• Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy

Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy

 • Autor: Katarzyna Pokryszka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-493-2
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 438/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  99.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 99.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest problematyce transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej oraz statusowi prawnemu akcjonariuszy tej spółki. W pracy Autorka przedstawia charakterystyczne cechy spółki europejskiej jako ponadnarodowej spółki akcyjnej, której założenie umożliwiają przepisy prawa europejskiego, natomiast funkcjonowanie wymaga stosowania przepisów prawa państwa, na terytorium którego znajduje się siedziba statutowa spółki. Omówione zostały zagadnienia prawne związane z transgranicznym przeniesieniem siedziby spółki w świetle prawa europejskiego oraz z perspektywy prawa wewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej.

Książka stanowi pierwsze opracowanie, w którym zaprezentowano podstawowe uprawnienia korporacyjne oraz majątkowe akcjonariuszy spółki europejskiej w ujęciu prawnoporównawczym w oparciu o przepisy prawa polskiego, niemieckiego oraz angielskiego. Publikacja uwzględnia dorobek literatury polskiej i zagranicznej oraz orzecznictwo sądowe, w tym także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Spółka europejska i jej akcjonariusze

1.1. Wprowadzenie
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania spółki europejskiej
1.2.1. Rozwój koncepcji regulacji prawnej spółki europejskiej i statusu prawnego jej akcjonariuszy
1.2.2. Ogólna charakterystyka przepisów Rozporządzenia z 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej
1.3. Struktura źródeł prawa spółki europejskiej
1.4. Status prawny akcjonariuszy spółki europejskiej
1.4.1.Pojęcie założycieli i akcjonariuszy spółki europejskiej
1.4.2. Uprawnienia akcjonariuszy w świetle przepisów Rozporządzenia z 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej
1.5. Charakterystyczne cechy spółki europejskiej jako ponadnarodowej spółki akcyjnej
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki w świetle prawa Unii Europejskiej

2.1. Wprowadzenie
2.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby jako forma korzystania przez spółki ze swobody przedsiębiorczości w prawie Unii Europejskiej
2.3. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2.4. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki a problemy wynikające z prawa kolizyjnego i materialnego państw członkowskich
2.5. Podstawowe założenia projektu Czternastej Dyrektywy dotyczącej transgranicznego przeniesienia siedziby spółki
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3.  Procedura transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej a prawa i obowiązki akcjonariuszy

3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowe etapy transferu siedziby spółki europejskiej do innego państwa
3.2.1. Znaczenie czynności przygotowawczych dla ochrony praw akcjonariuszy spółki europejskiej
3.2.2. Uchwała walnego zgromadzenia o przeniesieniu siedziby spółki europejskiej do innego państwa
3.2.3. Rejestracja przeniesienia siedziby spółki i publikacja ogłoszenia
3.3. Ograniczenia możliwości transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej
3.2.1. Sprzeciw organów państwa wobec transferu siedziby spółki europejskiej
3.2.2. Ochrona interesu publicznego jako uzasadnienie sprzeciwu
3.4. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych związana z transgranicznym przeniesieniem siedziby spółki europejskiej
3.4.1. Uwagi ogólne
3.4.2. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych związana z transgranicznym przeniesieniem siedziby spółki europejskiej w prawie polskim
3.4.2.1. Żądanie wykupu akcji
3.4.2.2. Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia o przeniesieniu siedziby statutowej
3.4.2.3. Odszkodowanie
3.4.3. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych związana z transgranicznym przeniesieniem siedziby spółki europejskiej w prawie niemieckim
3.4.4. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych przy transgranicznym przeniesieniu siedziby spółki europejskiej w prawie angielskim
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Skutki transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej w sferze uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy

4.1. Wprowadzenie
4.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a prawa jej akcjonariuszy do udziału i głosu na walnym zgromadzeniu
4.2.1. Prawo akcjonariuszy spółki europejskiej do udziału w walnym zgromadzeniu w prawie polskim, niemieckim i angielskim
4.2.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a prawo jej akcjonariuszy do udziału w walnym zgromadzeniu w świetle przepisów Dyrektywy 2007/36
4.2.3. Prawo akcjonariuszy spółki europejskiej do głosu na walnym zgromadzeniu w prawie polskim, niemieckim i angielskim
4.3. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a prawa akcjonariuszy do zaskarżania decyzji jej organów
4.3.1. Prawo akcjonariuszy SE do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia w prawie polskim
4.3.1.1. Uwagi ogólne
4.3.1.2. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
4.3.1.3. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
4.3.1.4. Podstawowe kwestie proceduralne
4.3.2. Prawo akcjonariuszy spółki europejskiej do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia w prawie niemieckim
4.3.2.1. Uwagi ogólne
4.3.2.2. Rodzaje wadliwości uchwał walnego zgromadzenia w prawie niemieckim
4.3.2.3. Aspekty proceduralne zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia w prawie niemieckim
4.3.3. Prawo akcjonariuszy spółki europejskiej do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia w prawie angielskim
4.3.3.1. Uwagi ogólne
4.3.3.2. Unfair prejudice remedy jako podstawowy środek zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia spółki w prawie angielskim
4.3.3.3. Unfair prejudice remedy – aspekty proceduralne
4.4. Prawo do wytoczenia powództwa na rzecz spółki – actio pro socio
4.4.1. Actio pro socio w prawie polskim
4.4.1.1. Charakter prawny i cel actio pro socio
4.4.1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy actio pro socio
4.4.1.3. Podstawowe kwestie prawno-procesowe związane z wniesieniem powództwa actio pro socio
4.4.1.4. Praktyczne aspekty zastosowania actio pro socio w prawie polskim
4.4.2. Prawo akcjonariuszy do wystąpienia z powództwem actio pro socio w ustawodawstwie niemieckim
4.4.2.1. Środki prawne przysługujące akcjonariuszom spółki europejskiej z siedzibą w Niemczech w przypadku wyrządzenia szkody spółce
4.4.2.2. Przesłanki actio pro socio i procedura wniesienia powództwa w prawie niemieckim
4.4.2.3. Koszty procesu oraz dostęp do informacji o spółce jako podstawowe środki ochrony akcjonariuszy występujących z powództwem actio pro socio w prawie niemieckim
4.4.3. Prawo akcjonariuszy do wystąpienia z powództwem pochodnym (derivative claim) w ustawodawstwie angielskim
4.4.3.1. Środki prawne przysługujące akcjonariuszom spółki europejskiej z siedzibą w Wielkiej Brytanii w przypadku wyrządzenia szkody spółce
4.4.3.2. Podstawy prawne powództwa pochodnego w Companies Act
4.4.3.3. Powództwo pochodne w prawie angielskim – podstawowe aspekty proceduralne
4.4.3.4. Koszty procesu i dostęp do informacji stanowiących podstawę powództwa pochodnego w prawie angielskim
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Konsekwencje transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej w zakresie uprawnień majątkowych akcjonariuszy

5.1. Wprowadzenie
5.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej i jego wpływ na korzystanie z prawa do udziału w zysku przez jej akcjonariuszy
5.2.1. Prawo do udziału w zysku spółki jako podstawowe prawo majątkowe akcjonariusza
5.2.2. Przesłanki wykonania prawa do dywidendy
5.2.3. Zakres prawa do dywidendy
5.2.4. Wypłata dywidendy
5.2.5. Zaliczka na poczet dywidendy
5.2.6. Akcje uprzywilejowane co do dywidendy
5.2.7. Odpowiedzialność za niesłusznie pobraną dywidendę
5.2.8. Ochrona prawa do dywidendy
5.3. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a wykonywanie prawa poboru akcji przez jej akcjonariuszy
5.3.1. Regulacja prawa poboru akcji w prawie europejskim
5.3.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a realizacja prawa poboru akcji przez jej akcjonariuszy
5.3.3. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a pozbawienie jej akcjonariuszy prawa poboru akcji
5.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa

Katarzyna Pokryszka

doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka publikacji z zakresu prawa gospodarczego, w tym dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, a także problematyki alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Członek European Law Institute i Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, radca prawny, mediator.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Mezoekonomia transgraniczna przedsi...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Transgraniczna mobilność spółek kap...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Najczęściej kupowane