• Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski

Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski

 • Autor: Michał Krzykowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-782-0
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  12.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 12.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zgodnie z tytułem, autor koncentruje się na prawodawstwie unijnym i polskim, normującym zasadę dostępu stron trzecich w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz jej wpływie na konkurencyjność rynku energetycznego.

Spis treści:
 
Wykaz skrótów
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Ewolucja unijnych rozwiązań prawnych w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego
 
1.1. Pierwotne źródła prawa unijnego – zastosowanie w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego
1.2. Wtórne źródła prawa unijnego – zastosowanie w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego
1.2.1. I etap liberalizacji sektorów energii elektrycznej i gazu ziemnego
1.2.2. II etap liberalizacji sektorów energii elektrycznej i gazu ziemnego
1.2.3. III etap liberalizacji sektorów energii elektrycznej i gazu ziemnego
1.3. Traktat Karty Energetycznej
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Zastosowanie przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego
 
2.1. Zakres zastosowania reguł wolnego handlu
2.2. Zakres stosowania reguł konkurencji w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego
2.2.1. Porozumienia horyzontalne i wertykalne
2.2.2. Nadużywanie pozycji dominującej
2.2.3. Koncentracja przedsiębiorstw energetycznych
2.2.4. Pomoc publiczna w sektorze energetycznym
Podsumowanie
 
Rozdział 3. Zasada dostępu stron trzecich w prawie wtórnym Unii Europejskiej
 
3.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zasady dostępu stron trzecich
3.1.1. Geneza zasady dostępu stron trzecich
3.1.2. Systemy dostępu do infrastruktury sieciowej oraz instalacji magazynowych i LNG
3.1.3. Odmowa dostępu stron trzecich
3.2. Obowiązek unbundlingu jako warunek wprowadzenia zasady dostępu stron trzecich
3.2.1. Konieczność zastosowania unbundlingu w sektorze energetycznym
3.2.2. Modele unbundlingu w prawie energetycznym Unii Europejskiej
3.3. Wyznaczanie i zakres obowiązków operatorów systemu
3.4. Odbiorca na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego
Podsumowanie
 
Rozdział 4. Zasada dostępu stron trzecich w świetle prawa polskiego
 
4.1. Charakterystyka polskiego sektora energii elektrycznej i gazu ziemnego
4.1.1. Ewolucja polskiego ustawodawstwa w dziedzinie energetyki
4.1.2. Struktura sektora elektroenergetycznego
4.1.3. Struktura sektora gazowego
4.2. Ustawowy obowiązek dostępu stron trzecich w sektorze energii elektrycznej i gazu ziemnego
4.2.1. Obowiązek świadczenia usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego
4.2.2. Obowiązek świadczenia usług magazynowania gazu ziemnego     
4.2.3. Obowiązek świadczenia usług transportu gazu ziemnego     
4.2.4. Obowiązek świadczenia usług skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
4.2.5. Inne obowiązki związane z realizacją zasady dostępu stron trzecich
4.3. Wyłączenie z obowiązku świadczenia usług na zasadzie dostępu stron trzecich na podstawie ustawy Prawo energetyczne
4.4. Prawo wyboru sprzedawcy paliw gazowych lub energii elektrycznej w ustawie Prawo energetyczne – sytuacja odbiorcy na polskim rynku energetycznym
Podsumowanie
 
Rozdział 5. Rola organów regulacyjnych w kształtowaniu konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego
 
5.1. Obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie niezależnych organów regulacyjnych ds. energetyki
5.2. Rola ponadnarodowych organów w kształtowaniu konkurencji na unijnym rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego
5.2.1. Europejska Grupa Regulatorów Rynków Energii i Gazu – ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas)
5.2.2. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
5.3. Status prawny prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
5.3.1. Podstawy prawne funkcjonowania organu regulacyjnego ds. energetyki
5.3.2. Rozstrzyganie sporów przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
5.3.2.1. Współpraca prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
5.3.2.2. Orzecznictwo prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach dotyczących zasady dostępu stron trzecich
Podsumowanie
 
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz wybranego orzecznictwa
Wykaz stron internetowych

» http://www.uniaeuropejska.org »


prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak:

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze, kompleksowe opracowanie niezmiernie aktualnego problemu – realizacji zasady dostępu stron trzecich w sektorze energetycznym zarówno unijnym, jak i polskim (...). Imponujący jest zakres tematyczny, który obejmuje nie tylko zastosowanie i ocenę unijnych i polskich rozwiązań prawnych w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego, ale daje odpowiedź na pytanie czy obowiązujący reżim prawny stanowi wystarczającą gwarancję dla realizacji zasady dostępu stron trzecich w sektorze energetycznym (...). Recenzowana publikacja stanowi nie tylko znakomitą prawniczą refleksję naukową nad ważnymi problemami unijnego i polskiego prawa energetycznego, ale ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej.

 

Michał Krzykowski
dr, jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki Międzynarodowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie konkurencji i w prawie energetycznym, a swoją praktyczną wiedzę wykorzystuje, doradzając przedsiębiorstwom energetycznym, w szczególności w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Konkurencji i Konsumentów.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Odnawialne źródła energii w świetle...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Niekonwencjonalne źródła ropy i gaz...

7.50 zł 30.00 zł Cena netto: 7.14 zł

Wybrane aspekty bezpieczeństwa ener...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Regionalna integracja elektroenerge...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Konkurencyjność w sektorze elektroe...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Charakter prawny umowy kompleksowej...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Polski wpływ na kształtowanie polit...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Marketing w elektroenergetyce

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Funkcjonowanie polskiego rynku ener...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ceny energii a wzrost gospodarczy w...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Wybrane aspekty efektywności energe...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Najczęściej kupowane