• Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-kryminalistyczne

Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-kryminalistyczne

 • Autor: Kazimierz J. Pawelec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-456-1
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 189/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  25.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie w pierwszych rozdziałach omawia zagadnienia podstawowe, karno materialne w zakresie rozpoznania ustawowych znamion wykroczenia określonego w art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń oraz wypadku drogowego. Prezentuje także podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym, których naruszenie stanowi przedmiot dowodzenia w postępowaniu karnym, a ich określenie, przynajmniej wstępne, ma miejsce podczas wykonywania czynności niepowtarzalnych. Następnie omówione są czynności niepowtarzalne wykonywane na miejscu wypadku drogowego, poza miejscem jego zaistnienia, dokumentowanie owych czynności, kierunki wykorzystania ich treści informacyjnych oraz procesowe konsekwencje braków tych czynności z procesowego, jak i kryminalistycznego punktu widzenia. Ostatnim rozdziałem są wnioski końcowe o charakterze de lege lata oraz de lege ferenda.

Książka stanowi pierwszą próbę kompleksowego spojrzenia na czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe w aspekcie procesowo-kryminalistycznym. Pozycja skierowana jest do praktyków i teoretyków. Powinna być przydatna szczególnie w pracy prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, policjantów, biegłych opiniujących w sprawach o wypadki drogowe. Poleca się ją także studentom prawa, słuchaczom szkoleń i kursów tematycznych dotyczących przedmiotowej problematyki.

Opracowanie obejmuje stan prawny na dzień 1 lipca 2015 roku.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion wykroczenia spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym

1. Uwagi wprowadzające
2. Podmiot wykroczenia
3. Strona podmiotowa
4. Strona przedmiotowa
5. Zbieg przepisów
6. Uwagi końcowe

Rozdział II. Ustawowe znamiona przestępstwa wypadku drogowego

1. Uwagi wprowadzające
2. Podmiot przestępstwa
3. Podmiotowa strona czynu
4. Przedmiotowa strona czynu
5. Miejsce wypadku drogowego
6. Skutek wypadku drogowego
7. Związek przyczynowy
8. Tryb ścigania
9. Nakaz pozostania na miejscu wypadku

Rozdział III. Czynności niepowtarzalne na miejscu wypadku drogowego

1. Uwagi wprowadzające
2. Oględziny miejsca
A. Uwagi wprowadzające
B. Oględziny miejsca wypadku drogowego
3. Oględziny pojazdu i wstępne badanie jego sprawności technicznej
A. Uwagi wprowadzające
B. Oględziny pojazdu
C. Wstępne badania techniczne pojazdu
4. Wstępne badanie sprawności psychomotorycznej kierujących

Rozdział IV. Czynności niepowtarzalne przeprowadzane poza miejscem wypadku

1. Oględziny osób żywych i ich odzieży
A. Uwagi wprowadzające
B. Oględziny ciała osoby podejrzewanej
C. Oględziny osoby pokrzywdzonej i jej odzieży
2. Oględziny i otwarcie zwłok
A. Uwagi wprowadzające
B. Oględziny wewnętrzne zwłok
3. Okazanie rzeczy i osoby
4. Eksperyment procesowy
5. Pobranie krwi i innych wydzielin organizmu
6. Badanie stanu technicznego pojazdu, jego zespołów lub części

Rozdział V. Dokumentowanie czynności niepowtarzalnych

1. Protokolarne dokumentowanie czynności niepowtarzalnych
2. Szkic miejsca wypadku
3. Dokumentacja wizualna
4. Rozpytanie uczestników i świadków
5. Notatka urzędowa i jej procesowe znaczenie
6. Eksperckie czynności niepowtarzalne
A. Uwagi wprowadzające
B. Opiniowanie w sprawach wypadków drogowych
C. Przedmiot opiniowania
D. Przesłuchanie biegłego

Rozdział VI. Kierunki wykorzystania treści informacyjnych uzyskanych podczas czynności niepowtarzalnych

1. Uwagi wprowadzające
2. Ekspercka ocena materiału badawczego uzyskanego podczas czynności niepowtarzalnych
3. Problematyka opiniowania
A. Uwagi wprowadzające
B. Przyjęte założenia do opiniowania
C. Rekonstrukcja wypadków z udziałem pieszych
D. Rekonstrukcja zderzeń pojazdów
E. Identyfikacja osoby kierującej pojazdem
F. Komputerowe wspomaganie opinii
4. Ocena czynności niepowtarzalnych
A. Uwagi wprowadzające
B. Ocena opinii biegłego
5. Ujawnienie i ocena czynności niepowtarzalnych

Rozdział VII. Procesowe konsekwencje braków w postępowaniu dowodowym
 
1. Uwagi wprowadzające
2. Braki dowodowe postępowania przygotowawczego
3. Niedostatki dowodowe w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji
4. Braki dowodowe a zarzuty odwoławcze
5. Niedostatki dowodowe i ich ocena w ramach swobodnej oceny dowodów

Rozdział VIII. Wnioski końcowe

Wykaz ważniejszej literatury

» Recenzja prof. nadz. dr hab. Bronisława Młodziejowskiego »

» Recenzja adwokata dra Karola Pachnika »

Kazimierz J. Pawelec
adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach. Od 1992 r. jest adwokatem, prowadzącym własną kancelarię. Jest również wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w prawie karnym oraz karno-skarbowym. Szczególnym zainteresowaniem darzy przestępczość komunikacyjną, w której to dziedzinie jest uznanym autorytetem, jak również w zakresie prawa dowodowego. Jest autorem kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Nadto, jest autorem przeszło dwudziestu książek.
ORCID: 0000-0001-8669-0249

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane