• Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej

Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej

 • Autor: Damian Witczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-491-8
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 280/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  29.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 29.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono całokształt uregulowań prawnych dotyczących funkcjonariuszy pożarnictwa oraz wskazano propozycje zmian w tym zakresie, jak również przybliżono poglądy doktryny na zagadnienia związane ze statusem prawnym strażaka oraz prowadzeniem działań ratowniczych przez pryzmat prawa karnego. Zaprezentowano analizy normatywne takich zagadnień, jak: podstawy prawne statusu funkcjonariusza publicznego, konsekwencje prowadzenia działań ratowniczych, odpowiedzialność kierującego działaniami ratowniczymi, odpowiedzialność gwaranta nienastąpienia skutku, działanie w stanie wyższej konieczności, a także problematykę wykonania polecenia służbowego.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Status funkcjonariusza pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej

1. Uwagi wstępne
2. Nabycie i utrata statusu funkcjonariusza pożarnictwa
3. Prawa i obowiązki funkcjonariusza pożarnictwa
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza pożarnictwa
5. Prawnokarna ochrona zadań realizowanych przez funkcjonariuszy pożarnictwa
6. Wnioski

Rozdział 2. Ochrona karna funkcjonariusza pożarnictwa jako funkcjonariusza publicznego

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie funkcjonariusza publicznego
3. Zakres szczególnej ochrony funkcjonariusza pożarnictwa pełniącego obowiązki służbowe przed naruszeniem jego dóbr prawnych
3.1. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza pożarnictwa
3.2. Czynna napaść na funkcjonariusza pożarnictwa
3.3. Wywieranie wpływu na czynności służbowe
3.4. Zniewaga
4. Wnioski

Rozdział 3. Odpowiedzialność karna funkcjonariusza pożarnictwa jako funkcjonariusza publicznego lub osoby pełniącej funkcję publiczną

1. Uwagi ogólne
2. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną
3. Łapownictwo
4. Płatna protekcja
5. Nadużycie funkcji
6. Wnioski

Rozdział 4. Funkcjonariusz pożarnictwa jako gwarant nienastąpienia skutku

1. Pojęcie gwaranta w prawie karnym
2. Źródła obowiązku funkcjonariusza pożarnictwa jako gwaranta
3. Charakter i treść obowiązku funkcjonariusza pożarnictwa jako gwaranta
4. Granice obowiązku funkcjonariusza pożarnictwa jako gwaranta
5. Podstawy odpowiedzialności karnej funkcjonariusza pożarnictwa jako gwaranta

Rozdział 5. Konsekwencje prawne uczestnictwa funkcjonariusza pożarnictwa w działaniach ratowniczych

1. Kierowanie działaniem ratowniczym
2. Uprawnienia kierującego działaniem ratowniczym
3. Okoliczności ograniczające oraz wyłączające odpowiedzialność kierującego działaniem ratowniczym
3.1. Stan wyższej konieczności
3.2. Kontratyp działania w granicach uprawnień i obowiązków
3.3. Błąd
4. Odpowiedzialność karna pozostałych funkcjonariuszy pożarnictwa uczestniczących w działaniach ratowniczych
4.1. Niewykonanie polecenia służbowego przez funkcjonariusza pożarnictwa
4.2. Spowodowanie wypadku drogowego przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym
4.3. Zachowania neutralizujące przeszkodzenie akcji ratowniczej

Rozdział 6. Analiza akt postępowań prowadzonych przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa w latach 1997–2015

1. Zakres badań
2. Podmiot i strona przedmiotowa
2.1. Charakterystyka podmiotu
2.2. Związek ze służbą
3. Przebieg postępowania i orzeczona kara
3.1. Przebieg postępowania
3.2. Wymierzona kara

Zakończenie
Bibliografia
1. Akty prawne
2. Literatura
3. Orzecznictwo
4. Inne
Spis tabel i wykresów

dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KPSW:

Temat książki jest uzasadniony nie tylko luką w literaturze prawnokarnej, ale również zapotrzebowaniem społecznym na opracowanie problemów wskazanych w publikacji w ujęciu kompleksowym, dotychczas w takim zakresie niepodejmowanych. (...) Autor wykazał się przy tym dużą wiedzą fachową, ale także i prawnokarną, rzetelnie i w bardzo szerokim zakresie korzystając z literatury przedmiotu.

dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK:

(...) autor omówił wszystkie aspekty karne dotyczące działalności strażaka, zarówno w kontekście przysługującej mu ochrony karnoprawnej, jak i w kontekście problematyki przestępstw, jakie mogą być popełnione przez funkcjonariusza PSP podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Damian Witczak

dr, w 2012 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie pełni służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Członek zespołów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania projektów aktów prawnych. Specjalizuje się w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce prawnych aspektów ochrony przeciwpożarowej. Jest również autorem licznych publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Teoretyczne i praktyczne konteksty ...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Teoretyczne i praktyczne konteksty ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Logistyka w wybranych służbach mund...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane