• Studium mediacji. Od teorii ku praktyce

Studium mediacji. Od teorii ku praktyce

 • Autor: Adam Zienkiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-814-9
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 336/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  14.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rozprawa w wieloaspektowy i pogłębiony sposób ukazuje instytucję mediacji jako uzupełniającą formę wymiaru sprawiedliwości. Pracę wyróżnia interdyscyplinarny charakter oraz umiejętne połączenie aspektu naukowego, dydaktycznego i praktycznego. Jej walorem są liczne odwołania do bogatej literatury za­granicznej (zwłaszcza amerykańskiej) oraz uniwersalne ujęcia modelowe umożliwiające pełne zrozumienie istoty mediacji i odpowiednie wykorzystywanie elastyczności postępo­wania mediacyjnego.

Szeroka warstwa opisowa wzbogacona jest o krytyczną analizę oraz propozycje praktyczne, ułatwiające skuteczne prowadzenie postępowania mediacyjnego z wykorzystaniem różnych paradygmatów, strategii i technik mediacyjnych. Autor przed­stawia również własne nowatorskie rozwiązania, m.in. tworząc optymalizacyjny model dyskursu mediacyjnego czy koncepcje mediacyjnego paradygmatu różnorodnego (the multiple paradigm of mediation), uniwersalnej meta-strategii mediacyjnej (the universal understanding meta-strategy of mediation), fazowego mechanizmu opanowywania sporów oraz kompleksowego programu szkoleń dla mediatorów.

Rozprawę wieńczy rozdział zawierający analizę polskich regulacji prawnych dotyczących media­cji w sprawach cywilnych – wzbogacony o tabele charakterystyki mediacji również w sprawach karnych, nieletnich, sądowo-administracyjnych oraz zbiorowych sporach pracy.

Książka adresowana jest do: kandydatów na mediatorów, media­torów, arbitrów, przedstawicieli doktryny prawniczej, sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, prokuratorów, prawników niewykonujących klasycznych zawodów prawniczych oraz aplikantów i studentów nauk społecznych, a zwłaszcza prawa, administracji, politologii i socjologii.

Spis treści:
 
Wykaz skrótów
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Podstawowa aparatura pojęciowa
 
1.1. Konflikt, interes, potrzeba, spór, opanowywanie sporu, rozwiązywanie sporu, rozstrzyganie sporu, Alternative Dispute Resolution
1.2. Negocjacje
1.3. Mediacja (koncyliacja)
1.4. Osądzanie
1.4.1. Arbitraż
1.4.2. Sąd
1.5. Sprawa cywilna
 
Rozdział 2. Optymalizacyjny model dyskursu mediacyjnego
 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podstawowe pojęcia (dyskurs, dyskurs teoretyczny, dyskurs praktyczny, dyskurs argumentacyjny, kryteria dyskursu, racjonalność dyskursu, dyskurs ogólny, dyskurs szczegółowy, dyskurs mediacyjny)
2.3. Kardynalne cele dyskursu mediacyjnego (mediacji)
2.4. Etapy (fazy) dyskursu mediacyjnego
2.5. Reguły dyskursu mediacyjnego
2.6. Podsumowanie (podstawowe zalety, obszary „słabości” oraz główne cechy – dyskursu mediacyjnego)
 
Rozdział 3. Mediator
 
3.1. Role, kompetencje oraz predyspozycje osobowościowe mediatora
3.2. Przegląd założeń najpopularniejszych strategii mediacyjnych
3.2.1. Strategia mediacyjna facilitative
3.2.2. Strategia mediacyjna evaluative
3.2.3. Kontinuum orientacji, strategii i technik mediacyjnych w ujęciu L. Riskina – evaluative narrow, evaluative broad, facilitative narrow, facilitative broad
3.2.4. Transformatywna strategia mediacyjna
3.2.5. Paradygmat narrative mediation, narracyjna strategia mediacyjna
3.2.6. Inne wybrane strategie/kategoryzacje instytucji mediacji
3.3. Podstawowe kryteria doboru i zastosowania optymalnych strategii i technik mediacyjnych w konkretnym dyskursie mediacyjnym
 
Rozdział 4. Mediacja w kontinuum form wymiaru sprawiedliwości
 
4.1. Krytyka tradycyjnego modelu sądownictwa (wymiaru sprawiedliwości) – postulat pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości
4.2.1. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości w ujęciu doktryny prawa
4.2.2. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
4.2.3. Szersze (przedmiotowo-funkcjonalne) rozumienie wymiaru sprawiedliwości
4.2.4. „Uzupełniające formy wymiaru sprawiedliwości” („Complementary Forms of Justice”)
4.3. Mediacyjna specyfika wymierzania sprawiedliwości (first class justice)
4.4. Kryteria charakterystyki i porównania różnych form wymiaru sprawiedliwości – poszukiwanie obszarów szczególnej preferencji (przydatności) ich zastosowania
4.5. Model fazowego mechanizmu opanowywania sporów prawnych
 
Rozdział 5. Mediacja w sprawach cywilnych w Polsce
 
5.1. Wprowadzenie
5.2. Funkcje założone (cele) mediacji w sprawach cywilnych w Polsce
5.3. Kodeksowa regulacja instytucji mediacji oraz mediatora w sprawach cywilnych
5.4. Propozycja programu nauczania (szkoleń) dla kandydatów na mediatorów w sprawach cywilnych
5.5. Mediacja w sprawach cywilnych na tle porównawczym
 
Załącznik do rozdziału V. Zestawienie podstawowych danych dotyczących regulacji instytucji mediacji w prawie polskim
 
Tabela I. Mediacja w sprawach cywilnych
Tabela II Mediacja w sprawach karnych
Tabela III Mediacja sprawach nieletnich
Tabela IV Mediacja w sprawach sądowo-administracyjnych
Tabela V Mediacja w sprawach sporów zbiorowych
 
Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz stron internetowych
Wykaz głównych aktów normatywnych

Adam Zienkiewicz
dr - radca prawny, mediator, politolog, adiunkt w Katedrze Teorii i Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie,i Filozo i Społeczneji Prawa i Filozoczłonek Międzynarodo­wego Stowarzyszenia Filozo (IVR), wykładowca podyplomowego studium Mediacji Sądowej i Pozasądowej, Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, autor i współautor publikacji z zakresu stosowania i wykładni prawa oraz alternatywnego rozwiązywania i rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution). Kontakt z autorem: mediacje@zienkiewicz.com.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane