• Ze studiów nad tradycją prawa

Ze studiów nad tradycją prawa

 • Autor: Ewa Kozerska Piotr Sadowski Andrzej Szymański
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-675-5
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 303/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Pozostali autorzy:

Karina Chodań, Marek Sobczyk, Łukasz Korporowicz, Jolanta Górska, Joanna Ożarowska--Sobieraj, Michał Makuch, Józef Koredczuk, Eugeniusz Hull, Tomasz Rakoczy, Andrzej Adamczyk, Michał Jaskólski, Piotr Szymaniec, Zbigniew Filipiak, Łukasz Szymański, Anna Machnikowska, Paweł Fiktus, Klaudyna Białas-Zielińska, Iwona Barwicka-Tylek, Stanisław Leszek Stadniczeńko, Justyna Stadniczeńko-Sinica, Edyta Sokalska, Jacek Malczewski.

Ze Słowa wstępnego dr. hab. Andrzeja Szymańskiego

Tradycyjne przywiązanie do prawa i szacunek dla niego wyróżnia Stary Kontynent spośród innych części świata. W Europie ceniło się i nadal przywiązuje się wagę do prawa, zwłaszcza pozytywnego. Tutaj prawo „od zawsze” było wyodrębnionym i autonomicznym regulatorem życia społecznego. Dzięki refleksji intelektualnej Europejczycy mogli zaufać prawu traktowanemu jako dzieło rozumu potrafiące wypracować właściwe kryteria słusznościowe normy prawnej. Składało się na to tradycyjne dziedzictwo kultur tworzących podstawy europejskiej cywilizacji: greckiej logiki potrafiącej oddzielić prawdę od fałszu, rzymskiego realizmu odróżniającego to, co ważne od rzeczy mało istotnych oraz judeochrześcijańskiej umiejętności rozróżnienia dobra od zła... Teksty zamieszczone w niniejszym tomie łączy pojmowanie przez Autorów (historyków prawa, romanistów oraz znawców historii doktryn politycznych i prawnych) europejskiej tradycji prawa jako „całokształtu związków teraźniejszości z przeszłością” w tej materii, a także świadomość, że pomiędzy prawem a tradycją istnieje bardzo ścisły związek.

Spis treści
 
Słowo wstępne
 
Studia romanistyczne
 
Karina Chodań
Stypulacje gwarancyjne w handlu rzymskim
 
Marek Sobczyk
Świadczenie niegodziwe w rzymskim prawie klasycznym – zarys tematyki
 
Łukasz Jan Korporowicz
William Blackstone a prawo rzymskie. Uwagi na temat prawa rzymskiego w On the Study of Law
 
Jolanta Górska
Uwagi o stosunku do prawa rzymskiego w niektórych dwudziestowiecznych europejskich państwach o ustroju autorytarnym
 
Joanna Ożarowska-Sobieraj
Rzymska zasada servitus servitutis esse non potest i jej znaczenie w polskim prawie cywilnym
 
 
Studia historyczno-prawne
 
Michał Makuch
Wpływ francuskich rozwiązań ustrojowych na organizację sądownictwa cywilnego w Księstwie Warszawskim
 
Józef Koredczuk
Wpływ francuskiego kodeksu postępowania karnego z 1808 roku na polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku
 
Eugeniusz Hull
Ludobójstwo – Zagłada w akademickich narracjach historyczno-prawnych
 
Ks. Tomasz Rakoczy
Prawo publiczne i prywatne w kanonicznym porządku prawnym
 
Andrzej Adamczyk
Transformacja Turcji w świetle socjologicznych rozważań Ziyi Gökalpa
 
Studia z teorii państwa i prawa
 
Michał Jaskólski
Początki realizmu w polskiej myśli politycznej. Od poselstwa Spytka z Melsztyna do Rad Kallimachowych
 
Piotr Szymaniec
Prawo w myśli szkockiego Oświecenia. Zarys problematyki
 
Zbigniew Filipiak
Własność w myśli społeczno-politycznej Hugona Kołłątaja i Stanisława Staszica
 
Łukasz Szymański
Uwagi o poglądach podolaków na prawo
 
Anna Machnikowska
O ewolucji prawa własności w XX wieku – uwag kilka
 
Paweł Fiktus
Konsekwencje prawne kolonializmu
 
Klaudyna Białas-Zielińska
Zachodnioeuropejscy prekursorzy zjednoczenia kontynentu (do końca XIX wieku) – rys historyczny
 
Iwona Barwicka-Tylek
Po co prawnikowi psychologia? – wokół koncepcji Leona Petrażyckiego
 
Stanisław Leszek Stadniczeńko
Justyna Stadniczeńko-Sinica
Pojmowanie prawa w kulturze europejskiej – tendencje, kierunki
Edyta Sokalska
Wpływ brytyjskiej tradycji prawnej na rozwój amerykańskiej kultury prawnej (wybrane aspekty)
 
Jacek Malczewski
Czy samobójca krzywdzi wspólnotę? Krytyka politycznego argumentu przeciwko samobójstwu

Ewa Kozerska

Piotr Sadowski

Andrzej Szymański

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane