• Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

 • Autor: Cezary Kulesza
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-647-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko własny dorobek naukowy, ale i wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego i adwokata jako obrońcy m.in. w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Do podstawowych dylematów obrońców, analizowanych w książce, należy wybór pomiędzy konfrontacją a konsensualną strategią obrony. W tej mierze skorzystano także z doświadczeń adwokatów z USA i Niemiec, gdzie gospodarka rynkowa rozwija się nieprzerwanie od stuleci, zaś jej „ciemną stroną” stanowi właśnie przestępczość gospodarcza i skarbowa.

Z kolei przytoczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Brukseli oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu uzmysławia ponadnarodowe uwarunkowania efektywnej obrony w analizowanych tu sprawach.

Opracowanie ma przede wszystkim charakter praktyczny, adresowane jest nie tylko do adwokatów (bądź aplikantów adwokackich) sprawujących obronę w sprawach karnych skarbowych i gospodarczych, lecz także do samych przedsiębiorców, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w spektrum zainteresowania organów ścigania, prokuratury i sądów. Z założenia ma ona służyć także pomocą radcom prawnym, doradcom podatkowym i aplikantom aspirującym do tych profesji oraz studentom prawa.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp
 
Rozdział 1. PRAWO DO OBRONY W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH I KARNYCH SKARBOWYCH W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM
 
1. Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe w procesie anglosaskim
2. Obrona w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych w procesie niemieckim
3. Orzecznictwo ETPCz i ETS odnoszące się do spraw karnych skarbowych i gospodarczych oraz spraw podatkowych
3.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
3.2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
 
Rozdział 2. PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE ZAWARTE W K.K.
 
1. Uwagi wstępne
2. Przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296 k.k.)
3. Oszustwo (art. 286 k.k.)
4. Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) i oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 k.k.)
5. Przestępstwa przeciwko wierzycielom
6. Karnomaterialne uwarunkowania efektywności obrony w sprawach gospodarczych
 
Rozdział 3. PRZESTĘPSTWA KARNE SKARBOWE
 
1. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego
2. Przestępstwo uchylania się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.)
3. Firmanctwo (art. 55 k.k.s.)
4. Oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.)
5. Uporczywe niepłacenie podatków (art. 57 k.k.s.)
6. Nieprowadzenie księgi (art. 60 k.k.s.)
7. Nierzetelne prowadzenie księgi (art. 61 k.k.s.)
8. Naruszenie obowiązku dokumentowania zdarzeń gospodarczych za pomocą faktury (rachunku) – art. 62 k.k.s.
9. Narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej (art. 76 k.k.s.)
10. Karnomaterialne uwarunkowania skutecznej obrony w sprawach skarbowych
 
Rozdział 4. POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I SKARBOWE
 
1. Uwagi ogólne
2. Uzyskiwanie dowodów z osobowych źródeł dowodowych
3. Przeszukanie
4. Kontrola ruchu pocztowego i komunikacyjnego
 
Rozdział 5. STANOWISKO PRAWNE OBROŃCY I JEGO ROLA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROCESU
 
1. Stanowisko prawne obrońcy
2. Specyfika postępowania przygotowawczego w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych
2.1. Zagadnienia ogólne dotyczące śledztwa i dochodzenia
2.2. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania karnego w sprawach gospodarczych i skarbowych
2.2.1. Uwagi ogólne
2.3. Śledztwo finansowe
2.4. Przebieg postępowania przygotowawczego
2.5. Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym
2.6. Obrońca a konsensualne zakończenie postępowania karnego
2.7. Obrona na rozprawie głównej
2.8. Obrońca w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym
 
Rozdział 6. OBRONA A ŚRODKI PRZYMUSU PROCESOWEGO
 
1. Zagadnienia ogólne
2. Zatrzymanie
3. Zatrzymanie z punktu widzenia prawa do obrony
4. Środki zapobiegawcze
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Tymczasowe aresztowanie
4.3. Areszt tymczasowy z perspektywy obrony
4.4. Poręczenie
4.5. Dozór policji
4.6. Zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju
4.7. Środek zapobiegawczy z art. 276 k.p.k.
5. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
6. List żelazny
7. Kary porządkowe
8. Inne środki przymusu

Zakończenie
Bibliografia

Cezary Kulesza
prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat. Ukończył studia wyższe ekonomiczne i prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor ponad 100 publikacji poświęconych problematyce wiktymologicznej, karnej i karnoprocesowej. W ostatnich latach jego zainteresowania koncentrują się wokół roli obrońcy w procesie karnym, konsensualnych form zakończenia postępowania oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta (USA) i Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy). Od 2001 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Białymstoku.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane