• Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Wydanie 2

Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Wydanie 2

 • Autor: Mariusz Załucki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-163-7
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 314/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  14.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja przedstawia węzłowe zagadnienia prawa własności intelektualnej, prezentując w skondensowany sposób regulacje prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozycja przydatna będzie przede wszystkim studentom i aplikantom, którzy pragną poznać podstawowe figury prawne z tej dziedziny. Jest to drugie wydanie tej publikacji, które w stosunku do wydania pierwszego zostało poprawione i uzupełnione.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa do drugiego wydania

Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym
Mariusz Załucki

1.1. Wprowadzenie
1.2. Odrębność od innych gałęzi prawa
1.3. Struktura wewnętrzna
1.4. Modele ochrony dóbr intelektualnych
1.5. Funkcje ochrony własności intelektualnej
1.6. Prawo własności intelektualnej a regulacje antymonopolowe i swoboda przepływu towarów
1.7. Pytania sprawdzające

Rozdział 2. Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej
Daniel Leputa, Wojciech Wróbel, Mariusz Zelek

2.1. Historia własności intelektualnej
2.1.1. Starożytność
2.1.2. Średniowiecze
2.1.3. Renesans
2.1.4. Oświecenie
2.1.5. Wiek XIX
2.1.6. Wiek XX
2.2. Źródła prawa własności intelektualnej
2.2.1. Źródła krajowe
2.2.2. Źródła międzynarodowe
2.3. Pytania sprawdzające

Rozdział 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej
Agnieszka Brzezińska

3.1. Wprowadzenie
3.2. Przedmiot prawa autorskiego
3.2.1. Utwór
3.2.2. Opracowanie cudzego utworu
3.2.3. Zbiory, antologie, wybory oraz bazy danych
3.2.4. Wyłączenia
3.3. Przedmiot prawa własności przemysłowej
3.3.1. Wynalazek
3.3.1.1. Wynalazek tajny
3.3.1.2. Wynalazek biotechnologiczny
3.3.1.3. Dodatkowe prawo ochronne
3.3.1.4. Wyłączenia
3.3.2. Wzór użytkowy
3.3.3. Wzór przemysłowy
3.3.4. Topografia układu scalonego
3.3.5. Znak towarowy
3.3.5.1. Rodzaje znaków towarowych
3.3.5.2. Funkcje znaków towarowych
3.3.5.3. Wspólny znak towarowy oraz wspólny znak towarowy gwarancyjny
3.3.5.4. Wyłączenia
3.3.6. Oznaczenie geograficzne
3.3.7. Projekt racjonalizatorski
3.4. Nieuczciwa konkurencja
3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej
3.5.1. Podmioty prawa autorskiego
3.5.2. Podmioty prawa własności przemysłowej
3.6. Pytania sprawdzające

Rozdział 4. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej
Łukasz Cach

4.1. Prawa podmiotowe w doktrynie cywilistycznej
4.1.1. Ogólna charakterystyka praw podmiotowych
4.1.2. Rodzaje praw podmiotowych
4.1.3. Granice praw podmiotowych
4.2. Powstanie ochrony
4.2.1. Powstanie ochrony wprawie autorskim
4.2.2. Powstanie ochrony wprawie własności przemysłowej
4.2.3. Powstanie ochrony wprawie zwalczania nieuczciwej konkurencji
4.3. Charakter ochrony praw na gruncie prawa autorskiego
4.3.1. Zakres możności postępowania wynikający z praw podmiotowych
4.3.1.1. Prawa autorskie
4.3.1.2. Prawa do autorskich pokrewne
4.4. Charakter ochrony na gruncie prawa własności przemysłowej
4.4.1. Zakres uprawnień wynikających z prawa własności przemysłowej
4.4.1.1. Patenty
4.4.1.2. Prawa ochronne na wzory użytkowe
4.4.1.3. Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
4.4.1.4. Prawa ochronne na znaki towarowe
4.4.1.5. Prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne
4.4.1.6. Prawa z rejestracji topografii układów scalonych
4.5. Limitacja praw podmiotowych
4.5.1. Ograniczenia wynikające z istoty praw podmiotowych
4.5.2. Ograniczenia czasowe
4.5.3. Ograniczenia ustawowe
4.5.4. Ograniczenia umowne
4.5.5. Ograniczenia wynikające z ochrony konkurencji
4.6. Pytania sprawdzające

Rozdział 5. Korzystanie z praw własności intelektualnej
Dominika Kuitkowska

5.1. Wprowadzenie
5.2. Korzystanie przez uprawnionego
5.2.1. Prawo autorskie
5.2.2. Prawo własności przemysłowej
5.2.3. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
5.3. Korzystanie za zgodą uprawnionego
5.3.1. Licencja umowna
5.3.2. Licencja otwarta
5.3.3. Użytkowanie
5.4. Korzystanie (legalne) bez zgody uprawnionego
5.4.1. Licencja przymusowa
5.4.2. Licencja ustawowa
5.4.2.1. Prawo autorskie
5.4.2.2. Prawo własności przemysłowej
5.4.3. Ograniczenia praw
5.4.3.1. Ustawowe ograniczenie praw uprawnionego
5.4.3.2. Ograniczenie praw przez uprawnionego
5.5. Wynagrodzenie
5.6. Regulacje korzystania z praw własności intelektualnej w wybranych systemach prawnych
5.7. Pytania sprawdzające

Rozdział 6. Przeniesienie własności intelektualnej
Waldemar Więckowski

6.1. Wprowadzenie
6.1.1. Pojęcie przeniesienia praw własności intelektualnej
6.2. Umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej
6.2.1. Treść umów
6.2.2. Forma umów
6.2.3. Swoboda umów i jej ograniczenia
6.2.4. Typy umów
6.3. Dziedziczenie praw własności intelektualnej
6.4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych
6.4.1. Przeniesienie praw autorskich
6.4.1.1. Przejście praw a zakres przeniesionych praw
6.4.1.2. Szczególne uregulowania dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych
6.4.1.3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych
6.4.1.4. Szczególne rodzaje przeniesienia autorskich praw majątkowych
6.4.2. Przeniesienie praw pokrewnych
6.5. Przeniesienie praw własności przemysłowej
6.5.1. Przeniesienie praw do projektów wynalazczych
6.5.2. Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy
6.5.3. Przeniesienie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne
6.6. Przeniesienie roszczeń wprawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
6.7. Pytania sprawdzające

Rozdział 7. Wyczerpanie własności intelektualnej
Wojciech Wróbel

7.1. Wprowadzenie
7.1.1. Pojęcie wyczerpania własności intelektualnej
7.1.2. Rodzaje wyczerpania własności intelektualnej
7.1.2.1. Wyczerpanie krajowe
7.1.2.2. Wyczerpanie międzynarodowe
7.1.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wyczerpania
7.2. Treść wyczerpania praw własności intelektualnej
7.2.1. Wyczerpanie praw autorskich
7.2.2. Wyczerpanie praw własności przemysłowej
7.2.2.1. Wyczerpanie praw do projektów wynalazczych
7.2.2.2. Wyczerpanie prawa do oznaczeń odróżniających
7.3. Wyczerpanie własności intelektualnej w orzecznictwie ETS oraz w systemach prawnych wybranych państw
7.6. Pytania sprawdzające

Rozdział 8. Naruszenie własności intelektualnej
Sławomir Błażej

8.1. Wprowadzenie
8.2. Naruszenie prawa autorskiego
8.3. Naruszenie własności przemysłowej
8.3.1. Naruszenie patentu oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy
8.3.2. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
8.3.3. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
8.3.4. Naruszenie prawa z rejestracji topografii układów scalonych
8.3.5. Naruszenie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
8.4. Naruszenie uczciwej konkurencji
8.5. Pytania sprawdzające

Rozdział 9. Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności intelektualnej
Łukasz Bal

9.1. Wprowadzenie
9.2. Pojęcie roszczenia
9.3. Uwagi o procedurze dochodzenia roszczeń
9.4. Roszczenia cywilnoprawne
9.4.1. Roszczenie o ustalenie
9.4.2. Roszczenie o zaniechanie i roszczenie o zaprzestanie
9.4.3. Roszczenie o usunięcie skutków – naruszenia, nieuczciwej praktyki rynkowej oraz niedozwolonych działań
9.4.4. Roszczenie o złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie
9.4.5. Roszczenie o podanie do publicznej wiadomości
9.4.6. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody
9.4.7. Roszczenie o zadośćuczynienie
9.4.8. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej na określony cel społeczny
9.4.9. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści
9.4.10. Roszczenie informacyjne
9.5. Orzeczenie o bezprawnie wytworzonych przedmiotach
9.6. Środki alternatywne
9.7. Zabezpieczenie dowodów
9.8. Reguła dowodowa
9.9. Pytania sprawdzające

Rozdział 10. Prawnokarna ochrona przedmiotów własności intelektualnej
Mariusz Zelek

10.1. Wprowadzenie
10.1.1. Charakter odpowiedzialności karnej w prawie własności intelektualnej
10.1.2. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej
10.2. Odpowiedzialność karna wprawie własności literackiej, artystycznej i naukowej
10.3. Odpowiedzialność karna wprawie własności przemysłowej
10.4. Odpowiedzialność karna wprawie zwalczania nieuczciwej konkurencji
10.4.1. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
10.4.2. Ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskanej bezprawnie
10.4.3. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu
10.4.4. Organizowanie lub kierowanie systemem sprzedaży lawinowej
10.4.5. Wprowadzenie klientów w błąd
10.4.6. Prowadzenie nieuczciwej reklamy lub sprzedaży promocyjnej
10.4.7. Pomawianie
10.4.8. Penalizacja nieuczciwych praktyk rynkowych
10.5. Odpowiedzialność karna w wybranych ustawodawstwach
10.6. Pytania sprawdzające

Rozdział 11. Ustanie ochrony przedmiotów własności intelektualnej
Marcin Mróz

11.1. Wprowadzenie
11.2. Ustanie praw autorskich
11.2.1. Problematyka wygasania autorskich praw osobistych
11.2.2. Wygaśnięcie praw autorskich majątkowych
11.2.3. Przedawnienie roszczeń
11.3. Ustanie ochrony praw pokrewnych
11.4. Intertemporalne kwestie ustania ochrony w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych
11.5. Ustanie praw własności przemysłowej
11.5.1. Ustanie ochrony patentu
11.5.1.1. Unieważnienie prawa do patentu
11.5.1.2. Wygaśnięcie prawa do patentu
11.5.2. Ustanie ochrony wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych
11.5.3. Ustanie ochrony znaków towarowych
11.5.3.1. Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
11.5.3.2. Wygaśnięcie prawa do znaku towarowego
11.5.4. Ustanie ochrony w przypadku oznaczeń geograficznych
11.5.4.1. Unieważnienie prawa
11.5.4.2. Wygaśnięcie prawa
11.6. Ustanie ochrony prawnej w przypadku prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
11.7. Konsekwencje ustania praw własności intelektualnej
11.8. Pytania sprawdzające

Wykaz podstawowej literatury

Mariusz Załucki
profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego tej uczelni, adwokat.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Własność intelektualna w kształtowa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Najczęściej kupowane