• Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna

Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna

 • Autor: Tomasz Bakalarz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-675-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 250/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 57.00 zł

  51.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowane opracowanie to analiza regulacji prawnych dotyczących twórczości pracowników naukowych, rozumianej jako zespół czynności podejmowanych przez pracownika pozostającego pod kierownictwem pracodawcy oraz jako rezultat wykonanej pracy. Autor wskazuje na specy?czny model kierowania pracą twórczą pracowników naukowych. Charakterystyczna dla tej grupy zawodowej samodzielność rzutuje na rozkład ryzyka w podejmowanej pracy oraz na odpowiedzialność pracowniczą. Autor analizuje również problematykę uprawnień do rezultatu pracy twórczej pracowników naukowych, wskazując na swoistą regulację prawną dotyczącą pracowniczych utworów naukowych oraz projektów wynalazczych, przy uwzględnieniu nowej regulacji Prawa o szkolnictwie wyższym.

Opracowanie, prócz rozważań naukowych, zawiera także liczne zagadnienia praktyczne, które powinny zainteresować szerokie grono odbiorców, w tym w szczególności pracowników naukowych oraz przedstawicieli instytucji ich zatrudniających.
Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Pracownicy naukowi i podmioty ich zatrudniające

1.1. Pracownicy naukowi
1.1.1. Uwagi wstępne
1.1.2. Kryterium szczególnego rodzaju pracy
1.1.2.1. Wielorodzajowość pracy pracowników naukowych
1.1.2.2. Praca naukowa
1.1.2.3. Pozanaukowy rodzaj pracy
1.1.2.4. Hierarchizacja rodzajów pracy pracowników naukowych
1.1.3. Formy zatrudnienia pracowników naukowych
1.1.4. Nabór na stanowiska pracowników naukowych
1.1.5. Formalny cenzus wykształcenia i umiejętności
1.2. Podmioty zatrudniające pracowników naukowych

Rozdział II. Obowiązek pracy twórczej pracowników naukowych

2.1. Charakterystyka pracy twórczej
2.2. Właściwości wykonywania pracy twórczej
2.2.1. Wyznaczniki prawidłowego wykonywania pracy twórczej
2.2.2. Kierowanie w procesie twórczości naukowej
2.2.2.1. Kierowanie w ujęciu społecznym
2.2.2.2. Kierownictwo pracodawcy – pojęcie i elementy
2.2.2.3. Współdziałanie stron stosunku pracy w wykonywaniu zobowiązania
2.2.2.4. Kierowanie pracą naukową
2.2.2.4.1. Kierowanie sposobem wykonania pracy twórczej
2.2.2.4.2. Podporządkowanie zadaniom pracy twórczej
2.2.2.4.3. Konsensualny model kierowania
2.2.2.5. „Podporządkowanie autonomiczne” jako model kierowania pracą naukową
2.2.2.6. Wnioski
2.3. Ryzyko pracodawcy i ryzyko pracownika naukowego ponoszone w związku z wykonaniem pracy twórczej

Rozdział III. Odpowiedzialność za wadliwe wykonywanie pracy twórczej


3.1. Pojęcie odpowiedzialności pracowniczej
3.2. Wadliwość pracy twórczej
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Bezprawność
3.2.3. Wina
3.2.4. Okoliczności wyłączające bezprawność lub winę
3.3. Sankcje związane z wadliwym wykonaniem obowiązku pracy twórczej
3.3.1. Sankcje o charakterze ?nansowym
3.3.2. Sankcje o charakterze osobistym i organizacyjnym
3.3.3. Sankcje w postaci rozwiązania stosunku pracy
3.3.4. Sankcje o charakterze publicznoprawnym

Rozdział IV.Uprawnienia stron stosunku pracy do rezultatów twórczości pracowników naukowych

4.1. Rezultat pracy twórczej pracowników naukowych
4.1.1. Zobowiązania rezultatu a zobowiązania należytego działania
4.1.2. Przykładowe rezultaty pracy twórczej
4.1.2.1. Uwagi ogólne
4.1.2.2. Utwór naukowy i inne przedmioty prawa autorskiego
4.1.2.3. Projekty wynalazcze
4.1.2.4. Rezultaty pracy naukowej niechronione prawami wyłącznymi (pomysł, wynik badań naukowych itp.)
4.2. Podmioty uprawnione do rezultatu pracy twórczej
4.3. Uprawnienia dotyczące utworów stworzonych przez pracowników naukowych
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Uprawnienia wynikające z przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
4.3.3. Uprawnienia wynikające z art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4.3.3.1. Istota uprawnień
4.3.3.2. Zakres zastosowania art. 14 Pr.Aut.
4.3.3.2.1. Pojęcie instytucji naukowej
4.3.3.2.2. Stworzenie utworu w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych
4.3.3.3. Prawo pierwszeństwa publikacji
4.3.3.4. Dodatkowe wynagrodzenie w związku z realizacją pierwszeństwa publikacji
4.3.3.5. Prawo do korzystania z materiału naukowego zawartego w utworze
4.3.3.6. Prawo do udostępniania utworu osobom trzecim
4.3.3.7. Podsumowanie
4.3.4. Zastosowanie art. 12 i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów pracowników naukowych
4.3.5. Autorskie prawa osobiste do utworów stworzonych przez pracowników naukowych w ramach stosunku pracy
4.4. Uprawnienia dotyczące projektów wynalazczych

Zakończenie

Bibliografia


Tomasz Bakalarz
doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz radca prawny. Zainteresowania naukowe autora obejmują problematykę prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej. Jest autorem artykułów z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego pracowników naukowych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane