• Ochrona prawna oznaczeń geograficznych

Ochrona prawna oznaczeń geograficznych

 • Autor: Izabela Barańczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-854-5
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 276/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  12.00 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Oznaczenia geograficzne należą do kategorii oznaczeń odróżniających zaliczanych do dóbr niematerialnych. Z uwagi na pełnione funkcje należą do dóbr własności przemysłowej.

Praca podejmuje cywilnoprawną problematykę ochrony oznaczeń geograficznych, nabierającą w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Przedstawiono w niej, w międzynarodowej skali porównawczej, bogactwo instrumentów służących ochronie oznaczeń geograficznych. W szerokim zakresie przeanalizowano unormowania prawa polskiego – od ujęcia historycznego do przepisów prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i regulacji znaków towarowych. Uwzględniono postanowienia ustaw z lat 2004 i 2006 r. oraz prawo europejskie, w szczególności przepisy Rozporządzenia Rady WE nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
Spis treści:
 
Wykaz ważniejszych skrótów
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Oznaczenia geograficzne jako przedmiot ochrony – zagadnienia podstawowe
 
1. Pojęcie oznaczenia geograficznego i jego ewolucja
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Funkcje oznaczeń geograficznych
1.3. Nazwa pochodzenia (appellation d’origine) i oznaczenie pochodzenia (indication de provenance)
1.4. Ewolucja w zakresie pojęcia oznaczenia geograficznego
2. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie międzynarodowym
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Unormowanie ochrony oznaczeń geograficznych w wielostronnych aktach międzynarodowych
3. Modele ochrony oznaczeń pochodzenia geograficznego
4. Polskie unormowanie ochrony oznaczeń geograficznych w ujęciu historycznym
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Ochrona oznaczeń geograficznych w świetle u.z.n.k. z 1926 r.
4.2.1. Założenia ustawy z 2 sierpnia 1926 r.
4.2.2. Art. 4 ust. 1
4.2.3. Rozporządzenia wydawane na podstawie delegacji z art. 4 ust. 2
4.2.4. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie umów międzynarodowych
4.3. Ochrona oznaczeń geograficznych w latach 1993–2001
4.3.1. Założenia u.z.n.k. z 16 kwietnia 1993 r.
4.3.2. Model ochrony przewidziany u.z.n.k. z 1993 r.
4.3.3. Ochrona oznaczeń geograficznych w ramach ustawy o znakach towarowych z 1985 r.
4.4. Ochrona oznaczeń geograficznych od 2001 r.
 
Rozdział 2. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej
 
1. Przedmiot ochrony
2. Prawo z rejestracji. Cechy szczególne
3. Nabycie prawa podmiotowego
3.1. Uprawniony z rejestracji
3.2. Charakterystyka postępowania rejestrowego
4. Uprawniony do używania
5. Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
5.1. Uprawniony z rejestracji oznaczenia geograficznego
5.2. Uprawnienia przysługujące uprawnionym do używania oznaczenia geograficznego
6. Wygaśnięcie i unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
 
Rozdział 3. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w ramach regulacji znaków towarowych
 
1. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie art. 8 i 9 u.z.n.k.
2. Oznaczenie geograficzne a znak towarowy
2.1. Opisowy charakter znaku towarowego
2.2. Znak towarowy mylący
2.3. Istnienie wcześniejszego prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
2.4. Szczególne regulacje przeszkód rejestracji znaków towarowych
2.5. Istnienie wcześniejszego prawa ochronnego na znak towarowy zawierającego oznaczenie geograficzne
 
Rozdział 4. Oznaczenia geograficzne w prawie europejskim
 
1. Uwagi wstępne
2. Ochrona oznaczeń geograficznego pochodzenia a przepisy o swobodnym przepływie towarów
3. Pojęcie oznaczenia geograficznego w prawie europejskim w kontekście uznania oznaczeń za dobra własności przemysłowej
4. Ochrona oznaczeń geograficznych w aktach prawa wtórnego
4.1. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie Rozporządzenia Rady nr 510/2006 o ochronie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
4.2. Ochrona oznaczeń geograficznych w aktach prawa wtórnego poza zakresem Rozporządzenia Rady nr 510/2006

Literatura
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE

Izabela Barańczyk

dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. W konkursie ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP uzyskała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za pracę doktorską „Ochrona prawna oznaczeń geogra?cznych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym”. Zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę własności przemysłowej z uwzględnieniem zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie koncentruje się na nieuczciwej reklamie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane