• Wstęp do nauki prawa cywilnego

Wstęp do nauki prawa cywilnego

 • Autor: Kazimierz Piasecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-131-6
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 302/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  14.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja obejmuje wstęp do nauki prawa cywilnego. Nauka prawa cywilnego jako prawa prywatnego (ius privatum) obejmuje prawo pozytywne (lex scripta) w postaci przepisów prawnych – norm prawnych, judykaturę w postaci orzecznictwa, przede wszystkim Sądu Najwyższego, oraz teorię prawa cywilnego. Są to zasadnicze trzy poziomy, na których kształtuje się wiedza dotycząca prawa cywilnego.

Opracowanie wskazuje, że nauka prawa cywilnego w ten sposób pojmowana zajmuje się takimi ogólnymi problemami jak: pozycja prawa cywilnego w całokształcie porządku prawnego (ordo iuris) z uwzględnieniem cech swoistych prawa cywilnego, rodowód prawa cywilnego, ideologia prawna (prawnicza) tej dziedziny prawa, kontekst faktyczny i dowodowy prawa cywilnego, typologia źródeł prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego i znaczenia jego części szczególnej, normy prawa cywilnego, ich wykładnia i stosowanie oraz relacje organiczne i funkcjonalne między Ius i Remedium.

Następnie omówione zostały instytucje i kategorie prawa cywilnego określane mianem konceptualizacji (aparatury pojęciowej) takie jak: stosunki prawne, ich podmioty i przedmioty, prawo podmiotowe, zdarzenia prawne, w tym czynności prawne, forma oświadczenia woli, wadliwości czynności prawnych, tryby zawierania umów (kontraktów) oraz pozostałe instytucje prawne uregulowane w części ogólnej Kodeksu cywilnego.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Rozdział 1. Prawo cywilne w ramach ogólnego porządku prawnego. Cechy charakterystyczne prawa cywilnego

Rozdział 2. Rodowód i dziedzictwo prawa cywilnego

Rozdział 3. Ideologia prawnicza polskiego systemu prawa cywilnego

Rozdział 4. Część ogólna Kodeksu cywilnego strukturalnym fundamentem prawa cywilnego

Rozdział 5. Cywilne prawo materialne a cywilne prawo procesowe

Rozdział 6. Klasyfikacja i charakterystyka źródeł prawa cywilnego

Rozdział 7. Znaczenie orzecznictwa sądowego i doktryny w zakresie wykładni i stosowaniu prawa cywilnego

Rozdział 8. Fakty istotne z punktu widzenia stosunków cywilnoprawnych. Dowody. Ciężar dowodu

Rozdział 9. Procedury legislacyjne prawotwórstwa

Rozdział 10. Typologia przepisów i norm prawnych w dziedzinie prawa cywilnego

Rozdział 11. Obowiązywanie norm cywilnoprawnych w czasie i przestrzeni. Zbieg norm. Hierarchizacja norm

Rozdział 12. Prawo Unii Europejskiej w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej

Rozdział 13. Wykładnia norm cywilnoprawnych

Rozdział 14. Stosowanie norm prawnych w dziedzinie prawa cywilnego

Rozdział 15. Stosunki cywilnoprawne i ich przedmioty

Rozdział 16. Osoby fizyczne

Rozdział 17. Jednostki organizacyjne mające charakter osoby prawnej oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

Rozdział 18. Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura

Rozdział 19. Dobra osobiste osób fizycznych

Rozdział 20. Prawo podmiotowe. Wykonywanie praw. Zakaz nadużycia prawa. Dobra wiara

Rozdział 21. Czynności prawne i inne zdarzenia o skutkach cywilnoprawnych. Wadliwość czynności prawnych

Rozdział 22. Wykładnia i wady oświadczenia woli

Rozdział 23. Forma czynności prawnych

Rozdział 24. Umowy. Sposoby zawierania umów

Rozdział 25. Terminy. Przedawnienie roszczeń. Prekluzja. Przemilczenie

Kazimierz Piasecki
prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Procesowego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wiodący ekspert ze strony polskiej w ekspertyzie w ramach Funduszu UE Phare-Sierra-Harmonizacja prawa w zakresie procesu cywilnego i ochrony sądowej, autor pięciu monografii z zakresu postępowania cywilnego i międzynarodowego postępowania cywilnego, redaktor i współautor kilku wydań komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, autor podręcznika do postępowania cywilnego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane