• Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej

Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej

 • Autor: redakcja naukowa Ewa Kieżel
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-721-0
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 272/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  24.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Jedną z najważniejszych konsekwencji transformacji polskiej gospodarki są zmiany w warunkach i zasadach funkcjonowania podmiotów rynkowych, w tym również konsumentów. Im większa jest ich swoboda w dokonywaniu wyborów, im bogatsza jest kierowana do nich oferta, tym wyraźniej ujawnia się słabość ich pozycji w stosunku do podmiotów reprezentujących podażową stronę rynku. Stanowi to zasadniczą przesłankę objęcia polskich konsumentów kompleksową opieką prawną i organizacyjną w ramach sprawnie działającego systemu ochrony ich interesów. Tworzeniu takiego systemu sprzyja fakt wstąpienia naszego kraju do struktur Unii Europejskiej. Wiąże się to bowiem z dokonaniem przez Polskę implementacji un?nego prawa konsumenckiego do rodzimego systemu prawnego. W jej wyniku wprowadzono wspólnotowe procedury kontroli rynku, un?ne zasady organizacji instytucji oraz struktur kształtujących i realizujących politykę konsumencką, a także przyjęto rozwiązania dotyczące źródeł ?nansowania takiej polityki. W tę istotną i jakże aktualną problematykę w pełni wpisuje się oddawana do rąk Czytelnika książka. Jest ona jednym z nielicznych na naszym rynku księgarskim, kompleksowych opracowań poświęconych ochronie interesów konsumenta w Polsce na tle rozwiązań un?nych. 

W książce omówiono też zagadnienia związane ze specy?cznymi uwarunkowaniami ochrony tych konsumentów, których decyzje rynkowe obarczone są zwiększonym ryzykiem wynikającym z ich zaawansowanego wieku. Książka jest dziełem zbiorowym pracowników Katedry Badań Konsumpcji Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autorzy kierują ją do szerokiego kręgu odbiorców. Jej głównymi adresatami są studenci uczelni ekonomicznych, nauczyciele akademiccy, osoby reprezentujące odpowiedzialne za politykę konsumencką instytucje rządowe oraz przedstawiciele organizacji konsumenckich. Zaprezentowane tu wnioski z powodzeniem mogą też być wykorzystywane przez ustalające zasady samoregulacji związki przedsiębiorców, a także przez zwykłych konsumentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat własnych praw i sposobów ich egzekwowania.
Spis treści (skrócony):

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przesłanki, istota i cele ochrony interesów konsumentów
Ewa Kieżel

1.1. Przesłanki ochrony interesów konsumentów
1.2. Ochrona interesów konsumentów
1.3. Podmioty ochrony interesów konsumentów - cele i zadania

Rozdział 2. Polityka konsumencka w Unii Europejskiej i Polsce
Izabela Sowa

2.1. Rola państwa w zakresie ochrony praw konsumenta
2.2. Rozwój wspólnotowej polityki ochrony konsumenta
2.3. Programy konsumenckie realizowane przez polski Rząd
2.4. Założenia strategii polityki konsumenckiej na lata 2004-2006
2.5. Implementacja dyrektyw konsumenckich UE do polskiego systemu prawnego

Rozdział 3. Modele instytucjonalne ochrony interesów konsumentów w krajach Unii Europejskiej a polskie realia
Agata Małysa-Kaleta

3.1. Rozwiązania instytucjonalne w zakresie ochrony interesów konsumentów w krajach Europy Zachodniej
3.2. Instytucje ochrony konsumentów w Polsce - geneza powstania, zakres działań i kompetencji

Rozdział 4. Ochrona interesów konsumentów w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa
Urszula Grzega

4.1. Konsument jako podmiot rynku
4.2. Podstawowe prawa konsumentów
4.3. Wybrane regulacje prawne dotyczące ochrony interesów konsumentów w Polsce

Rozdział 5. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych
Sławomir Smyczek

5.1. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych w UE
5.2. Podstawy prawne ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w Polsce
5.3. Instytucje ochrony konsumenta na rynku usług finansowych w Polsce
5.4. Zasady dobrych praktyk na rynku usług finansowych w Polsce
5.5. Ochrona interesów konsumenta na rynku usług finansowych w świetle badań bezpośrednich

Rozdział 6. Ochrona interesów konsumentów w handlu elektronicznym
Jolanta Zrałek

6.1. Wybrane zagadnienia związane z ochroną konsumentów  w świetle przepisów prawa polskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej
6.2. Handel elektroniczny jako forma zawierania umowy sprzedaży na odległość
6.3. Ocena stopnia ochrony interesów konsumenta w handlu elektronicznym w świetle badań bezpośrednich

Rozdział 7. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych
Aleksandra Burgiel

7.1. Istota usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Pojęcie i znaczenie usługi powszechnej
7.2. Specyfika rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych
7.3. Instytucjonalny wymiar ochrony interesów konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych
7.4. Zasady zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz ich funkcje ochronne wobec konsumentów
7.5. Wymagania dotyczące świadczenia i jakości usług telekomunikacyjnych i pocztowych
7.6. Ochrona interesów ekonomicznych konsumentów usług telekomunikacyjnych i pocztowych
7.7. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych i pocztowych

Rozdział 8. Ochrona interesów konsumentów w starszym wieku (w świetle badań opinii)
Marcin Świtała

8.1. Konsument w starszym wieku jako podmiot rynkowy
8.2. Świadomość praw konsumenckich i umiejętność ich egzekwowania przez ludzi starszych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

redakcja naukowa

Ewa Kieżel

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane