• Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna

Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna

 • Autor: Olga Sitarz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-830-9
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 190/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów prawa, administracji, resocjalizacji, bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też dla praktyków – sędziów, adwokatów, prokuratorów, a przede wszystkim policjantów i funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Celem podręcznika jest skupienie się na „działaniu” danej normy i jej powiązaniu z innymi regulacjami. Jednak wyrazić należy przekonanie, że dla osób nieznających prawa karnego taka metoda nie powinna stanowić przeszkody w poznaniu i zrozumieniu zasad prawa wykroczeń. Natomiast, w razie chęci dalszego pogłębienia określonego zagadnienia skorzystać można ze wskazanej i wykorzystanej literatury. W przeciwieństwie bowiem do innych podręczników, szczegółowo zostały udokumentowane wykorzystane źródła, co pozwoliło na stworzenie stosunkowo bogatej bibliografii. Powinna ona umożliwić samodzielną dalszą pracę.

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje część ogólną materialnego prawa wykroczeń. Część szczególna, jak i przepisy ustaw dodatkowych przywoływane są w miarę często, jednak wyłącznie dla ilustracji omawianego problemu, czy zagadnienia.

Podręcznik obejmuje stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r.

Spis treści:

Słowo wstępne

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Modele i historia polskiego prawa wykroczeń

Rozdział 2. Miejsce prawa wykroczeń w systemie prawa i istota wykroczenia. Pojęcie prawa wykroczeń

Rozdział 3. Funkcje i zasady prawa wykroczeń

Rozdział 4. Źródła. Budowa przepisów i norm. Wykładnia

Rozdział 5. Obowiązywanie polskiego prawa wykroczeń w czasie, miejscu i co do osób

Rozdział 6. Definicja wykroczenia. Podziały wykroczeń

Rozdział 7. Ustawowe znamiona wykroczenia

Rozdział 8. Formy stadialne i zasady odpowiedzialności za nie

Rozdział 9. Formy zjawiskowe i zasady odpowiedzialności za nie

Rozdział 10. Okoliczności wyłączające byt wykroczenia

Rozdział 11. Okoliczności wyłączające karalność

Rozdział 12. Jedność i wielość czynów

Rozdział 13. Środki penalne

Rozdział 14. Zasady orzekania i wymiaru środków penalnych

Rozdział 15. Przedawnienie i zatarcie ukarania

Rozdział 16. Dane statystyczne dotyczące ukarań – tabela

Rozdział 17. Ustawa Kodeks wykroczeń

Bibliografia

prof. dr hab. Leszek Wilk, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej:

„Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna” stanowi klasyczny podręcznik akademicki łączący funkcję dydaktyczną i naukową. Na tle istniejących już podręczników z zakresu prawa wykroczeń wyróżnia się kompleksowym ujęciem całości problematyki materialnego prawa wykroczeń – części ogólnej a zwłaszcza pogłębioną analizą specyfiki prawa wykroczeń w stosunku do prawa karnego sensu stricto, dzięki czemu nie ma w tej pracy bezrefleksyjnego przenoszenia rozwiązań, pojęć i konstrukcji z Kodeksu karnego na grunt Kodeksu wykroczeń. Przy tym recenzowany podręcznik jest przemyślany, dobrze uporządkowany i przejrzysty, i reprezentuje ogólnie wysoki poziom, (…) Będzie on istotnie bardzo dobrą pomocą dydaktyczną dla wskazanych we wstępie kategorii odbiorców, a ponadto inspiruje w wielu kwestiach do dyskusji i dalszych badań naukowych.

Olga Sitarz
Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, była sędzia w sprawach karnych, mediatorka Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w sprawach karnych, autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i kryminologii.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane