• Publicznoprawne formy działania administracji. Teoria i praktyka

Publicznoprawne formy działania administracji. Teoria i praktyka

 • Autor: Andrzej Adamczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-760-8
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 332/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  14.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 14.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autor wyeksponował wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tytułową problematyką, zastosował nie tylko tradycyjną metodę dogmatyczną, polegającą na egzegezie prawa pozytywnego powszechnie obowiązującego, ale i – po części – metodę empiryczną, związaną z kwerendą istniejących aktów stanowienia i stosowania prawa.

Spis treści:
 
Wstęp
 
1. Zagadnienia ogólne
 
1.1. Instrumentalny charakter form działania administracji publicznej
1.2. Pojęcie form działania administracji publicznej i kategorie pokrewne
1.3. Funkcje prawnych form działania administracji
1.4. Klasyfikacja prawnych form działania administracji publicznej
 
2. Akty normatywne administracji i akty planowania
 
2.1. Akty powszechnie obowiązujące
2.1.1. Pojęcie aktów normatywnych powszechnie obowiązujących
2.1.2. Rozporządzenie
2.1.3. Akty prawa miejscowego
2.2. Akty prawa wewnętrznego
2.2.1. Cechy konstytutywne aktów normatywnych wewnętrznych
2.2.2. Kontrola nad stanowieniem aktów prawa wewnętrznego
2.3. Akty planowania
2.3.1. Charakter prawny aktów planowania
2.3.2. Strategia rozwoju województwa
2.3.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 
3. Akty administracyjne wydawane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
 
3.1. Pojęcie aktu administracyjnego
3.2. Klasyfikacja aktów administracyjnych
3.3. Decyzja administracyjna
3.4. Postanowienie
3.4.1. Postanowienie w ogólnym postępowaniu administracyjnym
3.4.2. Postanowienie w szczególnym postępowaniu administracyjnym
3.4.3. Postanowienie w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
3.4.4. Inne postanowienia
3.5. Inne akty administracyjne zewnętrzne
 
4. Akty administracyjne wydawane w obrębie aparatu administracji publicznej
 
4.1. Akty nadzoru w układzie zewnętrznym
4.1.1. Rozstrzygnięcia nadzorcze
4.1.1.1. Stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia
4.1.1.2. Wskazanie naruszenia prawa
4.1.2. Zarządzenie zastępcze i ustalenie zastępcze
4.1.3. Akty nadzoru o charakterze personalnym
4.1.4. Pozostałe akty nadzoru
4.2. Akty nadzoru w administracji rządowej
4.3. Polecenie służbowe
4.4. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.a.
 
5. Inne formy działania administracji
 
5.1. Działania faktyczne administracji
5.1.1. Zaświadczenia
5.1.2. Działania materialno-techniczne
5.1.3. Działania społeczno-organizatorskie
5.2. Generalne akty administracyjne
5.3. Przyrzeczenie administracyjne
5.4. Ostrzeżenie i zalecenie
5.5. Urzędowe akty wykładni prawa administracyjnego
5.5.1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
5.5.1.1. Interpretacje ogólne
5.5.1.2. Interpretacje indywidualne
5.5.1.3. Ochrona prawna podatnika
5.5.2. Indywidualne interpretacje daninowe dla przedsiębiorców
5.6. Milczenie administracji
 
Wykaz zwrotów łacińskich użytych w książce
Bibliografia

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki:

Autor wyeksponował wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tytułową problematyką, zastosował nie tylko tradycyjną metodę dogmatyczną, polegającą na egzegezie prawa pozytywnego powszechnie obowiązującego, ale i – po części – metodę empiryczną, związaną z kwerendą istniejących aktów stanowienia i stosowania prawa (...). Książka może stanowić znakomite uzupełnienie tradycyjnych podręczników prawa administracyjnego, w których – siłą rzeczy – nie starcza już miejsca na egzemplifikację omawianych zagadnień teoretycznych. Walorem książki nie jest jednak tylko zebranie dziesiątków przykładów rzeczywistego wymiaru znanych instytucji prawa publicznego w jednym miejscu, ale drobiazgowe powiązanie rozważań o charakterze dogmatycznym z poszczególnymi przykładami praktycznych zastosowań. Podane w książce case-y nie są surowymi tekstami prawnymi (co jest charakterystyczną cechą np. często publikowanych na rynku zestawów orzecznictwa), ale stanowią raczej relację ze studium poszczególnych przypadków, albo objaśnienie w jaki sposób dany case wiąże się z poszczególnymi cechami omawianej instytucji prawa publicznego (...). Propozycja dr. Andrzeja Adamczyka jest ze wszech miar godna naśladowania przez innych autorów.

Andrzej Adamczyk
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UJK. Specjalizuje się w prawie administracyjnym (w obszarze kontroli administracji publicznej) i historii administracji. Były urzędnik służby cywilnej, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Prawa Publicznego; adwokat w Świętokrzyskiej Izbie Adwokackiej; autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz powszechnej historii państwa i prawa.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane