• Prawo w działalności gospodarczej. Wydanie 2

Prawo w działalności gospodarczej. Wydanie 2

 • Autor: Grzegorz Michniewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-721-9
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 247/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  11.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka spełnia oczekiwania nie tylko potencjalnych czy aktualnych przedsiębiorców, ale również stanowi doskonały podręcznik do nauki prawa gospodarczego, szczególnie dla studentów szkół nieprawniczych. Zagadnienia poruszane w publikacji są ukazane w sposób zrozumiały dla wszystkich. Praca obejmuje wszystkie etapy prowadzenia działalności gospodarczej: od jej rozpoczęcia aż do zakończenia czy nawet do upadłości.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział I. Zagadnienia wstępne
 
1.1. Cel, zakres, metoda stosowane w pracy

1.2.1. Osoba fizyczna

1.2.2. Osoba prawna
1.2.3. Inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną
1.3. Uwagi końcowe
 
Rozdział II. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 
2.1. Uprawnienia ogólne
2.1.1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
2.1.2. Krajowy Rejestr Sądowy
2.1.2.1. Rejestr przedsiębiorców
2.1.2.2. Wpis do rejestru przedsiębiorców
2.1.2.3. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
2.2. Uprawnienia szczególne
2.2.1. Koncesja
2.2.2. Działalność regulowana
2.2.3. Zezwolenie, licencja, zgoda
2.2.4. Wolny zawód
2.3. Punkt kontaktowy
 
Rozdział III. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 
3.1. Formy oparte na prawie cywilnym
3.1.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej
3.1.2. Spółka cywilna
3.2. Formy oparte na prawie handlowym
3.2.1. Spółki osobowe prawa handlowego
3.2.1.1. Spółka jawna
3.2.1.2. Spółka partnerska
3.2.1.3. Spółka komandytowa
3.2.1.4. Spółka komandytowo-akcyjna
3.2.2. Spółki kapitałowe
3.2.2.1. Spółka akcyjna
3.2.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.3. Spółdzielnie pracy
3.4. Podmioty paragospodarcze
 
Rozdział IV. Umowy gospodarcze
 
4.1. Umowa sprzedaży
4.1.1. Gwarancja i rękojmia
4.1.2. Przedsiębiorca a konsument
4.2. Umowa leasingu
4.3. Umowa rachunku bankowego
4.4. Umowa najmu i dzierżawy
4.5. Umowa zlecenia i o dzieło
4.6. Umowa o pracę
 
Rozdział V. Przedsiębiorca i pracownik
 
5.1. Stosunek pracy
5.2. Zasady traktowania pracownika
5.3. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające ze stosunku pracy
5.4. Obowiązki pracownika
5.5. Odpowiedzialność materialna pracowników wobec przedsiębiorcy
5.6. Organizacja i porządek w procesie pracy
5.6.1. Organizacja pracy
5.6.2. Porządek w pracy
5.7. Przedawnienie roszczeń
5.8. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 
Rozdział VI. Rozstrzyganie sporów
 
6.1. Rozstrzyganie sporów w prowadzonej działalności gospodarczej
6.1.1. Postępowanie pojednawcze
6.1.2. Rozstrzyganie sporów przez sądy polubowne
6.1.2.1. Sąd polubowny
6.1.2.2. Konsumencki sąd polubowny
6.1.3. Rozstrzyganie sporów przez sądy powszechne
6.1.3.1. Spory z zakresu prawa pracy
6.1.3.2. Spory gospodarcze
6.1.3.2.1. Postępowanie w sprawach gospodarczych
6.1.3.2.2. Postępowanie nakazowe
6.1.3.2.3. Postępowanie upominawcze
6.1.3.2.4. Elektroniczne postępowanie upominawcze
6.1.3.2.5. Postępowanie uproszczone
6.1.3.2.6. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych
6.1.3.2.6.1. Europejskie postępowanie nakazowe
6.1.3.2.6.2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
 
Rozdział VII. Zawieszenie, sanacja i zakończenie działalności gospodarczej
 
7.1. Zawieszenie działalności gospodarczej
7.2. Postępowania sanacyjne
7.2.1. Postępowanie naprawcze
7.2.2. Postępowanie układowe
7.3. Zakończenie działalności gospodarczej
7.3.1. Zakończenie dobrowolne
7.3.1.1. Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej i spółki cywilnej
7.3.1.2. Likwidacja spółek osobowych prawa handlowego
7.3.1.3. Likwidacja spółek kapitałowych prawa handlowego
7.3.1.4. Likwidacja spółdzielni
7.3.1.5. Likwidacja jednostek prowadzących działalność paragospodarczą
7.3.2. Zakończenie wymuszone
7.3.2.1. Rola okoliczności zewnętrznych
7.3.2.2. Postępowanie upadłościowe
7.4. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej
 
Aneks I
Aneks II
Bibliografia
Źródła
Ustawy
Rozporządzenia
Orzeczenia
Uchwały
Internet

Grzegorz Michniewicz

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane