• Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy po nowelizacji z 5 lipca 2018 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy po nowelizacji z 5 lipca 2018 r.

 • Autor: Michał Kania
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-717-9
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 192/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 47.14 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Omówienie poszczególnych przepisów ustawy odnosi się zarówno do kwestii praktycznych, jak i naukowych podstaw zawartych w jej konstrukcji. Wykorzystano najnowsze orzecznictwo sądowe, dorobek literatury zagranicznej oraz raporty międzynarodowych instytucji zajmujących się partnerstwem publiczno-prywatnym.

Książka adresowana jest do praktyków, przedstawicieli sektora publicznego planujących wykorzystanie PPP, instytucji kontrolujących, jak również studentów kierunków prawniczych oraz ekonomicznych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Zakres przedmiotowy, pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego
Art. 2. Definicje ustawowe

Rozdział 1a. Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia

Art. 3a. Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Art. 3b. Fakultatywna opinia ministra właściwego ds. rozwoju

Rozdział 2. Wybór partnera prywatnego

Art. 4. Wybór przepisów dotyczących wyboru partnera prywatnego
Art. 5. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
Art. 6. Najkorzystniejsza oferta, kryteria oceny ofert

Rozdział 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego

Art. 7. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
Art. 7a. Umowa zawarta ze spółką córką partnera prywatnego
Art. 7b. Ochrona podwykonawców
Art. 8. Kontrola i raportowanie w umowie
Art. 9. Wkład własny do partnerstwa publiczno-prywatnego
Art. 10. Wybór nowego partnera prywatnego
Art. 10a. Prawo interwencji podmiotu finansującego
Art. 11. Przekazanie składnika majątkowego
Art. 12. Prawo pierwokupu
Art. 13. Modyfikacja umowy (skreślony mocą ustawy nowelizacyjnej)

Rozdział 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki

Art. 14. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki
Art. 14a. Czas trwania spółki
Art. 14b. Zbycie akcji lub udziałów po zakończeniu czasu trwania umowy
Art. 15. Zgoda wspólników lub akcjonariuszy
Art. 16. Prawo pierwokupu akcji lub udziałów

Rozdział 4a. Organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego

Art. 16a. Zadania organu właściwego w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego
Art. 16b. Monitorowanie rynku partnerstwa publiczno-prywatnego
Art. 16c. Informacje dotyczące realizowanej umowy

Rozdział 5. Przepisy z zakresu finansów publicznych

Art. 17. Kwota zobowiązań
Art. 18. Zgoda ministra właściwego ds. finansów publicznych
Art. 18a. Wpływ zobowiązań PPP na poziom państwowego długu publicznego

Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane