Psychologia

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 6

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 6

Część szósta serii Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć zawiera propozycje programów socjoterapeutycznych adresowanych do różnych grup odbiorców, przede wszystkim przejawiających zaburzenia zachowania, a także zaburzenia w zakresie funkcjonowania emocjonalnego. Programy socjoterapeutyczne poruszają zagadnienia dotyczące trudności m.in. w:- budowaniu relacji u dzieci w młodszym wieku szkolnym;- kształtowaniu adekwatnego obrazu samego siebie..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 5

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 5

Część piąta serii Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć zawiera propozycje programów socjoterapeutycznych adresowanych dla różnych grup odbiorców, doświadczających zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych czy zaburzeń w zakresie funkcjonowania emocjonalnego. Programy socjoterapeutyczne poruszają następujące zagadnienia: - zaniżone poczucie własnej wartości skutkujące wycofaniem z relacji rówieśniczych u dzieci z klas VII–VIII; - nieśmiałość oraz trudności we współ..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Wtórna traumatyzacja wśród funkcjonariuszy policji. Konsekwencje i uwarunkowania

Wtórna traumatyzacja wśród funkcjon...

Wtórna traumatyzacja wśród funkcjonariuszy policji. Konsekwencje i uwa...

Profesjonaliści, w  tym funkcjonariusze policji, pracujący z  osobami po doświadczeniach traumatycznych są narażeni na traumę o charakterze pośrednim. Oznacza to, że częsty kontakt z osobami poszkodowanymi, udzielanie im pomocy, wsparcia, może powodować, że pracujący z ofiarami traumy zaczynają patrzeć na świat oczami swoich podopiecznych, odczuwać i przejawiać podobne emocje i zachowania. Zagadnienie to wydaje się niezwykle istotne, zważywszy na ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 3 zaktualizowane i rozszerzone

Psychologia pracy. Podstawowe pojęc...

Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 3 zaktual...

Praca stanowi istotny element życia. Zaspokaja szereg potrzeb, jest źródłem zadowolenia, poczucia własnej skuteczności, ale także zakłóceń jednostkowego dobrostanu. Warto zatem bliżej poznać, zrozumieć i kontrolować ten obszar naszego życia. Niniejsza publikacja może to ułatwić. Książka jest skierowana do teoretyków, praktyków, wykładowców i studentów. W opracowaniu scharakteryzowano najważniejsze zagadnienia z obszaru psychologii pracy, m.in. satysfakcję z pracy, motywa..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Alienacja rodzicielska z perspektywy nauki i prawa

Alienacja rodzicielska z perspektyw...

Alienacja rodzicielska z perspektywy nauki i prawa

Książka w wyczerpujący sposób podejmuje trzy zasadnicze tematy. Przede wszystkim autorzy artykułów wyjaśniają, w jaki sposób należy przeprowadzać rzetelną ocenę psychologiczną, by trafnie zdiagnozować dziecko doświadczające alienacji rodzicielskiej. Odwołują się przy tym do pięcioczynnikowego modelu, dzięki któremu można zebrać i uporządkować niezbędne informacje dotyczące matki, ojca i dzieci, a następnie określić prawdopodobne przyczyny, dla których dziecko odmawia kontaktu z jednym z rodziców..

170.10 zł 189.00 zł Cena netto: 162.00 zł

Wspomaganie rozwoju wcześniaków za pomocą zabawek terapeutycznych 3D. Poradnik dla rodziców i terapeutów

Wspomaganie rozwoju wcześniaków za ...

Wspomaganie rozwoju wcześniaków za pomocą zabawek terapeutycznych 3D. ...

Wspomaganie rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych, które z powodu zagrożenia niepełnosprawnością lub istniejącej niepełnosprawności wymagające szczególnego wsparcia w rozwoju, jest zadaniem niezwykle trudnym i wymaga zaplanowanego, kompleksowego i indywidualnego podejścia. Książka jest poradnikiem dla rodziców, terapeutów i opiekunów wcześniaków, która w czytelny sposób wyjaśnia, jak wspomagać rozwój dzieci, a także jak efektywnie korzystać ze scenariuszy zajęć z wykorzysta..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pakiet: Terapia afazji

Pakiet: Terapia afazji

Pakiet: Terapia afazji

Pakiet zawiera:1. Terapia afazji. Ćwiczenia aktualizacji wyrazów2. Terapia afazji. Część 2. Trening nazywania..

78.00 zł Cena netto: 74.29 zł

Terapia afazji. Część 2. Trening nazywania

Terapia afazji. Część 2. Trening na...

Terapia afazji. Część 2. Trening nazywania

Umiejętność posługiwania się językiem spełnia funkcje podstawowego narzędzia komunikacji z otoczeniem: służy do nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich oraz wyrażania myśli i emocji; umożliwia poznawanie świata na drodze zdobywania wiedzy i doświadczenia; stanowi wreszcie instrument perswazji, a więc oddziaływania, przekonywania, dający realny wpływ na rzeczywistość. Często traktujemy tę umiejętność jako coś oczywistego, danego raz na zawsze. Tymczasem m..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Czynniki warunkujące poczucie przeciążenia pracą a spostrzegana jakość życia w okresie środkowej dorosłości

Czynniki warunkujące poczucie przec...

Czynniki warunkujące poczucie przeciążenia pracą a spostrzegana jakość...

Książka łączy w sobie dwa obszary: psychologię pracy oraz psychologię jakości życia. Dotyczy powszechnego dziś problemu przeciążenia pracą, jego genezy oraz konsekwencji. W szczególności ilustruje związek subiektywnej oceny przeciążenia pracą z subiektywną oceną jakości życia, jego podmiotowe uwarunkowania, moderatory i mediatory. Czytelnik znajdzie w niej opis następujących zagadnień: stresory zawodowe i konsekwencje ich działania, przeciążenie pracą w perspektywie obiektywnej i subiektyw..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Rola zasobów w kształtowaniu obciążenia opiekunów osób z otępieniem typu alzheimerowskiego. Uwarunkowania osobowościowe i czynniki psychospołeczne

Rola zasobów w kształtowaniu obciąż...

Rola zasobów w kształtowaniu obciążenia opiekunów osób z otępieniem ty...

Książka jest pierwszą tego rodzaju publikacją na rynku wydawniczym, która ujmuje funkcjonowanie opiekunów osób z otępieniem typu alzheimerowskiego, z punktu widzenia potencjału determinującego ich zdrowie psychiczne. W książce przedstawiono uwarunkowania osobowościowe i czynniki psychospołeczne mające istotny udział w kształtowaniu poziomu obciążenia wynikającego z pełnienia długotrwałej opieki. Autorka wskazuje na potrzebę skupienia się na potencjale psychologicznym opiekunów, który należ..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Autyzm a prawo. Wydanie 2

Autyzm a prawo. Wydanie 2

Autyzm a prawo. Wydanie 2

Patronat honorowy: Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr n. med. Aleksandra LewandowskaTajemnica, jaką jest spektrum autyzmu czyni bardzo trudnym jego prawne zaszeregowanie. Ujęcie prawne dotyka bowiem wielu aspektów umysłu człowieka i jego – częściowej lub całkowitej – „ślepoty”, dotyczących zarówno świadomości, jak i woli. Mimo pewnego już zakotwiczenia problemu autyzmu w świadomości społecznej refleksja prawna nie wydaje się być bardzo zaawansow..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metodyka pracy terapeutycznej z parą w ujęciu psychoterapii integracyjnej

Metodyka pracy terapeutycznej z par...

Metodyka pracy terapeutycznej z parą w ujęciu psychoterapii integracyj...

Książka jest pierwszym na rynku opracowaniem, które pozwala zarówno terapeutom par, jak i psychologom na poznanie integracyjnych sposobów pracy z parami wykazującymi złożone problemy w relacji. Jest doskonałą pomocą dla nowych terapeutów uczących się prowadzenia tej terapii w porządkowaniu wiedzy w tym zakresie, a także inspiracją dla tych terapeutów par, którzy mają trudność w wybraniu nurtu w pracy z parami, zachęcając do stosowania integracji w ramach różnych podejść. Duża zaletą publikacj..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Jak współcześnie (TY)jemy? Psychologiczne aspekty otyłości

Jak współcześnie (TY)jemy? Psycholo...

Jak współcześnie (TY)jemy? Psychologiczne aspekty otyłości

Książka dotyczy globalnego problemu współczesnego świata, jakim jest otyłość. Pozwala lepiej zrozumieć zachowania żywieniowe i ich zmianę. Wyniki badań własnych Autorka przekłada na język praktyki i wskazuje, które zmienne psychologiczne ułatwiają, a które utrudniają samoregulację zachowań żywieniowych. zarówno w grupie pacjentów bariatrycznych, jak i osób chcących zmodyfikować swój styl żywienia. Tym samym wskazuje, jak i co można zmienić, by redukcja masy ciała była skuteczna i trwała. Pat..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Bliscy osób uzależnionych. Scenariusze zajęć. Część 1. Program zajęć psychoedukacyjnych na podstawie terapii poznawczo-behawioralnej

Bliscy osób uzależnionych. Scenariu...

Bliscy osób uzależnionych. Scenariusze zajęć. Część 1. Program zajęć p...

Programy wsparcia dla osób, które żyją w bliskim związku z osobą uzależnioną budzą wiele kontrowersji. Pułapka autosugestii stwarzana przez wiele poradników sprawia, że „syndrom współuzależnienia” potrafiłaby zapewne rozpoznać u siebie większość osób, a diagnoza na ich podstawie staje się zwykłym artefaktem. Wielość definicji „współuzależnienia” obecnych w literaturze oraz ogólnikowe kryteria medycznej klasyfikacji chorób (ICD) utrudniają udzielanie adekwatnej pomocy psychoterapeutycznej.Książka..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Jak wygrać z uzależnieniami?

Jak wygrać z uzależnieniami?

Jak wygrać z uzależnieniami?

Najczęściej uzależniamy się od substancji psychoaktywnych, ostatnie dekady przynoszą także niemal pandemiczny wzrost liczby uzależnień od czynności i urządzeń mających ekran, a także łączność z internetem. Gdzie przebiega granica między użyciem optymalnym a nadmiernym lub nałogowym? Kiedy coś jest pasją, a kiedy już uzależnieniem, kiedy czynność jest natrętna, a kiedy jest nałogiem? Czym różni się zależność od uzależnienia? Co decyduje o skuteczności leczenia uzależnienia? Jaką rol..

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Pokazuje 1 do 15 z 344 (23 Stron)