• Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym

Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym

 • Autor: Aleksandra Nowak-Gruca
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-688-2
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 326/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono niezwykle doniosłą teoretycznie i praktycznie problematykę pojęcia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W kontekście pytania o granice prawnoautorskiej ochrony zaprezentowano też problem integracji metody prawniczej z innymi naukami. Utwór jako instytucja prawna omówiony został z różnych perspektyw dyscyplinarnych. Czytelnik znajdzie tu pogłębioną prezentację przedmiotu prawa autorskiego w tradycyjnym ujęciu prawno-dogmatycznym, a dodatkowo w ujęciu lingwistycznym, filozoficznym, psychologicznym, ekonomicznym, a także z perspektywy nowej dyscypliny kognitywnej, jaką jest neuroestetyka. Przedstawiono również zorientowaną ontologicznie kognitywną koncepcję utworu. Ciekawy fragment pracy stanowią rozważania dotyczące metod obiektywizacji poznania sądowego w sporach o prawa autorskie.

Publikacja jest adresowana do przedstawicieli nauki prawa, a także do praktyków. Będzie pomocnym źródłem dla studentów studiów prawniczych i innych kierunków, w szczególności zainteresowanych inter-, multi- i transdycyplinarnymi badaniami nad prawem.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
        
Rozdział 1. W poszukiwaniu integracji prawa autorskiego
    
1.1. Uwagi ogólne o metodzie badawczej
1.2. Integracja wewnętrzna i zewnętrza dyskursu prawnego. Szanse i zagrożenia dla prawa autorskiego
1.3. Naturalizacja prawa autorskiego
1.4. Transparentność pojęcia transdyscyplinarności
        
Rozdział 2. Epicentrum problemów prawa autorskiego – pojęcie utworu
    
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Przedmiot prawa autorskiego (utwór)
2.3. Problemy dotyczące metody ustalania koniecznych cech utworu
2.4. Poszukiwanie znaczenia pojęcia utworu na tle wybranych koncepcji doktrynalnych
2.4.1. Uwagi wprowadzające
2.4.2. Koncepcja warstwowej budowy utworu
2.4.3. Inne zorientowane naturalistycznie (przynajmniej potencjalnie) doktrynalne ujęcia utworu
2.4.4. Wnioski
2.5. Przedmiot prawa autorskiego w kontekście uzasadniania decyzji sądowego stosowania prawa (orzeczenia wybrane)
2.5.1. Uwagi wprowadzające
2.5.2. Kwalifikacje prawnoautorskie na tle wybranych orzeczeń
2.5.2.1. Podejście liberalne
2.5.2.2. Podejście zachowawcze
2.5.3. Uzasadnienie i uzasadnianie decyzji stosowania prawa w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania ochrony autorskiej
2.6. Wnioski
        
Rozdział 3. Od wykładni w kierunku naturalizacji pojęcia utworu
    
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Problem wykładni pojęć w prawie autorskim
3.3. Wykładnia art. 1 ust. 1 pr. aut.
3.4. Wnioski
        
Rozdział 4. Transdyscyplinarna macierz pojęcia utworu
    
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Utwór w ujęciu lingwistycznym (w świetle zastosowań lingwistyki kognitywnej)
4.2.1. Uwagi wstępne
4.2.2. Obrazowanie metaforyczne pojęcia utworu (język prawny i prawniczy)
4.2.3. Utwór jako złożona reprezentacja mentalna w teorii świata tekstów
4.3. Utwór w ujęciu filozoficznym
4.4. Utwór w ujęciu psychologicznym
4.5. Utwór w ujęciu ekonomicznym
4.6. Utwór w ujęciu neurobiologicznym
4.7. Wnioski
        
Rozdział 5. Granice prawnoautorskiej ochrony w świetle odkryć neuronauki, czyli o metodzie kognitywizacji pojęcia utworu
    
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Kognitywna koncepcja utworu
5.3. Wybrane problemy interpretacyjne w pasie nieostrości
5.3.1. Uwagi wprowadzające
5.3.2. Idea v. forma oraz problemy z ustaleniem utworu
5.3.3. Zasada artystycznej neutralności i związane z nią nieścisłości
5.3.4. Granice inspiracji
5.3.5. Zbiory dzieł
5.3.6. Problem dzieł „urzędowych”
5.3.7. Wnioski
        
Rozdział 6. Metody obiektywizacji poznania sądowego w sporach o prawa autorskie
    
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Na granicy prawa i faktu
6.3. Problematyka dowodzenia istnienia utworu
6.3.1. Uwagi wstępne
6.3.2. Opinie biegłych
6.3.3. Dowody nienazwane
6.3.3.1. Uwagi ogólne
6.3.3.2. Dyferencjał semantyczny jako narzędzie ustalenia emocjonalnego stosunku jednostki/grupy do konkretnego obiektu
6.3.3.3. Badania okulograficzne (eyetracking)
6.3.3.4. Test reakcji elektrodermalnej (GSR) i inne parametry psychofizjologiczne
6.3.4. Decyzje dowodowe: z urzędu czy na wniosek?
6.4. Wnioski
        
Zakończenie
Wykaz aktów prawnych
Bibliografia

Prof. dr hab. Andrzej Matlak:

Nie ulega wątpliwości, że zasygnalizowana problematyka jest niezwykle istotna z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia (...). Jej celem jest bowiem poszerzanie granic prawniczych ocen poprzez podjęcie próby połączenia tradycyjnej metody prawniczej z metodami innych nauk. Takie podejście Autorki zasługuje na pełną aprobatę (...). Wiele z przedstawionych w monografii zagadnień może wpływać na zmianę podejścia do rozumienia przesłanek ochrony autorskiej. Monografia jest samodzielnym i bardzo interesującym opracowaniem zagadnienia przedmiotu prawnoautorskiej ochrony w ujęciu kognitywnym. Wywody Autorki są dobrze udokumentowane, korzysta ona z szerokiej literatury polskiej i zagranicznej (z różnych dziedzin nauki) oraz bogatego orzecznictwa.

Aleksandra Nowak-Gruca
doktor nauk prawnych, ekonomista, rzecznik patentowy. Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz interdyscyplinarnych badań nad prawem. Zrealizowała też wiele szkoleń z tej tematyki dla otoczenia gospodarczego i instytucji.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane