• Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie

Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie

 • Autor: Joanna Filaber
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-125-2
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 242/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  29.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przedstawia w sposób przejrzysty i wszechstronny najważniejsze aspekty prawnej ochrony bezpieczeństwa publicznego w gminie i jest jedyną tego typu publikacją na rynku. Stanowi źródło informacji o obowiązkach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dotyczących działania w czasie sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych oraz podczas trwania imprez masowych.

W opracowaniu w przejrzysty sposób autorka wskazuje m.in.:

- Jakie zadania wykonują organy gminy dla ochrony bezpieczeństwa publicznego?
- Jak gminy mogą współpracować z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, służbami i formacjami mundurowymi oraz podmiotami prywatnymi?
- Jakie mechanizmy kontroli i nadzoru sprawowane są nad realizacją ochrony bezpieczeństwa w gminie?
- Jaką odpowiedzialność prawną mogą ponosić organy za niezapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom?

Książka będzie pomocna przedstawicielom administracji samorządowej zaangażowanym w zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, pracownikom i funkcjonariuszom służb i formacji mundurowych oraz pracownikom organizacji pozarządowych czy podmiotów prywatnych współpracujących z organami gminy w czasie potencjalnego i realnego zagrożenia bezpieczeństwa na terenie gminy. Pozycja adresowana jest także do studentów i przedstawicieli nauk prawnych i nauk społecznych zajmujących się obszarem bezpieczeństwa publicznego.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie publiczne w państwie prawa

1. Konstrukcja i charakter prawny zadania publicznego w państwie prawa
2. Zakres znaczeniowy pojęcia bezpieczeństwo publiczne
2.1. Pojęcie bezpieczeństwo publiczne w nauce prawa administracyjnego
2.2. Pojęcie bezpieczeństwo publiczne w prawie administracyjnym
2.3. Pojęcie bezpieczeństwo publiczne w orzecznictwie sądowym
3. Klasyfikacja bezpieczeństwa publicznego w  państwie prawa
4. Bezpieczeństwo publiczne a ograniczenia praw i wolności obywatela
Wnioski

Rozdział II. Gmina jako podmiot zadań w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego

1. Zadania organu stanowiącego i organu wykonawczego gminy w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2. Współdziałanie w wykonywaniu zadań publicznych w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2.1. Współdziałanie gminy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2.2. Współdziałanie gminy z organami administracji rządowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2.3. Współdziałanie gminy z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2.4. Przekazywanie przez gminę zadań publicznych podmiotom prywatnym w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
Wnioski

Rozdział III. Prawne formy działania organów gminy wykonujących zadania w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego

1. Stanowienie aktów normatywnych przez organy gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego
2. Wykonywanie zadań przez organy gminy w formie aktów administracyjnych w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
3. Wykonywanie zadań przez organy gminy w formie działań faktycznych w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
4. Wykonywanie zadań w formie umów przez organy gminy w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
5. Rola gminnych aktów planistycznych w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
5.1. Charakter prawny gminnych aktów planowania
5.2. Rodzaje gminnych aktów planowania w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
Wnioski

Rozdział IV. Kontrola i nadzór prawny sprawowany nad wykonywaniem zadań przez organy gminy w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego

1. Kontrola sprawowana nad wykonywaniem zadań przez organy gminy w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2. Nadzór prawny sprawowany nad wykonywaniem zadań przez organy gminy w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
Wnioski

Rozdział V. Odpowiedzialność prawna organów gminy w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego

1. Odpowiedzialność organów gminy za działania legalne w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
1.1. Odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony albo zwalczania i likwidacji klęsk żywiołowych
1.1.1. Świadczenia osobiste w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
1.1.2. Świadczenia rzeczowe w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
1.2. Odpowiedzialność za straty w związku z wprowadzeniem ograniczenia wolności i praw w czasie stanów nadzwyczajnych
2. Odpowiedzialność za działania nielegalne organów gminy w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2.2. Odpowiedzialność karna organów gminy w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2.3. Odpowiedzialność służbowa organów gminy w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
2.4. Odpowiedzialność konstytucyjna organów gminy w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego
Wnioski

Zakończenie

Wykaz literatury

Wykaz źródeł prawa

Wykaz orzeczeń

Joanna Filaber
doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, adiunkt w Wyższej Szkole Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu. Wykonawca w projektach naukowo-badawczych dotyczących bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wykładowca w szkołach wyższych na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Prawo. Zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z problematyką ingerencji w sferę praw i wolności obywateli w trakcie realizacji obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w szczególności w czasie sytuacji kryzysowej, w stanach nadzwyczajnych, podczas imprez masowych i w ramach stosowania monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej. Autorka ponad 50 publikacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane