusza PZF
1.3. Rzetelność i trafność Kwestionariusza PZF

2. Kwestionariusz Cech Funkcjonowania Finansowego (CFF)

2.1. Uzasadnienie doboru cech funkcjonowania finansowego i ich definicje
2.1.1. Zapotrzebowanie na wiedzę finansową i sprawność finansowa
2.1.2. Postawa wobec podejmowania ryzyka finansowego
2.1.3. Finansowa perspektywa temporalna: nastawienie na teraźniejszość  i przyszłość
2.1.4. Refleksyjność decyzji finansowych
2.1.5. Księgowanie mentalne
2.1.6. Umiejscowienie kontroli finansowej
2.1.7. Postawa wobec pieniędzy w stosunkach społecznych
2.2. Kwestionariusz Cech Funkcjonowania Finansowego (CFF) – konstrukcja  narzędzia i jego własności
2.2.1. Konstrukcja Kwestionariusza CFF i jego weryfikacja w badaniach
2.2.2. Struktura wewnętrzna i trafność Kwestionariusza CFF

3. Centralne elementy stosunku do pieniędzy – model hierarchiczny

3.1. Elementy stosunku do pieniędzy z poziomu postaw wobec zachowań finansowych  i cech funkcjonowania finansowego
3.1.1. Przekonania – aspekt poznawczy stosunku do pieniędzy
3.1.2. Frajda i obawa – aspekt emocjonalny stosunku do pieniędzy 1
3.1.3. Od wydawania po zarządzanie pieniędzmi – aspekt behawioralny stosunku  do pieniędzy
3.1.4. Powiązania między centralnymi elementami stosunku do pieniędzy  (z poziomu postaw wobec zachowań finansowych i cech finansowych)
3.2. Postawa wobec pieniędzy i kompetencje finansowe – dwa poziomy hierarchicznego  Modelu Stosunku do Pieniędzy
3.2.1. Związki postawy wobec pieniędzy z przekonaniami i zachowaniami  finansowymi
3.2.2. Hierarchiczny Model Stosunku do Pieniędzy
3.3. Typologia ? kategorie osób przejawiających odmienny stosunek do pieniędzy i zróżnicowany poziom kompetencji finansowych

III. DETERMINANTY STOSUNKU DO PIENIĘDZY

1. Demograficzno-ekonomiczne determinanty stosunku do pieniędzy

1.1. Demograficzno-ekonomiczne determinanty stosunku do pieniędzy – przegląd  literatury
1.1.1. Płeć a stosunek do pieniędzy
1.1.2. Wiek a stosunek do pieniędzy
1.1.3. Wykształcenie a stosunek do pieniędzy
1.1.4. Miejsce zamieszkania a stosunek do pieniędzy
1.1.5. Stan cywilny a stosunek do pieniędzy
1.1.6. Dochód a stosunek do pieniędzy
1.1.7. Metoda badania
1.2. Demograficzno-ekonomiczne determinanty postawy wobec pieniędzy – wyniki  badań
1.2.1. Wpływ zewnętrznej sytuacji ekonomicznej na postawę wobec pieniędzy
1.2.2. Demograficzno-ekonomiczne determinanty postawy wobec pieniędzy
1.2.2.1. Wpływ płci na postawę wobec pieniędzy
1.2.2.2. Wpływ wieku na postawę wobec pieniędzy
1.2.2.3. Wpływ wykształcenia na postawę wobec pieniędzy
1.2.2.4. Wpływ miejsca zamieszkania na postawę wobec pieniędzy
1.2.2.5. Wpływ stanu cywilnego na postawę wobec pieniędzy
1.2.2.6. Wpływ dochodu osobistego i dochodu per capita na postawę  wobec pieniędzy
1.2.2.7. Wpływ cech demograficzno-ekonomicznych na postawę wobec  pieniędzy – podsumowanie wyników
1.3. Demograficzno-ekonomiczne determinanty elementów kompetencji finansowych
1.3.1. Wpływ płci na elementy kompetencji finansowych
1.3.2. Wpływ wieku na elementy kompetencji finansowych
1.3.3. Wpływ wykształcenia i zawodu na elementy kompetencji finansowych
1.3.4. Wpływ stanu cywilnego na elementy kompetencji finansowych
1.3.5. Wpływ dochodu osobistego i dochodu per capita na elementy kompetencji  finansowych
1.4. Demograficzno-ekonomiczne determinanty stosunku do pieniędzy – podsumowanie  i interpretacja wyników

2. Psychologiczne determinanty stosunku do pieniędzy

2.1. Percepcja Ja i osobowość jako determinanty stosunku do pieniędzy – przegląd  literatury
2.1.1. Samoocena a stosunek do pieniędzy
2.1.2. Orientacje regulacyjne Ja a stosunek do pieniędzy
2.1.3. Cechy osobowości z modelu Wielkiej Piątki a stosunek do pieniędzy
2.1.4. Lęk a stosunek do pieniędzy
2.1.5. Metoda badania
2.2. Percepcja Ja i osobowość jako determinanty stosunku do pieniędzy – wyniki  badania
2.2.1. Wpływ samooceny na postawę wobec pieniędzy
2.2.2. Wpływ orientacji regulacyjnych Ja na postawę wobec pieniędzy
2.2.3. Wpływ cech osobowości z modelu Wielkiej Piątki na postawę wobec  pieniędzy
2.2.4. Wpływ neurotyczności i lęku na postawę wobec pieniędzy
2.3. Percepcja Ja i osobowość jako determinanty elementów kompetencji finansowych  – wyniki badania
2.3.1. Wpływ samooceny na elementy kompetencji finansowych
2.3.2. Wpływ orientacji regulacyjnych Ja na elementy kompetencji finansowych
2.3.3. Wpływ cech osobowości z modelu Wielkiej Piątki na elementy kompetencji  finansowych
2.3.4. Wpływ neurotyczności i lęku na elementy kompetencji finansowych
2.4. Wpływ cech psychologicznych na stosunek do pieniędzy – podsumowanie  wyników
2.5. Demograficzno-ekonomiczne i psychologiczne determinanty kompetencji  finansowych
2.6. Demograficzno-ekonomiczne i psychologiczne determinanty stosunku do  pieniędzy – wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Spis załączników
Summary

Grażyna Wąsowicz-Kiryło
dr hab. Psycholog ekonomiczny, inicjatorka, współorganizatorka i kierownik pierwszej w Polsce specjalizacji psychologia ekonomiczna. Członek The International Association for Research in Economic Psychology oraz The Association for Consumer Research. Autorka prac naukowych dotyczących psychologicznych podstaw zachowań finansowych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane