• Architektura wiedzy w szkole

Architektura wiedzy w szkole

 • Autor: Stanisław Dylak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-037-2
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prezentowanej książce omówione zostały fundamenty procesu uczenia i uczenia się.

Autor łączy w niezwykle inspirujący sposób wiedzę naukową z praktyką szkolną – prezentuje uporządkowane wyniki badań na temat funkcjonowania mózgu oraz naukową kategoryzację wiedzy. Pokazuje możliwość wykorzystania tej najnowszej wiedzy w szkole dla kreowania szkolnego procesu uczenia i uczenia się tak, aby najefektywniej wspierał rozwój każdego ucznia. Autor omawia Strategię Kształcenia Wyprzedzającego oraz wskazuje najbardziej pożądane cechy współczesnej szkoły.

Książka, nasycona anegdotami, napisana jest z wielkim zaangażowaniem - językiem tak klarownym, że każdy Czytelnik przeczyta ją z zainteresowaniem.

Spis treści:

Podziękowania

Wprowadzenie

Rozdział I. Mózg jako podmiot i przedmiot naszego działania

1. Ustawiczna zmiana mózgu w planie rozwoju filogenetycznego  i ontogenetycznego
2. Neurogeneza w kontekście edukacji
3. Wychowanie fizyczne i sztuka – niedoceniane a znaczące dla poznawczego  potencjału mózgu
3.1. Przez trudy (także fizyczne) do gwiazd i do... lepszego mózgu
3.2. Sztuka wielkim nauczycielem jest...
4. Uczenie się mózgu – konsekwencje dla edukacji
5. Jak się uczysz, tak umiesz – ku podstawie programowej

Rozdział II. Cyfrowy uścisk szkoły z nadzieją nie tylko na igrzyska...

1.Nastolatki w cyfrowym świecie – migotanie tożsamości i pulsująca obecność
2. Gry – na nowo w przestrzeni cyfrowej
3. Second Life – nowe otwarcie w przestrzeni cyfrowej
4. Cyfrowe szarpnięcie dzisiejszym paradygmatem nauczania
5. Visual literacy znaczącą kompetencją we współczesnej komunikacji

Rozdział III. Nauczanie przedmiotów ścisłych w kontekście dzisiejszych oczekiwań – według deklaracji nauczycieli polskich i eksperymentów w USA

1. Charakterystyka badanej grupy nauczycieli
2. Satysfakcja z wykonywanego zawodu oraz proponowane zmiany w organizacji  pracy
3. Deklarowane przez badanych cele kształcenia i wychowania
4. Stosowane sposoby pracy pedagogicznej przez badanych nauczycieli
5. Miejsce cyfrowych mediów w procesie kształcenia realizowanym przez  badanych
6. Wnioski z badań i konteksty – empiryczne, teoretyczne oraz anegdotyczne
7. Czynniki ważne i mniej ważne w efektywnej pracy nauczyciela przedmiotów  ścisłych
8. Efektywnemu nauczycielowi bliżej do architekta niż dostawcy

Rozdział IV. Wiedza i szkoła

1. Od wiedzy potocznej do naukowej – możliwa przestrzeń dla działań szkolnych
2. Wiedza szkolna a wiedza czynna – między  tu i tam edukacji szkolnej
3. Wiedza nauczycielska – jej naukowość w kontekście (koniecznej?) potoczności
4. Konstruktywizm – hasło nowoczesnego (?) nauczania w tworzeniu kultury  pedagogicznej szkoły
5. Architektura wiedzy w szkole – więcej niż metafora
5.1. Architektura wiedzy nauczyciela
5.2. Architektura wiedzy ucznia
6. Nauczyciel architektem wiedzy uczniów

Rozdział V. Na przekór (nie)realnemu, czyli o innych propozycjach  edukacji w szkole

1. Nauczycielskie wycofanie ...może aktywizować uczniów
2. Lubić szkołę czy odczuwać respekt – co jest ważniejsze dla osiągnięć uczniów...
3. Myślenie: czy i jak jest obecne w pracy szkoły...
4. Szkoła ogólnokształcąca na planie trójkąta – trzy pożądane cechy szkoły  współczesnej
4.1. Szkoła odmiejscowiona – w planie utopijnym i rzeczywistościowym
4.2. Szkoła uczniowskiego projektowania siebie
4.3. Szkoła zadań realizacyjnych – uczniowskie projekty edukacyjne
5. Od wiedzy potocznej do naukowej –  flipped (reverse) classroom oraz Strategia Kształcenia Wyprzedzającego
5.1. Flipped classroom – odwrócona klasa – czyli blisko głównej idei rodzimej  strategii kształcenia wyprzedzającego
5.2. Strategia kształcenia wyprzedzającego – SKW
5.3.  Wyniki wstępnego testowania efektywności Strategii Kształcenia Wyprzedzającego
5.4. Opinia nauczycieli, dyrektorów i rodziców w Polsce o SKW

Zakończenie

Spis rysunków

Spis wykresów

Spis tabel

Indeks nazwisk

» Katarzyna Płaza, Gry-na nowo w przestrzeni cyfrowej, www.edukacjananowo.pl »

» Małgorzata Koroś, Wiedza w szkole, www.koweziu.edu.pl »


prof. dr. hab. Tomasz Maruszewski:

Napisana z pasją książka zawiera próbę spojrzenia na proces kształcenia z różnych perspektyw, poczynając od perspektywy biologicznej, poprzez pedagogiczną a kończąc na społecznej. Struktura pracy oparta jest na metaforze architektury wiedzy ucznia. Autor często posługuje się metaforą, wykorzystując swoje umiejętności literackie, co pozwala lepiej i łatwiej zrozumieć Jego myśli. Pisze o uczeniu się mózgu. Jednym z kluczowych pojęć wykorzystywanych w pracy jest pojęcie wiedzy. Końcowa część książki poświęcona jest alternatywnym sposobom kształcenia - podejmuje problemy, które dotyczą samej istoty funkcjonowania systemu szkolnego. Alternatywne sposoby kształcenia odchodzą od tradycyjnej koncepcji przekazywania wiedzy i z punktu widzenia administratorów oświaty mogą brzmieć obrazoburczo. Duże uznanie budzi wyodrębnienie trzech podstawowych cech, jakie powinna posiadać współczesna szkoła – odmiejscowienia, nacisku na zadania realizacyjne oraz nawiązywania w nauczaniu do uprzedniej wiedzy uczniów. Bardzo interesująca jest dokonana przez Autora analiza i propozycja strategii kształcenia wyprzedzającego. Polecam!

Stanisław Dylak
prof. dr hab. Pedagog, dydaktyk i pedeutolog. Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor trzech monografii, redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe związane są z mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej. Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.

Poza działalnością akademicką Profesor interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP. Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI ? University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. W roku 2010 przez jeden semestr przebywał w Appalachian State University w Boone, USA jako visiting scholar.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane