• Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

 • Autor: Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-096-9
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 182/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  10.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Uwaga: książka ze zwrotów, może posiadać defekty w postaci poszarzałej okładki, zgiętego rogu itp. .

Podręcznik prezentuje podstawowe instytucje prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń. Adresowany jest do studentów tych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z prawa karnego i prawa wykroczeń, w głównej mierze do studentów studiów nieprawniczych (np. kierunku administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne), ale może być także wykorzystywany przez studentów wydziału prawa.

Spośród dostępnych na rynku podręczników książka ta wyróżnia się nie tylko jasnym i przejrzystym układem, prostym językiem, ale również stroną formalną. Rozważania dotyczące prawa karnego i prawa wykroczeń prowadzone są bowiem równolegle. Dzięki takiej konstrukcji podręcznika, Czytelnik może na bieżąco śledzić podstawowe różnice, ale i podobieństwa, obu gałęzi prawa.

Podręcznik uwzględnia stan prawny na styczeń 2014 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Od Autorki

Rozdział 1. Prawo karne oraz prawo wykroczeń– zagadnienia wstępne

1.1. Pojęcie prawa karnego i prawa wykroczeń
1.2. Źródła prawa
1.3. Podstawowe zasady prawa karnego oraz prawa wykroczeń
1.4. Funkcje prawa karnego i prawa wykroczeń
1.5. Budowa kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń oraz ich stosunek do ustaw szczególnych

Rozdział 2. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia

2.1. Definicja przestępstwa oraz wykroczenia
2.2. Zbieg przepisów ustawy
2.3. Zbieg przestępstw

Rozdział 3. Okoliczności uchylające przestępność czynu

3.1. Brak czynu
3.2. Brak czynu zabronionego przez ustawę
3.3. Okoliczności uchylające bezprawność czynu
3.4. Brak karalności czynu
3.5. Brak lub znikoma karygodność czynu
3.6. Okoliczności uchylające winę

Rozdział 4. Formy popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

4.1. Formy stadialne
4.2. Formy zjawiskowe
4.3. Odpowiedzialność osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia
4.4. Instytucja czynnego żalu

Rozdział 5. Analiza znamion czynu zabronionego

5.1. Podmiot czynu zabronionego
5.2. Strona podmiotowa czynu zabronionego
5.3. Przedmiot czynu zabronionego
5.4. Strona przedmiotowa czynu zabronionego

Rozdział 6. Kary i środki karne w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń oraz środki oddziaływania wychowawczego i społecznego w kodeksie wykroczeń

6.1. Pojęcie kary i jej uzasadnienie
6.2. Rodzaje kar w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń
6.2.1. Kary nieizolacyjne
6.2.2. Kary izolacyjne
6.3. Środki karne w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń
6.3.1. Pozbawienie praw publicznych
6.3.2. Nakaz/zakaz określonego postępowania
6.3.3. Przepadek
6.3.4. Naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za krzywdę
6.3.5. Nawiązka
6.3.6. Świadczenie pieniężne
6.3.7. Podanie wyroku do publicznej wiadomości
6.4. Środki oddziaływania społecznego i wychowawczego w kodeksie wykroczeń

Rozdział 7. Zasady i dyrektywy wymiaru kar i środków karnych

7.1. Zasady wymiaru kar i środków karnych
7.1.1. Zasady konstytucyjne
7.1.2. Zasady kodeksowe
7.2. Dyrektywy wymiaru kar i środków karnych
7.2.1. Dyrektywy ogólne w kodeksie karnym
7.2.2. Dyrektywy szczególne w kodeksie karnym
7.2.3. Dyrektywy ogólne i szczególne w kodeksie wykroczeń
7.3. Okoliczności wpływające na wymiar kar i środków karnych
7.4. Szczególne instytucje związane z wymiarem kar i środków karnych w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń
7.4.1. Nadzwyczajne złagodzenie kary
7.4.2. Nadzwyczajne obostrzenie kary
7.4.3. Odstąpienie od wymierzenia kary

Rozdział 8. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

8.1. Warunkowe umorzenie postępowania
8.2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
8.3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Rozdział 9. Środki zabezpieczające

9.1. Środki izolacyjne o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym
9.1.1. Zamknięty zakład psychiatryczny wobec niepoczytalnego
9.1.2. Zakład zamknięty wobec osoby o zaburzonych preferencjach seksualnych
9.1.3. Zakład leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub środka odurzającego
9.1.4. Szczególny zakład karny wobec sprawcy o ograniczonej poczytalności
9.2. Środki nieizolacyjne o charakterze leczniczo-terapeutycznym
9.2.1. Leczenie ambulatoryjne wobec osoby o zaburzonych preferencjach seksualnych
9.2.2. Leczenie ambulatoryjne wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub środka odurzającego
9.3. Środki nieizolacyjne o charakterze administracyjnym

Rozdział 10. Przedawnienie i zatarcie skazania

10.1. Przedawnienie karalności
10.2. Przedawnienie wykonania kary
10.3. Zatarcie skazania (ukarania)

Rozdział 11. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

11.1. Pojęcie podmiotu zbiorowego
11.2. Warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
11.3. Zakres przedmiotowy ustawy
11.4. Sankcje stosowane wobec podmiotu zbiorowego oraz zasady ich wymiaru
11.5. Przedawnienie orzekania i wykonania kary wobec podmiotu zbiorowego

Polecana literatura

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski:

Dostępne na rynku podręczniki opracowywane są osobno dla prawa karnego, osobno zaś dla prawa wykroczeń i nie mają charakteru porównawczego. Praca Autorki znakomicie wypełnia wskazaną niszę, jest napisana na tyle prostym językiem, iż jego zrozumienie nie powinno nastręczać studentom kłopotów.(…) Przy opracowywaniu podręcznika przyjęta została zasada równoległego omawiania poszczególnych problemów z prawa karnego i prawa wykroczeń. Wymagało to znajomości problematyki i umiejętności łączenia obu gałęzi systemu prawa. Niewątpliwie taki sposób prezentacji zagadnień ma wysoki walor poznawczy. (…) Podręcznik stanowi rzetelną analizę podstawowych instytucji prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń, a jego niewątpliwą zaletą jest przemyślany charakter opracowania i konsekwentny sposób przeprowadzania rozważań (…). Konstrukcja podręcznika, jego zawartość merytoryczna oraz sposób podejścia do tematu wynikają z Jej (Autorki - przyp. red.) doświadczenia zawodowego oraz znajomości potrzeb naukowych studentów i zgłaszanych przez nich trudności.

Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska
doktor nauk prawnych, specjalność prawo karne. Odbyła aplikację sądową ukończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, w której prowadzi seminarium licencjackie i magisterskie oraz wykłady z prawa karnego materialnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego pozakodeksowego. Dwukrotna stypendystka Max Planck Institut für Auslandisches und Internationales Strafrecht Freiburg im Breisgau. Jest autorką publikacji m.in. z zakresu angielskiego prawa karnego. W swojej pracy naukowo-dydaktycznej koncentruje się głównie na zasadach odpowiedzialności karnej oraz problematyce form popełnienia przestępstwa. Zajmuje się także niemieckim, austriackim oraz szwajcarskim prawem karnym oraz wybranymi zagadnieniami prawnokarnymi systemu common law.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane