• Nanotechnologia. Regulacje prawne. Legislacja Unii Europejskiej. Wydanie 2 zaktualizowane

Nanotechnologia. Regulacje prawne. Legislacja Unii Europejskiej. Wydanie 2 zaktualizowane

 • Autor: Marcin Jurewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-558-8
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 160/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Cel poradnika stanowią charakterystyka i komentowanie prawodawstwa UE w obszarze nanotechnologii. Nanomateriały mogą posiadać nietypowe właściwości ?zyczne i chemiczne ze względu na niewielki rozmiar ich cząstek; odznaczają się one większą powierzchnią przypadającą na objętość niż ich odpowiedniki w formie konwencjonalnej i w konsekwencji zwiększoną reaktywnością oraz mobilnością. Nowatorskie zastosowania nanotechnologii mogą więc wywoływać, obok korzyści, potencjalne ryzyko szkodliwego działania na zdrowie ludzkie i środowisko. Legislacja UE powinna służyć wykorzystywaniu przez społeczeństwo w bezpieczny sposób innowacyjnych aplikacji nanotechnologii.

Opracowanie zawiera przegląd prawodawstwa UE dotyczącego nanotechnologii zgodnie z podziałem dokonanym przez Komisję Europejską w komunikacie „Aspekty regulacyjne nanomateriałów”: chemikalia, produkty, ochrona pracowników i ochrona środowiska. W komunikacie tym Komisja Europejska wskazuje na kluczowe akty prawne UE dotyczące nanotechnologii według wymienionej systematyki. Książka obejmuje charakterystykę tych aktów prawnych (wraz z nawiązaniem do kwestii ochrony własności intelektualnej i krajowego porządku prawnego) oraz przedstawia ich zastosowanie w odniesieniu do nanotechnologii.

Poradnik jest skierowany do praktyków – przedsiębiorców wytwarzających, wprowadzających do obrotu i stosujących produkty zawierające nanomateriały oraz substancje chemiczne w formie nanomateriału, a także do środowiska akademickiego – pracowników nauki prowadzących badania w obszarze nanotechnologii i prawa nowych technologii. Książka może również stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów kierunku Nanotechnologia (w odniesieniu do społecznych aspektów nanotechnologii) oraz kierunku Prawo (w zakresie prawa nowych technologii).

Spis treści

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawodawstwa UE w obszarze nanotechnologii

1.1. Pojęcie i zastosowania nanotechnologii, cel legislacji UE w dziedzinie nanotechnologii
1.2. De?nicja nanomateriału; przegląd literatury prawniczej w odniesieniu do nanotechnologii

Rozdział 2. Regulacje prawne odnoszące się do substancji chemicznych w formie nanomateriału

Rozdział 3. Prawne mechanizmy dotyczące żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zawierających nanomateriały

3.1. Ogólne kryteria bezpieczeństwa żywności
3.2. Nowa żywność
3.3. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności
3.4. Unijna procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących
3.5. Dodatki do żywności
3.6. Enzymy spożywcze
3.7. Środki aromatyzujące
3.8.  Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
3.9. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością
3.10. Aktywne i inteligentne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
3.11. Witaminy i składniki mineralne
3.12. Suplementy żywnościowe
3.13. Żywność specjalnego przeznaczenia

Rozdział 4. Regulacje prawne w nanomedycynie

4.1. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej
4.2. Produkty lecznicze
4.3. Unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych
4.4. Wyroby medyczne

Rozdział 5. Prawne mechanizmy odnoszące się do pozostałych produktów zawierających nanomateriały

5.1. Środki ochrony roślin
5.2. Produkty kosmetyczne
5.3. Produkty biobójcze
5.4. Ogólne bezpieczeństwo produktów

Rozdział 6. Ochrona własności intelektualnej w obszarze nanotechnologii

Rozdział 7. Prawne ujęcie ochrony pracowników w dziedzinie nanotechnologii

Rozdział 8. Regulacje prawne ochrony środowiska w obszarze nanotechnologii

8.1. Jakość powietrza
8.2. Ochrona wód i gospodarka wodna
8.3. Emisje przemysłowe
8.4. Poważne awarie
8.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
8.6. Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
8.7. Odpady

Podsumowanie
Bibliografia

prof. dr. hab. Przemysława Saganek, Instytut Nauk Prawnych PAN:

Temat nanotechnologii jest nowatorski i ma duże znaczenie praktyczne. Nanotechnologie są traktowane jako technologie przyszłości. Nanomateriały są regulowane na różnych poziomach szczegółowości. Zdarzają się przepisy odwołujące się do nich expressis verbis (np. odnośnie do kosmetyków), przepisy nieodwołujące się do nich expressis verbis, ale wymuszające odmienne traktowanie nanomateriału od substancji w innej postaci (np. co do leków) i wreszcie traktujące nanomateriał jak każdą inną formę substancji. Praca ukazuje te subtelności w sposób bardzo umiejętny. Pozwala też formułować wnioski odnośnie do ewolucji prawa w przyszłości.

Marcin Jurewicz
dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe autora dotyczą prawnych aspektów nanotechnologii i nanobiotechnologii. Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa w nanotechnologii, prawa administracyjnego i prawa handlowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane