• Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne

Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne

 • Autor: Tomasz Darłak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-774-5
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 190/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  10.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli wolnych zawodów wykonujących lub zainteresowanych wykonywaniem wolnego zawodu w formie spółki partnerskiej. Omawia podstawowe zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem spółki partnerskiej oraz praktyczne aspekty funkcjonowania spółki partnerskiej. Książka zawiera również wzory wniosków i pism procesowych niezbędnych w prowadzeniu spółki partnerskiej.

Opracowanie omawia w szczególności:

-procedurę utworzenia spółki partnerskiej
-zarząd w spółce partnerskiej
-prawa i obowiązki wspólnika spółki partnerskiej
-odpowiedzialność partnerów i członków zarządu
-ustanowienie prokurenta
-ustanie bytu spółki partnerskiej
-podstawowe zagadnienia podatkowe i rachunkowe

Spis treści:
 
WYKAZ SKRÓTÓW
 
PRZEDMOWA
 
Rozdział I. PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
 
1.1. Istota spółki partnerskiej
1.2. Osoby uprawnione do prowadzenia działalności jako wspólnik spółki partnerskiej
1.3. Umowa spółki partnerskiej
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Konstrukcja umowy spółki partnerskiej
1.3.2.1. Cel spółki partnerskiej
1.3.2.2. Firma spółki partnerskiej i jej siedziba
1.3.2.2.1. Firma spółki partnerskiej
1.3.2.2.2. Siedziba spółki partnerskiej
1.3.2.3. Przedmiot działalności spółki partnerskiej
1.3.2.3.1. Określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce
1.3.2.3.2. Możliwość wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu w ramach spółki
1.3.2.4. Udziały w spółce partnerskiej
1.3.2.4.1. Wkłady pieniężne
1.3.2.4.2. Wkłady niepieniężne
1.3.2.5. Możliwość powołania zarządu w spółce partnerskiej
1.3.2.6. Pozostałe postanowienia umowy spółki
1.3.2.6.1. Czas trwania spółki partnerskiej
1.3.2.6.2. Prawa i obowiązki wspólników
1.3.2.6.3. Oznaczenie partnerów ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność
1.3.2.6.4. Oznaczenie partnerów reprezentujących spółkę
1.3.2.6.5. Inne postanowienia
1.3.3. Forma umowy spółki
1.4. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o rejestrację spółki partnerskiej
1.4.3. Treść, forma i termin złożenia wniosku o rejestrację spółki partnerskiej
1.4.3.1. REGON
1.4.3.2. NIP
1.4.3.3. Zgłoszenie do VAT
1.4.3.4. Zgłoszenie do ZUS
1.4.4. Przebieg postępowania rejestrowego i jego koszty
1.4.5. Praktyczne problemy w trakcie rejestracji
1.4.6. Rachunek bankowy spółki partnerskiej
 
Rozdział II. ZARZĄD W SPÓŁCE PARTNERSKIEJ
 
2.1. Ustanowienie zarządu jako organu spółki partnerskiej
2.2. Powołanie do zarządu
2.3. Osoby mogące zostać członkiem zarządu
2.4. Skład zarządu
2.5. Sposoby podejmowania uchwał zarządu
2.6. Relacje pomiędzy członkami zarządu a spółką partnerską
2.7. Kadencja członka zarządu
2.8. Kompetencje zarządu
2.8.1. Prowadzenie spraw spółki
2.8.2. Reprezentowanie spółki
2.9. Ograniczenia uprawnień członków zarządu
2.9.1. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawowych
2.9.1.1. Sprzeczność interesów
2.9.1.2. Umowy i spory pomiędzy członkiem zarządu a spółką
2.9.1.3. Zakaz konkurencji
2.9.2. Ograniczenia wynikające z umowy spółki partnerskiej
2.9.3. Ograniczenia wynikające z uchwały partnerów spółki partnerskiej
 
Rozdział III. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
 
3.1. Prowadzenie spraw spółki przez partnerów
3.2. Pozbawienie partnera prawa do reprezentowania spółki
3.3. Prawo partnera do osobistego zasięgania informacji o działalności spółki
3.4. Udział w zyskach i stratach
 
Rozdział IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU
 
4.1. Odpowiedzialność partnerów
4.2. Odpowiedzialność członków zarządu
4.3. Odpowiedzialność małżonka partnera
 
Rozdział V. USTANOWIENIE PROKURENTA
 
5.1. Istota prokury
5.2. Rodzaje prokury
5.3. Procedura powołanie i odwołania prokurenta
5.4. Zakres uprawnień prokurenta
5.5. Wygaśnięcie prokury
 
Rozdział VI. USTANIE BYTU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
 
6.1. Rozwiązanie spółki
6.1.1. Podstawy rozwiązania spółki przewidziane w umowie spółki partnerskiej
6.1.2. Uchwała partnerów w przedmiocie rozwiązania spółki
6.1.3. Ogłoszenie upadłości
6.1.4. Inne przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej
6.1.5. Rozwiązanie spółki na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego
6.1.5.1. Podmioty legitymowane do wszczęcia postępowania sądowego
6.1.5.2. Tryb postępowania sądowego
6.1.5.3. Skutki prawomocnego orzeczenia sądu
6.2. Wystąpienie wspólnika
6.3. Likwidacja spółki partnerskiej
6.3.1. Istota postępowania likwidacyjnego
6.3.2. Przebieg postępowania likwidacyjnego
6.3.2.1. Osoba likwidatora i jego zadania
6.3.2.2. Otwarcie postępowania likwidacyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym
6.3.2.3. Bilans otwarcia likwidacji i sprawozdania finansowe w trakcie likwidacji
6.3.2.4. Działalność prowadzona przez spółkę w okresie likwidacji
6.4. Zakończenie likwidacji
6.4.1. Sprawozdanie likwidacyjne
6.4.2. Wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego
 
Rozdział VII. SPÓŁKA PARTNERSKA – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODATKOWE I RACHUNKOWE
 
7.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
7.2. Podatek od towarów i usług
7.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
7.4. Podstawowe problemy podatkowe w interpretacjach indywidualnych
7.5. Rachunkowość
 
ZAŁĄCZNIK 1 – WZORY PISM PROCESOWYCH
ZAŁĄCZNIK 2 – AKTY PRAWNE

Tomasz Darłak

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane