• Spółka komandytowa. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

Spółka komandytowa. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy

 • Autor: Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek-Kietlińska Benedykt Dominik Rubak
 • Wydawca: Poltext
 • ISBN: 978-83-7561-771-9
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 310/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.90 zł

  44.91 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynieJesteś przedsiębiorcą, którzy prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej?
Ten poradnik jest właśnie dla Ciebie!

Znajdziesz w nim zagadnienia prawne i podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki komandytowej
a w szczególności:
- zakładanie i funkcjonowanie spółki,
- przygotowanie umowy spółki z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorcy,
- przekształcenie spółki handlowej w spółkę komandytową,
- zasady wypłaty z zysku,
- korzyści podatkowe,
- podejmowanie uchwał związanych z bieżącymi sprawami spółki.

Zaletą książki są liczne przykłady oraz wzory uchwał, pism procesowych i formularzy.


Z książki skorzystają także kancelarie zajmujące się obsługą prawną takich przedsiębiorców.
 

Autorzy są radcami prawnymi specjalizującymi się w tematyce omawianej w książce. M. Nieradka-Bernaciak oraz
J. Rodek-Kietlińska są autorkami książki Przedsiębiorca w Internecie. Kompendium (Poltext 2016), która zdobyła
I miejsce w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” w konkursie ECONOMICUS 2016.


Wykaz skrótów

Wstęp

1. Zagadnienia wstępne
1.1. Pojęcie spółki komandytowej
1.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej
1.3. Podmiotowość prawna spółki komandytowej
1.4. Spółka komandytowa na tle innych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
1.5. Spółka a prowadzone przez nią przedsiębiorstwo

2. Zakładanie spółki komandytowej
2.1. Zawarcie i forma umowy spółki
2.2. Treść umowy spółki
2.3. Wpis do rejestru

3. Wspólnicy spółki komandytowej
3.1. Prowadzenie spraw spółki
3.1.1. Pozbawienie a zwolnienie z prowadzenia spraw spółki
3.2. Zmiany w składzie osobowym spółki komandytowej
3.2.1. Obrót ogółem praw i obowiązków
3.2.2. Śmierć wspólnika spółki komandytowej, wypowiedzenie umowy
3.3. Zasady podziału i wypłaty zysku oraz uczestnictwo w stratach
3.4. Zakaz konkurencji
3.5. Prawo kontroli
3.6. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki - zarys

4. Wkłady do spółki komandytowej
4.1. Pojęcie wkładu oraz jego przedmiot
4.2. Wniesienie wkładu

5. Stosunek do osób trzecich
5.1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
5.2. Reprezentacja spółki komandytowej

6. Ustanie bytu spółki komandytowej
6.1. Rozwiązanie spółki
6.2. Wystąpienie wspólnika ze spółki
6.3. Likwidacja spółki
6.4. Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji
6.5. Przekształcenie spółki handlowej w spółkę komandytową

7. Zagadnienia podatkowe
7.1. Spółka komandytowa jako podatnik
7.2. Wspólnik jako podatnik podatku dochodowego
7.2.1. Korzyści podatkowe dla wspólników spółki komandytowej
7.3. Skutki podatkowe zmiany wspólników
7.4. Skutki podatkowe likwidacji spółki komandytowej
7.5. Opodatkowanie przekształcenia spółki w spółkę komandytową
7.6. Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

8. Wzory pism
A. Umowa spółki komandytowej i rejestracja spółki
1. Umowa spółki komandytowej
2. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka
partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
3. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki komandytowej (KRS-WC)
4. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)
5. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- prokurenci (KRS-WL)
6. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- przedmiot działalności (KRS-WM)
B. Podział zysku i uczestnictwo w stratach
1. Uchwała w sprawie pokrycia straty spółki
2. Uchwała w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku spółki
3. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
4. Pozew wspólnika o wypłatę zysku
5. Pozew wspólnika o wypłatę odsetek
C. Śmierć wspólnika spółki komandytowej
1. Umowa dotycząca podziału udziału komandytariusza
2. Zgoda wspólników na podział udziału
3. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki
D. Prowadzenie spraw spółki
1. Uchwała w sprawie powierzenia prowadzenia spraw spółki określonym wspólnikom
2. Pozew o zwolnienie wspólnika z prowadzenia spraw spółki
3. Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności
4. Uchwała dotycząca zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków
5. Umowa dotycząca zbycia praw i obowiązków
6. Uchwała dotycząca zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd
7. Sprzeciw wspólnika odnośnie przeprowadzenia sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłychczynności
8. Wezwanie komplementariusza do zaniechania podejmowania działalności konkurencyjnej
9. Zgoda wspólników na objęcie przez komplementariusza funkcji w podmiocie
konkurencyjnym
10. Wniosek o zmianę danych podmiotu do KRS - Formularz Z-1, Formularz-ZC, Formularz-ZK, Formularz-Z30
E. Reprezentacja i prokura
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki komandytowej przez komandytariusza
2. Uchwała o ograniczeniu prawa reprezentacji komplementariusza
3. Pozew o pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki
4. Udzielenie prokury przez komplementariusza
5. Uchwała o ustanowieniu prokury
F. Klauzula wykonalności przeciwko komplementariuszowi spółki komandytowej
1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko komplementariuszowi
G. Przekształcenie spółki handlowej w spółkę komandytową
1. Plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
2. Załącznik do planu przekształcenia spółki - uchwała o przekształceniu
3. Załącznik do planu przekształcenia spółki - wycena składników majątku spółki przekształcanej
4. Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta
5. Zawiadomienie wspólnika o przekształceniu spółki
5. Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształcanej
6. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- sposób powstania podmiotu (KRS-WH)
H. Ustanie bytu spółki
1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki
2. Uchwała o rozwiązaniu spółki i powołaniu likwidatora
3. Oświadczenie likwidatora
4. Uchwała o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji
5. Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumentów
6. Oświadczenie o zaspokojeniu wierzytelności
7. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja,
rozwiązanie/unieważnienie (KRS-Z61)
8. Załącznik do wniosku o wpis likwidacji spółki - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni
do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
9. Załącznik do wniosku o wpis likwidacji spółki-likwidator, zarządca, przedstawiciel/
reprezentant upadłego (KRS-ZR)
10. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego - rozwiązanie z przeprowaŞ dzeniem likwidacji (KRS-X2)
11. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
- rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji (KRS-X2)
I. Wybór formy opodatkowania
1. Oświadczenie o wyborze liniowej formy opodatkowania dochodów z tytułu uczestnictwa
w spółce komandytowej
2. Oświadczenie o wyborze kwartalnej formy odprowadzania zaliczek na podatek

 

Monika Nieradka-Bernaciak
radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego, dóbr osobistych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z dziedziny prawa handlowego.

Joanna Rodek-Kietlińska
radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz autorskiego. Współautorka książek: Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne (Difin, 2012), Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Zagadnienia praktyczne (Difin, 2013). Posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców.

Benedykt Dominik Rubak

radca prawny i doradca podatkowy. Posiada wieloletnią praktykę w podatkowo-prawnej obsłudze przedsiębiorców. Zdobył bogate praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wprowadzaniu optymalnych, z podatkowego i prawnego punktu widzenia, modeli prowadzenia działalności gospodarczej w różnych sektorach rynku. Specjalizuje się także w bieżącym doradztwie podatkowym oraz zagadnieniach prawa korporacyjnego związanych głównie z restrukturyzacją przedsiębiorstw.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane