• Zysk w spółce kapitałowej. Aspekty prawno-handlowe

Zysk w spółce kapitałowej. Aspekty prawno-handlowe

 • Autor: Agnieszka Kozieł
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-764-6
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 234/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Kodeks spólek handlowych nie zawiera legalnej definicji zysku. Brak również przepisu, z którego expressis verbis wynikałoby odwołanie do innych regulacji, którym pojęcie to jest znane i zdefiniowane. Autorka, poddając analizie istniejące rozwiązania prawne dotyczące instytucji zysku, wskazuje na konkretne problemy z jakimi mamy do czynienia i przedstawia propozycje rozwiązań. Traktując o zysku, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących instytucji Kodeksu spółek handlowych, w pracy uwzględniono szersze tło zagadnienia, prezentując podejście interdyscyplinarne, przedstawiono również stanowisko i dorobek doktryny oraz judykatury.

Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Przedmowa
 
Rozdział 1. Zysk jako pojęcie prawa spółek, a inne ujęcia i definicje
 
1.1. Pojęcie zysku (ekonomiczne, bilansowe, podatkowe)
1.1.1. Zysk jako kategoria ekonomiczna
1.2.1. Zysk jako kategoria bilansowa (pasywo) w prawie rachunkowości
1.3.1. Zysk jako kategoria bilansowa kapitałów własnych
1.4.1. Ustalanie wyniku finansowego
1.5.1. Zysk podatkowy
1.2. Regulacje zysku w prawie spółek w ujęciu historycznym
1.2.1. Regulacje poprzedzające kodeks handlowy
1.2.2. Kodyfikacja prawa handlowego – kodeks handlowy
1.2.2.1. Regulacje zysku według k.h.
1.2.2.2. Regulacje zysku w aktach wykonawczych związanych z k.h.
1.2.2.3. Znaczenie ustawy o rachunkowości dla regulacji zysku, a regulacje k.h.
1.3. Aktualny stan prawny według k.s.h.
1.3.1. Wejście życie k.s.h.
1.3.2. Regulacje zysku według k.s.h. – wprowadzenie
1.3.3. Ocena założeń wprowadzenia k.s.h. z punktu widzenia regulacji zysku
1.4. Ujęcie ekonomiczne rozdziału zysku
1.4.1. Zasady rachunkowe
1.4.2. Zysk jako podstawowe źródło fi nansowania
1.4.3. Przypisanie, kwalifikacja (ewidencjonowanie zysku) po rozdziale
1.4.4. Szczególna rola bilansu i zasad sprawozdawczości w kontekście zadysponowania zyskiem
1.5. Podsumowanie
 
Rozdział 2. Regulacje zysku w świetle swobody umów
 
2.1. Normatywne źródła regulacji zysku
2.1.1. Ius cogens i ius dispositivi
2.1.2. Akty korporacyjne regulujące prawo do dysponowania zyskiem oraz do realizacji dywidendy
2.1.2.1. Rola umowy, statutu
2.1.2.2. Nieważność umowy, statutu
2.1.3. Pozostałe akty korporacyjne
2.1.4. Ład korporacyjny
2.1.4.1. Ład korporacyjny na GPW
2.1.5. Inne umowy
2.2. Pozanormatywne źródła regulacji zysku
2.2.1. Rola judykatury
2.2.2. Klauzule generalne według k.s.h. – natura spółki, interes spółki, dobre obyczaje
2.2.2.1. Natura spółki
2.2.2.2. Interes spółki
2.2.2.3. Dobre obyczaje
2.2.2.4. Wykładnia
2.3. Przepisy ius cogens k.s.h, a przepisy ius dispositivi oraz przepisy semiimperatywne
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.1.1. Przepisy o charakterze ius cogens dla spółki z o.o.
2.3.1.2. Przepisy stanowiące o zysku o charakterze ius Mogens dla sp.a.
2.3.2.1. Przepisy o charakterze ius dispositivi dla spółki z o.o.
2.3.2.2. Przepisy ius dispositivi dla sp. a.
2.3.3. Przepisy o charakterze semidyspozytywnym
2.4. Podsumowanie
 
Rozdział 3. Tytuły do uczestnictwa w zysku i prawa z nimi związane
 
3.1. Tytuły do uczestnictwa w zysku – zagadnienia ogólne
3.2. Prawa związane z tytułami do uczestnictwa w zysku – rys historyczny
3.2.1. Prawa związane z tytułami do uczestnictwa w zysku według k.s.h.
3.2.2. Prawo do zysku, a prawo do udziału w zysku
3.3. Uprawnieni do dysponowania zyskiem, zakres kompetencji
3.4. Uprawnieni do zysku według tytułów uczestnictwa
3.4.1. Uwaga ogólna
3.4.2. Udział i akcja
3.4.3. Uprzywilejowanie w prawie do zysku
3.4.3.1. Problem „złotej akcji” dywidendowej
3.4.4. Inni poza wspólnikami uprawnieni do udziału w zysku według k.s.h.
3.5. Pozostali legitymowani do udziału w zysku według tytułów prawnych
3.5.1. Zastaw
3.5.2. Użytkowanie
3.5.3. Dzierżawa
3.5.4. Zajęcie komornicze, upadłość
3.5.5. Świadectwa
3.5.6. Obligacje
3.5.7. Umowa o przekazywanie zysku
3.6. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Ujmowanie rozdziału zysku
 
4.1. Wprowadzenie – założenia klasyfikacji i metodologia
4.1.1. Uwagi ogólne
4.1.2. Założenia klasyfikacji i metodologia
4.1.3. Ujęcie prawne podstaw i procedury
4.1.3.1. Pojęcia podstawowe
4.1.4. Czysty zysk
4.1.5. Kapitał zapasowy
4.1.5.1. Kapitały (fundusze) rezerwowe
4.2. Rozdział i podział zysku finansowego
4.2.1. Podstawowe kierunki przeznaczenia zysku
4.2.2. Zasady rozdziału
4.2.3. Sposoby i zasady podziału (pomiędzy wspólników) – dysponowanie dywidendą
4.2.4. Problemy z wykładnią
4.2.4.1. Regulacje w spółce z o.o.
4.2.4.2. Regulacje w spółce akcyjnej
4.2.4.2. Reasumpcja uchwały o podziale zysku
4.2.4.3. Propozycja wyeliminowania ryzyka zmiany raz podjętej uchwały zw/wza o podziale zysku
4.2.4.4. Brak uchwały
4.2.5. Wyłączenie, a ograniczenie prawa do zysku
4.3. Zaliczki na dywidendę
4.4. Podsumowanie
 
Rozdział 5. Świadczenie dywidendowe
 
5.1. Pojęcia
5.2. Wysokość świadczenia dywidendowego – zagadnienia ogólne
5.2.1. Procedura ustalenia maksymalnej kwoty wypłat dywidendy w ramach podziału zysku w spółkach kapitałowych – zasady kodeksowe
5.3. Strata
5.3.1. Pojęcie
5.3.2. Pokrycie straty
5.4. Formy realizacji dywidend
5.4.1. Aspekt rachunkowy dywidendy niepieniężnej
5.4.2. Aspekt podatkowy dywidendy w formie niepieniężnej
5.4.3. Dywidenda warunkowa
5.4.4. Dywidenda ratalna i kredytowana
5.5. Warunki realizacji świadczenia dywidendowego
5.6. Miejsce, termin, wymagalność świadczenia dywidendowego
5.7. Przedawnienie świadczenia dywidendowego
5.8. Obrót świadczeniem dywidendowym (zbycie)
5.9. Podsumowanie
 
Rozdział 6. Zysk do podziału w świetle propozycji komisji kodyfikacyjnej
 
6.1. Podejście reformatorskie w UE
6.2. Rozwiązania amerykańskie jako wzorzec dla projektowanych zmian k.s.h. (kwota zysku do podziału w ustawodawstwie USA)
6.3. Prezentacja projektu – wybór
6.4. Stanowisko doktryny o projekcie
 
Podsumowanie (tezy i wnioski)
Literatura

Agnieszka Kozieł

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane