• Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

 • Autor: Aleksander Jakowlew
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-052-1
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 428/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  40.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Komentarz stanowi szczegółową analizę przepisów nowo wprowadzonej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, opisującą m.in. przesłanki wszczynania postępowań i krąg podmiotów, wobec których może się toczyć postępowanie restrukturyzacyjne, a także zakres podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w postępowaniu. Wyjaśniona została również specyfika i zasady stosowania poszczególnych trybów postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.

Komentarz przeznaczony jest dla wszystkich, którzy uczestniczyć będą w procesach restrukturyzacyjnych, w tym przede wszystkim – syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, radców prawnych i adwokatów, którzy działają jako strony, ich reprezentanci albo organy postępowania. Komentarz będzie przydatny także dla przedsiębiorców, zarówno niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością, jak i tych, którzy uczestniczyć będą w postępowaniach restrukturyzacyjnych jako wierzyciele. Niniejszy komentarz może ponadto stanowić źródło pogłębionej wiedzy na temat prawa restrukturyzacyjnego dla studentów i aplikantów.

Spis treści:
   
Wykaz skrótów

Przedmowa
   
USTAWA z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne
 
TYTUŁ I. Przepisy ogólne o postępowania restrukturyzacyjnych i ich skutkach
 
DZIAŁ I.  Przepisy ogólne
 
Rozdział 1. Przepisy wstępne
Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania
Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny
Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 
DZIAŁ II. Sąd i sędzia-komisarz
 
Rozdział 1. Sąd
Rozdział 2. Sędzia-komisarz
 
DZIAŁ III. Nadzorca i zarządca
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Nadzorca układu
Rozdział 3. Nadzorca sądowy
Rozdział 4. Zarządca
 
DZIAŁ IV. Uczestnicy postępowania
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Spis wierzytelności
Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli
Rozdział 4. Rada wierzycieli
 
DZIAŁ V. Pomoc publiczna
 
DZIAŁ VI. Układ
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Propozycje układowe
Rozdział 3. Zatwierdzenie układu
Rozdział 4. Skutki układu  
Rozdział 5. Zmiana układu  
Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu
 
DZIAŁ VII. Układ częściowy
 
DZIAŁ VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego
 
TYTUŁ II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach
 
DZIAŁ I. Postępowanie o zatwierdzenie układu
 
DZIAŁ II. Przyspieszone postępowanie układowe
 
Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego
Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego
 
DZIAŁ III. Postępowanie układowe
 
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego
Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego

DZIAŁ IV. Postępowanie sanacyjne
 
Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego
Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego
Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego
Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego
 
DZIAŁ V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
 
DZIAŁ VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości
 
TYTUŁ III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego
 
DZIAŁ I. Przepisy ogólne
 
DZIAŁ II. Jurysdykcja krajowa
 
DZIAŁ III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi
 
TYTUŁ IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne
 
DZIAŁ I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów
 
DZIAŁ II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji
 
DZIAŁ III. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków hipotecznych
Rozdział 3. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec instytucji kredytowych,  
banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą
 
TYTUŁ V. Przepisy karne

dr Piotr Brzeziński, radca prawny, adiunkt na Uczelni Łazarskiego:

Wchodząca w życie od 1 stycznia 2016 roku reforma polskiego systemu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w sposób istotny zmienia procedurę postępowania wobec podmiotów w trudnej sytuacji finansowej. Publikacja poświęcona ustawie Prawo restrukturyzacyjne jest ciekawą i przydatną pozycją dla każdego prawnika, ale także przedsiębiorcy, którzy na co dzień spotykają się z zagadnieniami dotyczącymi niewypłacalności uczestników obrotu gospodarczego, pozwalającą na łatwe zapoznanie się ze zmienionymi przepisami. Napisany przez mecenasa Jakowlewa, prawnika z bogatym doświadczeniem praktycznym, komentarz wskazuje na charakterystyczne trudności przy interpretacji i stosowaniu przepisów, a także na sposoby ich rozwiązywania.

Aleksander Jakowlew
doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem, prawnik współpracujący z wiodącą międzynarodową kancelarią prawną. Może poszczycić się bogatym doświadczeniem w zarządzaniu procesami upadłości i restrukturyzacji, także w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i handlowym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane