• Wykaz aktów prawnych do nauki legislacji

Wykaz aktów prawnych do nauki legislacji

 • Autor: Edyta Tkaczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-932-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 332/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W książce zamieszczono piętnaście aktów potrzebnych do analizy zagadnień legislacyjnych. Jest to pierwsze takie opracowanie na rynku. Skierowane jest ono do tych wszystkich osób, którym przyszło zgłębiać tajniki nauki legislacji. Adresatami książki są nie tylko studenci, ale również specjaliści w dziedzinie analizy zagadnień legislacyjnych, którzy chcą się posługiwać zbiorem aktów prawnych w swojej codziennej pracy. Wykaz aktów prawnych do nauki legislacji składa się z dwóch części. W pierwszej części zawarto krótkie wprowadzenie do zbioru. Natomiast drugą część stanowią wybrane akty prawne. Pozycja niewątpliwie wypełnia istniejącą od lat lukę w literaturze przedmiotu.

Stan prawny na dzień 18 sierpnia 2015 r.
Spis treści:

Słowo wstępne

Wprowadzenie
 
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  2005 r.  o  działalności  lobbingowej w  procesie stanowienia  prawa  (Dz.U.  Nr  169,  poz.  1414,  z  2009  r.  Nr  42,  poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966)

2. Ustawa  z  dnia  8  października  2010 r.  o  współpracy  Rady  Ministrówz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 213, poz. 1395)

3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 i 1662)

4. Ustawa  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o  ogłaszaniu  aktów  normatywnych i  niektórych  innych  aktów  prawnych  (Dz.U.  z  2011  r.  Nr  197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045)

5. Ustawa  z  dnia  14  kwietnia  2000  r.  o  umowach  międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676)

6. Ustawa  z  dnia  24  czerwca  1999  r.  o  wykonywaniu  inicjatywy  ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. Nr 62, poz. 688 oraz z 2014 r. poz. 498)

7. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (Dz.U. poz. 575)

8. Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1128)

9. Ustawa  z  dnia  4  września  1997  r.  o  działach  administracji  rządowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 812)

10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1064)

11. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064)

12. Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  20  czerwca  2002  r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908)

13. Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979)

14. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32 i 819, z 2013 r. poz. 62, z 2014 r. poz. 374 i 1019 oraz z 2015 r. poz. 31 i 550)

15. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin  Senatu  (M.P.  z  2014  r.  poz.  529  i  707  oraz  z  2015 r. poz. 373)

Edyta Tkaczyk
doktor nauk prawnych, adwokat, absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autorka kilku publikacji naukowych i artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego, zagadnień legislacyjnych i samorządu zawodowego. Swoje zainteresowania skupia na zagadnieniach legislacyjnych i prawie konstytucyjnym. Obecnie jest legislatorem w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu oraz adiunktem w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane