• Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych

Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych

 • Autor: Ewa Kowalewska-Borys redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-694-6
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 43.00 zł

  21.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego wykorzystania zarówno w celachszkoleniowych, dydaktycznych, jak i praktycznych. Porusza ona niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną czy wręcz lekceważoną problematykę przemocy w rodzinie, która ma swój pejoratywny wymiar jednostkowy, ale także społeczny.

Kontrowersje wokół zjawiska przemocy wynikają przede wszystkim z nieznajomości tego problemu, z nieświadomości jego złożoności, wieloaspektowości. Dodatkowo funkcjonująca powszechnie mnogość mitów utrudnia prawidłowe rozpoznanie, a także skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy. Publikacja omawia w szczególności:

- Przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne
- Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczne
- Wybrane przestępstwa związane z problematyką przemocy w rodzinie
- Prawa ofiar przemocy w rodzinie z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przepisów kodeksu postępowania karnego z 1997 r.
- Zagadnienia administracyjnoprawne dotyczące przemocy
- Wzory wybranych pism procesowych w sprawach karnych z zakresu problematyki przemocy w rodzinie

Spis treści:
 
WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE
 
Ewa Dąbrowska
ROZDZIAŁ I. PRZEMOC W RODZINIE JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE
 
1. Uwagi wprowadzające
2. Czynniki wpływające na przemoc w rodzinie
3. Przemoc w rodzinie jako patologiczne zjawisko społeczne
4. Społeczne skutki przemocy w rodzinie
Bibliografia
 
Aneta Kowalewska
ROZDZIAŁ II. PRZEMOC W RODZINIE – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE
 
1. Uwagi wprowadzające
2. Rodzaje, kryteria i dynamika przemocy
3. Czynniki ryzyka przemocy
4. Najczęstsze formy przemocy
5. Przekazywanie przemocy
6. Metody radzenia sobie z przemocą
7. Mity i fakty
Bibliografia
  
Agnieszka Bojkowska
ROZDZIAŁ III. WYBRANE PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE
 
1. Wprowadzenie do problematyki przestępczości związanej ze zjawiskiem przemocy w rodzinie
2. Rodzaje i przejawy przemocy w rodzinie
2.1. Przemoc w stosunkach wobec dzieci
2.2. Przemoc w stosunkach wobec kobiet i mężczyzn (współmałżonkowie i partnerzy w związkach nieformalnych)
2.3. Przemoc w stosunkach wobec osób starszych
2.4. Przemoc w stosunkach wobec osób niepełnosprawnych

3. Rodzaje statystycznie najczęściej popełnianych przestępstw związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie

3.1. Zgwałcenie – art. 197 k.k.
3.2. Czynności seksualne z dzieckiem (czyn lubieżny) – art. 200 k.k.
3.3. Kazirodztwo – art. 201 k.k.
3.4. Pornografia – art. 202 k.k.
3.5. Zmuszanie do prostytucji – art. 203 k.k.
3.6. Znęcanie się – art. 207 k.k.
3.7. Rozpijanie małoletniego – art. 208 k.k.
3.8. Uchylanie się od alimentacji – art. 209 k.k.
Bibliografia
Wykaz źródeł prawa
 
Aneta M. Michałowska
ROZDZIAŁ IV. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Z 1997 ROKU
 
1. Wprowadzenie
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i procedura „niebieskie karty”
3. Zjawisko przemocy w rodzinie z perspektywy procesu karnego
4. Podsumowanie
Bibliografia
Akty prawne
Strony internetowe
 
Wiktoria Danilewicz-Prokorym
ROZDZIAŁ V. PRAWA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO I RODZINNEGO
 
1. Zagadnienia ogólne. Charakterystyka postępowania przed sądem w sprawach cywilnych
2. Przymusowe leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu
3. Eksmisja
4. Dochodzenie alimentów na rzecz małżonka
5. Dochodzenie alimentów na rzecz dziecka
6. Obowiązek alimentacyjny po ustaniu małżeństwa
7. Ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie art. 107 kro (sytuacja rodziców żyjących w rozłączeniu)
8. Pozbawienie władzy rodzicielskiej
9. Ustanowienie rozdzielności majątkowej
10. Separacja
11. Rozwód
12. Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
Bibliografia
 
Łukasz Radwanowicz
ROZDZIAŁ VI. ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE DOTYCZĄCE PRZEMOCY
 
1. Wprowadzenie
2. Zasady i tryb postępowania pracownika socjalnego w ramach procedury „niebieskie karty”
3. Przedstawiciel ochrony zdrowia oraz przedstawiciel oświaty w ramach procedury „niebieskie karty”
4. Zadania zespołu interdyscyplinarnego
5. Postępowanie w sprawie zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu (gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych)
6. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
Bibliografia
 
Ewa Kowalewska-Borys
WZORY WYBRANYCH PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH KARNYCH Z ZAKRESU PROBLEMATYKI PRZEMOCY W RODZINIE
 
Wzór nr 1. Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
Wzór nr 2. Wzór wniosku pokrzywdzonej o ściganie karne
Wzór nr 3. Wzór cofnięcia wniosku o ściganie przez pokrzywdzonego przestępstwem
Wzór nr 4. Wzór wniosku rodziców o ściganie sprawcy zgwałcenia małoletniego dziecka
Wzór nr 5. Wzór wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wzór nr 6. Wzór ustanowienia pełnomocnika z wyboru
Wzór nr 7. Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd
Wzór nr 8. Wzór wniosku o wyłączenie funkcjonariusza policji od udziału w sprawie
Wzór nr 9. Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego
Wzór nr 10. Wzór zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia
Wzór nr 11. Wzór zażalenia na bezczynność organu procesowego
Wzór nr 12. Wzór wniosku dowodowego
Wzór nr 13. Wzór wniosku dowodowego o konfrontację świadków
Wzór nr 14. Wzór oświadczenia pokrzywdzonego, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądem
Wzór nr 15. Wzór prywatnego aktu oskarżenia sporządzonego przez pokrzywdzoną w postępowaniu prywatnoskargowym
Wzór nr 16. Wzór wniosku oskarżyciela prywatnego o zwolnienie od uiszczenia ryczałtu wydatków w procesie
prywatnoskargowym
Wzór nr 17. Wzór wniosku pokrzywdzonego o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody (lub zadośćuczynienia za doznane krzywdy)
Wzór nr 18. Wzór pozwu pokrzywdzonego zawierającego powództwo cywilne oraz wniosek o zabezpieczenie roszczenia
Wzór nr 19. Wzór wniosku powoda cywilnego o przekazanie pozwu sądowi cywilnemu
Wzór nr 20. Wzór wniosku oskarżyciela posiłkowego o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie i doręczenie
Wzór nr 21. Wzór wniosku oskarżyciela posiłkowego o przywrócenie
terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie i doręczenie
Wzór nr 22. Wzór apelacji oskarżyciela posiłkowego
Wzór nr 23. Wzór wniosku oskarżyciela posiłkowego o zwolnienie od kosztów sądowych
Wzór nr 24. Wzór sprzeciwu pokrzywdzonego wobec wniosku oskarżonego z art. 387 k.p.k.
Wzór nr 25. Wzór wniosku pokrzywdzonego o nadanie klauzuli wykonalności

Ewa Kowalewska-Borys
adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, mgr.iur.comp. Uniwersytetu w Bonn. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z niemieckim i polskim modelem postępowania karnego, instytucją świadka koronnego, prawnymi aspektami dziennikarstwa śledczego oraz problematyką przemocy w rodzinie. Wolontariuszka Psychologiczno-Prawnej Fundacji Spe Salvi. Przewodnicząca Interdyscyplinarnej Komisji Naukowej ds. Przemocy i Dyskryminacji, działającej na Wydziale Prawa UwB. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych oraz zagranicznych.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane