• Szkody komunikacyjne. Dochodzenie roszczeń

Szkody komunikacyjne. Dochodzenie roszczeń

 • Autor: Agnieszka Roguska-Kikoła Dagmara Rutkowska Marta Irla-Sowińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-770-8
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 206/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka w sposób kompleksowy prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela, poprzez wystąpienie na drogę postępowania cywilnego, przy uwzględnieniu również możliwości skorzystania z pomocy innych instytucji. Ponadto omawia najważniejsze zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku oraz ewentualnego dochodzenia swoich roszczeń w toku postępowania karnego.
Spis treści:

Rozdział I. Zagadnienia wstępne


1.1. Wypadki komunikacyjne
1.2. Etapy postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę komunikacyjną
1.3. Statystyka dotycząca szkód komunikacyjnych w Polsce

Rozdział II. Postępowanie likwidacyjne

2.1. Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi i postępowanie przed ubezpieczycielem

Rozdział III. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym

3.1. Od kogo dochodzić roszczeń i jak
3.1.1. Prawidłowe określenie strony pozwanej
3.1.2. Sformułowanie żądania pozwu
3.1.3. Sąd właściwy, wartość przedmiotu sporu i opłata sądowa od pozwu
3.1.4. Wniosek o zabezpieczenie powództwa
3.1.5. Dowody w sprawie o roszczenia z tytułu szkód komunikacyjnych
3.1.6. Przebieg procesu
3.1.7. Zawezwanie do próby ugodowej
3.2. Zasady odpowiedzialności za szkody komunikacyjne
3.3. Rodzaje roszczeń poszkodowanego
3.3.1. Odszkodowanie
3.3.1.1. Odszkodowanie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
3.3.1.2. Pozostałe szkody, których naprawienia może żądać poszkodowany w związku z wypadkiem komunikacyjnym
3.3.2. Zadośćuczynienie
3.3.2.1. Przesłanki zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę
3.3.2.2. Wysokość przyznawanego zadośćuczynienia
3.3.2.3. Wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie
3.3.2.3. Dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie
3.3.3. Renta
3.3.3.1. Renta za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej
3.3.3.2. Renta z tytułu zwiększenia potrzeb poszkodowanego
3.3.3.3. Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przeszłość
3.3.3.4. Renta tymczasowa
3.3.4. Jednorazowe odszkodowanie zamiast renty lub jej części
3.4. Roszczenia przysługujące rodzinie poszkodowanego
3.4.1. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu
3.4.2. Renta
3.4.3. Odszkodowanie
3.4.4. Zadośćuczynienie
3.5. Ograniczenie zakresu obowiązku naprawienia szkody
3.6. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody
3.7. Przedawnienie roszczeń

Rozdział IV. Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym

4.1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
4.1.1. Zakaz prowadzenia pojazdów
4.1.2. Obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
4.1.3. Nawiązka
4.1.4. Zmiana przepisów karnych
4.2. Powództwo cywilne (adhezyjne) w ramach postępowania karnego toczącego się przeciwko sprawcy
4.3. Możliwość działania przez pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego
4.4. Wpływ postępowania karnego na proces cywilny

Rozdział V. Instytucje, o których warto pamiętać

5.1. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
5.2. Polska Izba Ubezpieczeń
5.3. Rzecznik Ubezpieczonych

Rozdział VI. Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

6.1. Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
6.2. Wymagane dokumenty do likwidacji szkody
6.3. Mobilna aplikacja „Na wypadek”

Rozdział VII. Szkody komunikacyjne powstałe za granicą

Rozdział VIII. Opodatkowanie świadczeń uzyskanych przez poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych

8.1. Ogólne zasady opodatkowania otrzymanych świadczeń na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
8.2. Zwolnienia od opodatkowania niektórych świadczeń na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
8.3. Wyjątki od zasady zwolnienia z opodatkowania niektórych odszkodowań i zadośćuczynień
8.4. Sposób interpretacji przepisów zwalniających z opodatkowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
8.5. Interpretacje podatkowe
8.6. Zwolnienie z opodatkowania otrzymanych odszkodowań lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw
8.7. Zwolnienie z opodatkowania otrzymanych kwot z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych
8.8. Renta wyrównawcza
8.9. Opodatkowanie odsetek od należnych odszkodowań i zadośćuczynień

Rozdział IX. Załączniki

1. Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego
2. Wezwanie do zapłaty
3. Pozew o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę
4. Wypis klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowejAgnieszka Roguska-Kikoła
radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego współorganizowanej przez Wydziały Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów z branży IT, w tym reprezentacji ich interesów w sądach. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu własności intelektualnej i prawa pracy.

Książki tego autora

Dagmara Rutkowska
radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT. Do czerwca 2014 roku w jednej ze spółek telekomunikacyjnych zarządzała zespołem prawników zapewniających kompleksową obsługę prawną przede wszystkim w zakresie prawa nowych technologii, zamówień publicznych, prawa umów oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie umów.

Książki tego autora

Marta Irla-Sowińska

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane