• Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia

Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia

 • Autor: Jolanta Pacian redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-117-7
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 189/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją przedstawiającą w ujęciu prawnym najczęstsze cywilizacyjne zagrożenia zdrowia, ze zwróceniem uwagi przede wszystkim na podstawy konstytucyjne, administracyjne, medyczne i ekonomiczne. Stanowi zwięzłe i pomocne kompendium w podejmowaniu trudnych decyzji w ochronie zdrowia, w zakresie przeciwdziałania i eliminowania zagrożeń. Ponadto zawiera autorskie propozycje rozwiązań prawnych, których wdrożenie jest konieczne do usprawnienia funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Książka skierowana jest do prawników zajmujących się prawem medycznym, zarówno  teoretyków, jak i praktyków, ale również do studentów prawa i administracji, kierunków medycznych i zdrowia publicznego oraz wszystkich pracowników ochrony zdrowia, których praktyka zawodowa wymaga prawidłowego stosowania przepisów, w zakresie zwalczania cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Konstytucyjne gwarancje ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych   
Wojciech Lis

Bibliografia

2. Prawo dostępu do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki w perspektywie praktycznej   
Paweł Lipowski

2.1. Prawo do ochrony zdrowia – zakres podmiotowy i przedmiotowy
2.2. Wybrane uwarunkowania praktyczne prawa do ochrony zdrowia
Bibliografia

3. Instrumenty prawne zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych   
Małgorzata Paszkowska

3.1. Choroby zakaźne a choroby cywilizacyjne
3.2. Ustawowe obowiązki w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym
3.3. Regulacje prawne w zakresie HIV/AIDS
Bibliografia

4. Normatywny wymiar zjawiska narkomanii   
Monika Bartnik

Bibliografia
 
5. Bezpieczna żywność – aspekty prawne   

Hubert Kaczmarczyk

Bibliografia

6. Podstawy prawne transplantacji jako metody leczenia   
Małgorzata Paszkowska

6.1. Pojęcie i rodzaje transplantacji
6.2. Przesłanki legalności transplantacji ex mortuo
6.3. Przesłanki legalności transplantacji ex vivo
Bibliografia

7. Bezpieczeństwo pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w systemie ochrony zdrowia   
Jolanta Pacian

7.1. Wstęp
7.2. Regulacje prawne
7.3. Przymusowe badanie psychiatryczne
7.4. Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna
7.5. Przymus leczenia psychiatrycznego – postępowanie w stosunku do osobyy leczonej bez jej zgody
7.6.  Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego osoby  przebywającej tam bez jej zgody
7.7. Podsumowanie
Bibliografia

8. Między ubóstwem a bogactwem – modele wydatków w polskich gospodarstwach domowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty zdrowotne   
Marlena Piekut

8.1. Źródła danych i metodyka badawcza
8.2. Struktura najuboższych i najzamożniejszych gospodarstw domowych
8.3. Wydatki konsumpcyjne w najuboższych i najbogatszych gospodarstwach domowych
8.4. Struktura wydatków w zależności od cech gospodarstw domowych
8.5. Rozważania w kontekście przeprowadzonych badań
Bibliografia

9. Zasady finansowania świadczeń medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia   
Magdalena Kludacz-Alessandri

9.1. Wstęp
9.2. Charakterystyka polskiego systemu finansowania ochrony zdrowia
9.3. Charakterystyka polskiego systemu JGP
9.4. Finansowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika
9.5. Podsumowanie
Bibliografia

10. Prawno-ekonomiczne problemy prowadzenia działalności leczniczej   
Janusz Jaroszyński

10.1. Wstęp
10.2. Zawód lekarz
10.3. Ochrona dóbr osobistych lekarza
10.4. Naruszenie nietykalności cielesnej
10.5. Prawo wykonywania zawodu przez lekarzy
10.6. Wykonywanie zawodu lekarza
10.7. Stosunek pracy
10.8. Czas pracy
10.9. Dyżur medyczny
10.10. Dodatkowe świadczenia pieniężne
10.11. Prowadzenie praktyki lekarskiej. Formy praktyk
10.12. Warunki podjęcia praktyki lekarskiej
10.13. Szczegółowe warunki dotyczące rozpoczęcia praktyki lekarskiej
10.14. Wpis do rejestru
10.15. Opłata
10.16. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej praktyce zawodowej
10.17. Kontrola
10.18. Wykreślenie z rejestru
10.19. Podsumowanie
Bibliografia

Jolanta Pacian
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL im. Jana Pawła II w Lublinie, absolwentka studiów podyplomowych - Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej oraz Ochrona Własności Intelektualnej, specjalistka z zakresu prawa medycznego, autorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane