• Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej - dyrektywa 2005/29/WE

Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej - dyrektywa 2005/29/WE

 • Autor: Robert Stefanicki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-732-6
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 280/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  12.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 12.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią prezentującą dyrektywę o nie­uczciwych praktykach handlowych przed­siębiorców. Autor w klarowny i pogłębiony sposób przedstawia cele oraz znaczenie nowego unormowania dla funkcjono­wania jednolitego rynku, a szczególnie kształtowania na nim rzetelnych relacji przedsiębiorca-konsument. Analizuje jed­nocześnie trudną problematykę związaną z implementacją dyrektywy, dokonując wyważonej oceny niektórych rozwiązań zawartych w projektach ustawy służą­cych transpozycji. Szeroko nawiązuje do dorobku doktryny krajowej i zagranicznej oraz orzecznictwa sądowego, zwłaszcza wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawie­dliwości. Niewątpliwą zaletą publikacji jest odwołanie do wielu aktów prawnych i dokumentów wspólnotowych pozostają­cych w bezpośrednim związku z omawianą ramową dyrektywą. Publikacja może za­interesować szerokie kręgi przedstawicieli profesji prawniczych, przedsiębiorców i or­ganizacje konsumenckie.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. Ewaluowanie polityki ochrony konsumenta w programach i legislacji Wspólnoty
1.2. Geneza i cel dyrektywy
1.3. Rozdzielenie ochrony konsumenta od ochrony konkurencji
1.4. Podstawa prawna dyrektywy
1.5. Zalety ramowej regulacji
1.6. Zupełny charakter harmonizacji wyznaczony dyrektywą 2005/29
1.7. Ochrona zbiorowych czy indywidualnych interesów konsumentów
1.8. Zestawienie dyrektywy 84/450 z dyrektywą 2005/29
1.9. Wspólna aksjologia dyrektywy 2005/29 oraz Konstytucji RP
1.10. Implementacja dyrektywy
 
Rozdział 2. ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY
 
2.1. Zasada swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług (art. 4 dyrektywy)
2.2. Przedmiot regulacji
2.3. Dyrektywa 2005/29 a dyrektywa 1999/44
2.4. Derogacja określona art. 3 ust. 5 dyrektywy
2.5. Zasada proporcjonalności
2.6. Stosunek przepisów dyrektywy do regulacji szczegółowych w zakresie usług finansowych i nieruchomości
2.7. Wymogi prawne związane z poczuciem dobrego smaku i przyzwoitości a zakres stosowania dyrektywy
2.8. Miejsce kodeksów postępowania w nowej regulacji
2.9. Definicja praktyk handlowych
2.10. Projekt rozporządzenia o promocji a dyrektywa 2005/29
2.11. Reklama
2.12. Pojęcie konsumenta
2.13. Zmiany wprowadzone komentowaną dyrektywą do niektórych aktów wtórnych prawa wspólnotowego
2.14. Wybór prawa
 
Rozdział 3. GENERALNIE UJĘTY ZAKAZ STOSOWANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK HANDLOWYCH I JEGO KONKRETYZACJA (ART. 5 DYREKTYWY)

3.1. Uwagi ogólne
3.2. Klauzula generalna jako nowa konstrukcja w europejskim prawie nieuczciwej konkurencji
3.3. Kryteria słusznościowe elementem pojęcia „staranność zawodowa”
3.4. Wzorzec konsumenta
3.5. Wyłanianie praktyk niestypizowanych w dyrektywie w oparciu o przesłanki art. 5 ust. 2

Rozdział 4. NIEUCZCIWE PRAKTYKI HANDLOWE STYPIZOWANE W DYREKTYWIE
 
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Działania wprowadzające w błąd
4.3. Doniosłość wprowadzenia w błąd wyznacznikiem zakresu przysługującej konsumentowi ochrony
4.4. Zakaz wprowadzania zamieszania na rynku jako kategorii praktyk wprowadzających w błąd
4.5. Zaniechania wprowadzające w błąd
4.5.1. Kryptoreklama
4.5.2. Oferta
4.6. Operowanie ceną
4.7. Ciężar dowodu
4.8. Zakaz stosowania agresywnych praktyk handlowych przez przedsiębiorcę wobec konsumentów

Rozdział 5. ANEKSY DO DYREKTYWY
 
Załącznik I. Praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach
 
1. Próba oceny „czarnej listy”
2. Przykłady działań handlowych przedsiębiorcy wprowadzających w błąd lub agresywnych zakazanych w każdych okolicznościach
2.1. Zakaz powoływania się przez przedsiębiorcę na nieprzysługujące mu tytuły lub uprawnienia
2.2. Nieuczciwe powoływanie się w praktyce handlowej przedsiębiorcy na kodeksy postępowania
2.3. Skuteczność prawna sfery przedkontraktowej a zakaz prowadzenia reklamy „przynęty”
2.4. Zakaz demonstrowania „wadliwej” próbki produktu
2.5. Zakaz prezentowania praw przysługujących konsumentom na mocy przepisów prawnych jako cechy wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy
2.6. Zakaz promowania produktu jako imitacji lub naśladownictwa produktu podobnego
2.7. Zakaz wprowadzania w błąd przez wyolbrzymianie rodzaju i stopnia ryzyka
2.8. Niedopuszczalne ograniczenia praw konsumenta w fazie wykonywania umów
2.9. Zakazane promocyjne praktyki handlowe
2.10. Zakaz zakładania, prowadzenia lub propagowania systemów promocyjnych typu „piramida”
2.11. Zakaz nadużywania technicznych środków komunikacji w działalności promocyjnej przedsiębiorstwa
2.12. Zakaz wywierania presji na dzieci
 
Załącznik II. Przepisy prawa wspólnotowego określające zasady reklamy i komunikacji handlowej
 
1. Uwagi ogólne
2. Odwołanie do wspólnego dorobku europejskiego prawa
3. Uzależnienie rodzajów obowiązków przedsiębiorcy wobec konsumenta od charakteru umowy i skali zagrożeń związanych z transakcją
4. Funkcje, rodzaje i zakres doradztwa w zakresie usług finansowych
5. Obowiązki informacyjne dotyczące ofert promocyjnych
6. Rozbudowany obowiązek informacyjny ciążący na przedsiębiorcy w fazie poprzedzającej zawarcie umowy na odległość
7. Ochrona zdrowia i życia ludzkiego wyznacznikiem zakresu i charakteru rozbudowanego obowiązku informacyjnego
8. Wiążący charakter zapewnień
9. Ochrona konsumentów w transakcjach związanych z nieruchomościami
 
Zakończenie
Bibliografia

Robert Stefanicki

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane