Psychologia

Relacje rodzinne a społeczne funkcjonowanie jedynaków

Relacje rodzinne a społeczne funkcj...

Relacje rodzinne a społeczne funkcjonowanie jedynaków

Książka analizuje specyficzne relacje rodzinne, jakie występują w rodzinach jedynaków oraz ich wpływ na społeczne funkcjonowanie jednostki. Autor przygląda się różnym aspektom życia jedynaków, takim jak relacje z rodzicami, rozwój osobowości, samodzielność, relacje z rówieśnikami oraz zdolności społeczne. Książka podkreśla, że jedynacy często mają specyficzne relacje z rodzicami, które mogą wpływać na ich rozwój emocjonalny i społeczny. Wskazuje również na to, że brak rodzeństwa może wpłynąć ..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

O przemocy. Rozmowy ze wstydem

O przemocy. Rozmowy ze wstydem

O przemocy. Rozmowy ze wstydem

Książka jest zbiorem rozmów z osobami, które doświadczyły przemocy w różnych formach. Autorki książki starają się zgłębić przyczyny i skutki przemocy oraz jej wpływ na psychikę ofiar. Przez dialog i dzielenie się doświadczeniami, starają się uświadomić czytelnikom, że przemoc nie powinna być bagatelizowana i że istnieje wiele sposobów wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Książka ma na celu również zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy oraz zachęcenie do działań mających na ce..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć. Wydanie 2

Aktywizator seniorów. Scenariusze z...

Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć. Wydanie 2

Podstawą prezentowanej książki jest przekonanie, że prowadzenie zajęć dla osób starszych – niezależnie od miejsca czy formalnych struktur je organizujących – to każdorazowe spotkanie z niepowtarzalnymi indywidualnościami, niosącymi ze sobą swój bagaż doświadczeń, mądrości i odczuć. Zadaniem osób organizujących takie spotkania jest w sposób maksymalny odpowiedzieć na potrzeby seniorów i stworzyć taką atmosferę podczas zajęć, która sprzyja wymianie pozytywnych emocji, koncentracji na dobrych stron..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Pokonać uzależnienie. Praktyczne umiejętności dla osób zmagających się z uzależnieniem na podstawie terapii poznawczo-behawioralnej

Pokonać uzależnienie. Praktyczne um...

Pokonać uzależnienie. Praktyczne umiejętności dla osób zmagających się...

Niezależnie od tego, czy formalnie zdiagnozowano u ciebie uzależnienie, czy też nie, jeśli czujesz, że straciłeś kontrolę nad używaniem alkoholu, narkotyków czy nałogowymi zachowaniami i chcesz coś z tym zrobić, ta książka może być dla ciebie pomocna.W tej książce nauczysz się metod, które mogą pomóc ci wzmocnić motywację do zmiany, a także wyposażyć cię w umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem. Opracujesz swój unikalny zestaw narzędzi, które mogą stanowić pomoc w coraz lepszym rozumieniu w..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przestrzeń cyfrowa w ponowoczesności. Jednostka, technologia, profilaktyka

Przestrzeń cyfrowa w ponowoczesnośc...

Przestrzeń cyfrowa w ponowoczesności. Jednostka, technologia, profilak...

Książka podejmuje tematykę cyberuzależnień oraz możliwości zastosowania technologii w walce z zagrożeniami cyfrowymi, łącząc w elastyczny sposób perspektywę badawczą nauk o komunikacji społecznej i mediach, psychologii, pedagogiki oraz nauk o bezpieczeństwie. Wyjaśnia istotę, znaczenie i uwarunkowania tożsamości w erze cyfrowej: między rzeczywistością a wirtualnością oraz wykorzystanie technologii jako stymulatora niezależności i jednocześnie źródła zagrożeń dla młodego pokolenia.W monografii pr..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Kryteria dojrzałości osobowości. Interpretacja z perspektywy personalistycznej

Kryteria dojrzałości osobowości. In...

Kryteria dojrzałości osobowości. Interpretacja z perspektywy personali...

Przedstawiana monografia stanowi przegląd dominujących sposobów rozumienia dojrzałości osobowościowej we współczesnej psychologii z perspektywy różnych podejść do interpretacji samej w sobie osobowości. Autor monografii wskazuje także na szczególnie istotne kryteria dojrzałości akcentowane we współczesnych analizach psychologicznych. Te kryteria są najczęściej sprowadzane do normatywności rozwojowej, do dobrostanu czy moralnej strony osobowości. Kluczowe jednak w interpretacji..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 6

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 6

Część szósta serii Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć zawiera propozycje programów socjoterapeutycznych adresowanych do różnych grup odbiorców, przede wszystkim przejawiających zaburzenia zachowania, a także zaburzenia w zakresie funkcjonowania emocjonalnego. Programy socjoterapeutyczne poruszają zagadnienia dotyczące trudności m.in. w:- budowaniu relacji u dzieci w młodszym wieku szkolnym;- kształtowaniu adekwatnego obrazu samego siebie..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pakiet: Karty terapeutyczne

Pakiet: Karty terapeutyczne

Pakiet: Karty terapeutyczne

Pakiet zawiera:1. Emocje komunikacja akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym2. Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci. Karty terapeutyczne i karty pracy3. Nastolatek w kryzysie..

175.00 zł Cena netto: 166.67 zł

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 5

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 5

Część piąta serii Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć zawiera propozycje programów socjoterapeutycznych adresowanych dla różnych grup odbiorców, doświadczających zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych czy zaburzeń w zakresie funkcjonowania emocjonalnego. Programy socjoterapeutyczne poruszają następujące zagadnienia: - zaniżone poczucie własnej wartości skutkujące wycofaniem z relacji rówieśniczych u dzieci z klas VII–VIII; - nieśmiałość oraz trudności we współ..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Wtórna traumatyzacja wśród funkcjonariuszy policji. Konsekwencje i uwarunkowania

Wtórna traumatyzacja wśród funkcjon...

Wtórna traumatyzacja wśród funkcjonariuszy policji. Konsekwencje i uwa...

Profesjonaliści, w  tym funkcjonariusze policji, pracujący z  osobami po doświadczeniach traumatycznych są narażeni na traumę o charakterze pośrednim. Oznacza to, że częsty kontakt z osobami poszkodowanymi, udzielanie im pomocy, wsparcia, może powodować, że pracujący z ofiarami traumy zaczynają patrzeć na świat oczami swoich podopiecznych, odczuwać i przejawiać podobne emocje i zachowania. Zagadnienie to wydaje się niezwykle istotne, zważywszy na ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 3 zaktualizowane i rozszerzone

Psychologia pracy. Podstawowe pojęc...

Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 3 zaktual...

Praca stanowi istotny element życia. Zaspokaja szereg potrzeb, jest źródłem zadowolenia, poczucia własnej skuteczności, ale także zakłóceń jednostkowego dobrostanu. Warto zatem bliżej poznać, zrozumieć i kontrolować ten obszar naszego życia. Niniejsza publikacja może to ułatwić. Książka jest skierowana do teoretyków, praktyków, wykładowców i studentów. W opracowaniu scharakteryzowano najważniejsze zagadnienia z obszaru psychologii pracy, m.in. satysfakcję z pracy, motywa..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Alienacja rodzicielska z perspektywy nauki i prawa

Alienacja rodzicielska z perspektyw...

Alienacja rodzicielska z perspektywy nauki i prawa

Książka w wyczerpujący sposób podejmuje trzy zasadnicze tematy. Przede wszystkim autorzy artykułów wyjaśniają, w jaki sposób należy przeprowadzać rzetelną ocenę psychologiczną, by trafnie zdiagnozować dziecko doświadczające alienacji rodzicielskiej. Odwołują się przy tym do pięcioczynnikowego modelu, dzięki któremu można zebrać i uporządkować niezbędne informacje dotyczące matki, ojca i dzieci, a następnie określić prawdopodobne przyczyny, dla których dziecko odmawia kontaktu z jednym z rodziców..

170.10 zł 189.00 zł Cena netto: 162.00 zł

Wspomaganie rozwoju wcześniaków za pomocą zabawek terapeutycznych 3D. Poradnik dla rodziców i terapeutów

Wspomaganie rozwoju wcześniaków za ...

Wspomaganie rozwoju wcześniaków za pomocą zabawek terapeutycznych 3D. ...

Wspomaganie rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych, które z powodu zagrożenia niepełnosprawnością lub istniejącej niepełnosprawności wymagające szczególnego wsparcia w rozwoju, jest zadaniem niezwykle trudnym i wymaga zaplanowanego, kompleksowego i indywidualnego podejścia. Książka jest poradnikiem dla rodziców, terapeutów i opiekunów wcześniaków, która w czytelny sposób wyjaśnia, jak wspomagać rozwój dzieci, a także jak efektywnie korzystać ze scenariuszy zajęć z wykorzysta..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pakiet: Terapia afazji

Pakiet: Terapia afazji

Pakiet: Terapia afazji

Pakiet zawiera:1. Terapia afazji. Ćwiczenia aktualizacji wyrazów2. Terapia afazji. Część 2. Trening nazywania..

78.00 zł Cena netto: 74.29 zł

Terapia afazji. Część 2. Trening nazywania

Terapia afazji. Część 2. Trening na...

Terapia afazji. Część 2. Trening nazywania

Umiejętność posługiwania się językiem spełnia funkcje podstawowego narzędzia komunikacji z otoczeniem: służy do nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich oraz wyrażania myśli i emocji; umożliwia poznawanie świata na drodze zdobywania wiedzy i doświadczenia; stanowi wreszcie instrument perswazji, a więc oddziaływania, przekonywania, dający realny wpływ na rzeczywistość. Często traktujemy tę umiejętność jako coś oczywistego, danego raz na zawsze. Tymczasem m..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 1 do 15 z 347 (24 Stron)