• Organy pomocy prawnej

Organy pomocy prawnej

 • Autor: Przemysław Szustakiewicz Jacek Zaleśny
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-976-4
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  14.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 14.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja przedstawia węzłowe zagadnienia organizacji organów pomocy prawnej w Polsce. W sposób skondensowany ujmuje obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, ich historyczne umocowanie i ewolucję.

Omawiana problematyka jest szczególnie ważna dla studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, politologicznych i ekonomicznych. Publikacja będzie pomocna dla osób przygotowu­jących się na aplikacje prawnicze, samym aplikantom, jak i wszystkim tym, którzy są zainteresowani realizacją profesjonalnego obrotu prawnego.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne
Przemysław Szustakiewicz

1.1. Pojęcie pomocy prawnej
1.2. Nieodpłatna pomoc prawna
1.3. Pomoc sądowa
1.4. Międzynarodowa pomoc prawna  
1.5. Pomoc prawna sensu stricto
1.5.1. Pomoc prawna stała bądź doraźna
1.5.2. Obsługa legislacyjna
1.6. Pomoc prawna a zawody zaufania publicznego

Rozdział 2. Adwokatura
Jacek Zaleśny

2.1. Rys historyczny
2.2. Podstawy prawne
2.3. Zadania i czynności
2.3.1. Udzielanie porad prawnych
2.3.2. Sporządzenie opinii prawnych
2.3.3. Opracowywanie projektów aktów prawnych
2.3.4. Występowanie przed sądami i urzędami
2.4. Zasady organizacji i działania
2.4.1. Formy wykonywania zawodu
2.4.2. Tajemnica adwokacka
2.4.3. Honorarium
2.4.4. Jednostronność pomocy adwokackiej
2.4.5. Wolność słowa i pisma
2.4.6. Zakaz reklamy
2.5. Samorząd adwokacki
2.5.1. Zadania samorządu adwokackiego
2.5.2. Organy samorządu adwokackiego
2.5.2.1. Krajowy Zjazd Adwokatury
2.5.2.2. Naczelna Rada Adwokacka
2.5.2.3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny
2.5.2.4. Wyższa Komisja Rewizyjna
2.5.2.5. Nadzór nad organami adwokatury
2.5.3. Organy izby adwokackiej
2.5.3.1. Zgromadzenie izby adwokackiej
2.5.3.2. Okręgowa rada adwokacka
2.5.3.3. Sąd dyscyplinarny
2.5.3.4. Komisja rewizyjna
2.6. Status prawnoustrojowy adwokata
2.6.1. Wpis na listę adwokatów
2.6.1.1. Aplikacja
2.6.2. Skreślenie z listy adwokatów
2.6.3. Niezależność
2.6.4. Immunitet
2.6.5. Tzw. oświadczenie lustracyjne  
2.6.6. Niepołączalność i wyłączenie z wykonywania czynności
2.6.7. Odpowiedzialność cywilna
2.6.8. Odpowiedzialność dyscyplinarna
2.7. Przynależność adwokatury do międzynarodowych organizacji prawniczych
 
Rozdział 3. Radcowie prawni
Jacek Zaleśny
 
3.1. Rys historyczny
3.2. Podstawy prawne
3.3. Zadania i czynności
3.4. Zasady organizacji i działania
3.4.1. Formy wykonywania zawodu
3.4.2. Staranność zawodowa
3.4.3. Tajemnica zawodowa
3.4.4. Zapłata
3.4.5. Wolność słowa i pisma
3.4.6. Substytucja
3.4.7. Informowanie o działalności zawodowej
3.5. Samorząd radców prawnych
3.5.1. Zadania samorządu radców prawnych
3.5.2. Organy samorządu radców prawnych
3.5.2.1. Ogólnokrajowe organy samorządu radców prawnych
3.5.2.1.1. Krajowy Zjazd Radców Prawnych
3.5.2.1.2. Krajowa Rada Radców Prawnych
3.5.2.1.3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny
3.5.2.1.4. Wyższa Komisja Rewizyjna
3.5.2.2. Okręgowa izba radców prawnych
3.5.2.2.1. Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych
3.5.2.2.2. Rada okręgowej izby radców prawnych
3.5.2.2.3. Okręgowy sąd dyscyplinarny
3.5.2.2.4. Okręgowa komisja rewizyjna
3.5.3. Nadzór nad organami samorządu radców prawnych
3.6. Status prawnoustrojowy radcy prawnego
3.6.1. Wpis na listę radców prawnych
3.6.1.1. Aplikacja radcowska
3.6.2. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu
3.6.3. Skreślenie z listy radców prawnych
3.6.4. Niezależność
3.6.5. Immunitet
3.6.6. Tzw. oświadczenie lustracyjne
3.6.7. Niepołączalność i wyłączenie z wykonywania czynności
3.6.8. Odpowiedzialność cywilna
3.6.9. Odpowiedzialność dyscyplinarna
3.7. Zagadnienie połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego
3.8. Przynależność radców prawnych do międzynarodowych organizacji prawniczych
 
Rozdział 4. Notariat
Jacek Zaleśny
 
4.1. Rys historyczny
4.2. Podstawy prawne
4.3. Zadania i czynności notarialne
4.3.1. Akty notarialne
4.3.2. Poświadczenia
4.3.3. Doręczanie oświadczeń
4.3.4. Protokoły
4.3.5. Protesty weksli i czeków
4.3.6. Przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
4.3.7. Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
4.4. Zasady organizacji i działania
4.4.1. Kancelaria notariusza
4.4.2. Wybór notariusza
4.4.3. Bezstronność
4.4.4. Legalność i rzetelność
4.4.5. Tajemnica zawodowa
4.4.6. Honorarium
4.5. Samorząd notarialny
4.5.1. Izby notarialne
4.5.1.1. Walne zgromadzenie notariuszy izby
4.5.1.2. Rada izby notarialnej
4.5.2. Krajowa Rada Notarialna
4.6. Status prawnoustrojowy notariusza
4.6.1. Powołanie i wyznaczenie siedziby
4.6.1.1. Aplikacja notarialna
4.6.1.2. Asesura
4.6.2. Odwołanie
4.6.3. Tzw. oświadczenie lustracyjne
4.6.4. Niepołączalność
4.6.5. Odpowiedzialność cywilna
4.6.6. Odpowiedzialność dyscyplinarna
4.7. Nadzór nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego
4.8. Przynależność notariatu do międzynarodowych organizacji prawniczych
 
Rozdział 5. Komornicy sądowi
Jacek Zaleśny
 
5.1. Rys historyczny
5.2. Podstawy prawne
5.3. Zadania i czynności
5.4. Zasady organizacji i działania
5.4.1. Kancelaria komornika
5.4.2. Wybór komornika
5.4.3. Oświadczenie majątkowe
5.4.4. Tajemnica zawodowa
5.4.5. Wszczęcie czynności i przekazywanie wyegzekwowanych należności
5.4.6. Dochód komornika i opłaty egzekucyjne
5.4.7. Koszty działalności komorniczej
5.4.8. Wydatki wtoku egzekucji
5.4.9. Informowanie o działalności zawodowej
5.5. Samorząd komorniczy
5.5.1. Krajowy Zjazd Komorników
5.5.2. Krajowa Rada Komornicza
5.5.3. Izba komornicza
5.5.3.1. Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej
5.5.3.2. Rada izby komorniczej
5.5.3.3. Komisja rewizyjna
5.6. Status prawnoustrojowy komornika
5.6.1. Powołanie
5.6.1.1. Aplikacja komornicza
5.6.1.2. Asesura
5.6.2. Odwołanie
5.6.3. Niezależność
5.6.4. Tzw. oświadczenie lustracyjne
5.6.5. Niepołączalność
5.6.6. Odpowiedzialność cywilna
5.6.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna
5.7. Nadzór nad działalnością komorników i organów samorządu komorniczego
5.8. Przynależność komorników sądowych do organizacji międzynarodowych
 
Rozdział 6. Doradcy podatkowi
Przemysław Szustakiewicz
 
6.1. Rys historyczny
6.2. Podstawy prawne
6.3. Zadania i czynności
6.3.1. Doradztwo prawne
6.3.2. Prowadzenie dokumentacji podatkowej
6.4. Zasady organizacji i działania
6.4.1. Dobro klientów
6.4.2. Tajemnica zawodowa
6.4.3. Jawność zawodu
6.4.4. Zakaz reklamy
6.4.5. Ochrona interesu publicznego
6.4.6. Autonomia w stosunkach z klientem
6.5. Samorząd doradców podatkowych
6.5.1. Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych
6.5.2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych
6.5.3. Krajowa Komisja Rewizyjna
6.5.4. Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny
6.5.5. Rzecznik Dyscyplinarny
6.6. Status prawnoustrojowy doradcy podatkowego
6.6.1. Wpis na listę doradców podatkowych
6.6.2. Niepołączalność
6.6.3. Odpowiedzialność cywilna
6.6.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna
6.7. Przynależność doradców podatkowych do organizacji międzynarodowych

Rozdział 7. Rzecznicy patentowi
Przemysław Szustakiewicz
 
7.1. Rys historyczny
7.2. Podstawy prawne
7.3. Zadania i czynności
7.4. Zasady organizacji i działania
7.5. Samorząd rzeczników patentowych
7.5.1. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych
7.5.2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych
7.5.3. Komisja Rewizyjna
7.5.4. Rzecznik Dyscyplinarny
7.5.5. Sąd Dyscyplinarny i Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny
7.5.6. Okręgowe Zgromadzenia Rzeczników Patentowych
7.6. Status prawnoustrojowy rzecznika patentowego
7.6.1. Aplikacja
7.6.2. Immunitet
7.6.3. Odpowiedzialność cywilna
7.6.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna
7.7. Przynależność rzeczników patentowych do organizacji międzynarodowych

Rozdział 8. Doradcy prawni
Przemysław Szustakiewicz
 
8.1. Rys historyczny
8.2. Podstawy prawne
8.3. Zadania i czynności
8.4. Status prawnoustrojowy doradcy prawnego
8.5. Próby rozwiązań instytucjonalnych

Bibliografia

Przemysław Szustakiewicz
doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; profesor Uczelni Łazarskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Prawa Konstytucyjnego i Prawa Pracy na tej uczelni; specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych.

Książki tego autora

Jacek Zaleśny
dr, konstytucjonalista, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu War­szawskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych UW.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane