• Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę. Możliwości i granice

Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę. Możliwości i granice

 • Autor: Herbert Szurgacz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-478-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 168/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy pod kierownictwem pracodawcy. Pracodawca został wyposażony w prawo wydawania pracownikowi poleceń, do których ten musi się stosować. Wynikający z przepisów prawa zakres władzy pracodawcy i tym samym możliwości kształtowania przez niego warunków pracy są szerokie, a praktyka zmierza jeszcze w kierunku ich poszerzania.

W pierwszej części książki na przykładzie czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w prawie krajowym i w austriackim autorzy rozważają możliwości i granice kształtowania warunków pracy przez pracodawcę. Uwaga została poświęcona także stosunkom służbowym, charakteryzującym się wieloma odrębnościami.

Na drugą część książki składają się opracowania zawierające teoretyczną refleksję na temat kierownictwa pracodawcy oraz opracowanie o dialogu społecznym w zakładzie, stanowiącym formę współpracy pracodawcy z załogą.

Ze względu na oryginalne ujęcie oraz prezentowane tezy książka powinna zainteresować nie tylko przedstawicieli nauki prawa pracy, ale również praktyków: pracodawców, związkowców, sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Spis treści:

Słowo wstępne

Herbert Szurgacz
 
Jednostronne kształtowanie czasu pracy przez pracodawcę
Artur Tomanek
 
1. Wprowadzenie
2. Jednostronne czynności pracodawcy a system czasu pracy
3. Ustalanie rozkładu czasu pracy
4. Praca nadliczbowa
5. Praca ponadwymiarowa
6. Dyżur pracowniczy i podróż służbowa
7. Zakończenie
 
Zagadnienia kształtowania warunków wynagrodzenia przez pracodawcę
Herbert Szurgacz
 
1. Uwagi wstępne
2. Zagadnienie pozycji pracodawcy w ustalaniu warunków wynagrodzenia
3. Dopuszczalność modyfikowania przez pracodawcę ustalonych warunków wynagrodzenia
4. Pozycja pracodawcy w zakresie premiowania
 
Możliwości uelastyczniania w austriackim prawie pracy. Czas pracy i wynagrodzenie za pracę jako elementy zmienne
Martin E. Risak, Alexander Burz
 
1. Wprowadzenie
2. Uelastycznienie czasu pracy
2.1. Kwestie zasadnicze
2.2. „Modele rozliczeniowe”
2.2.1. Rozliczenie tygodniowe – dołączanie godzin
2.2.2. Dołączanie dni wolnych między weekendem a świętem
2.2.3. „Duże” rozliczenie
2.3. „Równoważny czas pracy”
2.4. Sabbatical – zblokowane modele niepełnego wymiaru czasu pracy
3. Uelastycznienie wynagrodzenia za pracę
3.1. Zmienne modele wynagradzania (systemy wynagrodzeń zależnych od wydajności i efektów)
3.1.1. Wprowadzenie elastycznych systemów wynagradzania
3.1.2. Aktualne zmiany ustawowe
3.2. Jednostronne uprawnienia kształtujące
3.2.1. Zastrzeżenie braku związania
3.2.2. Zastrzeżenie jednorazowości
3.2.3. Zastrzeżenie zmiany i odwołania
3.2.4. Rozgraniczenie między brakiem związania i zastrzeżeniem odwołania
3.3. Dygresja: Redukcja wynagrodzenia jako środek dyscyplinarny
3.4. Pozostałe granice wykonywania
4. Podsumowujące uwagi na temat instrumentów uelastyczniania
 
Jednostronne kształtowanie treści nominacyjnego stosunku pracy
Tadeusz Kuczyński
 
1. Uwagi wprowadzające
2. Zmiany stosunku pracy wynikające z czynności prawnej
2.1. Przeniesienie do innej pracy
2.2. Zawieszenie w czynnościach (obowiązkach)
2.3. Przeniesienie w stan nieczynny
3. Zmiany stosunku pracy wynikające z nałożenia kary dyscyplinarnej
4. Zmiany stosunku pracy wynikające ze zdarzenia prawnego
5. Uwagi końcowe

Kierownictwo pracodawcy
Zdzisław Kubot
 
1. Uwagi wstępne
2. Kierownictwo pracodawcy jako pojęcie prawne
3. Kierownictwo pracodawcy jako pojęcie prawnicze
4. Kierownicze stosowanie prawa pracy
5. Niekierownicze stosowanie prawa pracy
6. Rodzaje kierowniczego stosowania prawa pracy
7. Czynności kierownicze oraz czynności niekierownicze w określonych sprawach z zakresu prawa pracy
8. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie wykonywania pracy
9. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie przyznawania premii
10. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień
11. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie nakładania kar porządkowych
12. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
13. Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie udzielania urlopów oraz innych zwolnień od pracy
14. Jednostronne i dwustronne czynności kierowniczego stosowania prawa pracy
15. Kierownictwo zlecającego
16. Kierownictwo pracodawcy oraz kierownictwo zlecającego jako bliźniacze pojęcia prawne
17. Weryfikacja stosunków cywilnoprawnych realizowanych obok stosunku pracy
18. Jednorodne i różnorodne rodzaje pracy a weryfikacja stosunków cywilnoprawnych realizowanych obok stosunku pracy
19. Wyznaczenie czasu przez pracodawcę a wyznaczenie czasu przez zlecającego
20. Konkluzje
 
Kształtowanie sytuacji prawnej i warunków pracy pracownika przez pracodawcę – próba systematyzacji
Arkadiusz Sobczyk
 
1. Sytuacja prawna pracownika
2. Warunki pracy pracownika
3. Postacie zachowań pracodawcy
4. Działania pracodawcy o charakterze niepracowniczym
5. Źródła uprawnień pracodawcy
6. Kształtowanie sytuacji prawnej pracownika przez czynności odnoszące się do źródeł prawa zakładowego lub do indywidualnego stosunku pracy
7. Działania odnoszące się do sfery obowiązywania lub do sfery realizacji stosunku pracy
8. Zachowania mające korzystne skutki dla pracownika oraz obiektywnie lub subiektywnie niekorzystne
9. Czynności prawne lub działania oparte na prawie oraz czynności faktyczne
10. Zakończenie
 
Dialog społeczny na szczeblu zakładu pracy (dialog zakładowy) ze szczególnym uwzględnieniem rokowań partnerów społecznych
Andrzej Drozd
 
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie dialogu społecznego na szczeblu zakładu pracy (dialogu zakładowego)
3. Rokowania (negocjacje) jako forma dialogu społecznego
4. Typy rokowań w świetle obowiązującego prawa
5. Uwagi końcowe

Herbert Szurgacz
em. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego oraz europejskiego prawa pracy i prawa socjalnego.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane