• Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości

Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości

 • Autor: redakcja naukowa Wiesław Pływaczewski Bartłomiej Gadecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-620-2
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 294/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Niewątpliwie XXI wiek przyniósł nowe wyzwania dla polskich organów ścigania. Zmienił się, w porównaniu z przestępczością mającą miejsce w XX wieku, charakter popełnianych przestępstw. Po 2001 roku zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na zjawisko terroryzmu. Pojawiło się również, w związku z rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, zagrożenie tzw. cyberprzestępczością. Obecnie szereg przestępstw jest popełnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. Zagrożeniem jest również rozwój przestępczości zorganizowanej i gospodarczej.

Książka ma na celu ukazanie wybranych aktualnych problemów, przed którymi stoją zarówno organy wymiaru sprawiedliwości, jak i przedstawiciele nauki, a dotyczących nowych trendów w rozwoju przestępczości i jej zwalczaniu. Przy czym należy nadmienić, że część zagadnień dotyczy spraw, które nie zostały dotychczas wyczerpująco albo definitywnie rozstrzygnięte zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo.

Spis treści:

1. Przestępczość gospodarcza – diagnoza, przejawy i zwalczanie (wybrane zagadnienia)
Wiesław Pływaczewski

2. Udział obywateli polskich w strukturze tzw. Państwa Islamskiego z perspektywy artykułu 141 § 2 Kodeksu karnego
Piotr Chlebowicz

3. Wybrane zagadnienia stosowania instytucji świadka koronnego
Justyna Karaźniewicz, Monika Kotowska

4. Związek przestępczy de lege lata i de lege ferenda
Bartłomiej Gadecki

5. Koncepcja obrony przez kulturę (cultural defence) a przestępczość mniejszości i imigrantów
Maciej Duda

6. Przestępstwo „prania paliwa” w Kodeksie karnym
Aneta Łyżwa, Rafał Łyżwa

7. Kontrowersje wokół odpowiedzialności za branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających charakter zbrojny
Bartłomiej Gadecki, Elwira Natalia Kałędek

8. Rola pr okuratora w zakresie realizowania karnoprawnej ochronyśrodowiska
Rafał Łyżwa
        
9. „Niebieski wieloryb” – studium kryminalistyczne
Wojciech Kasprzak

10. Zaostrzanie represji karnej za niektóre przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji a częstotliwość ich popełniania w ujęciu statystycznym
Marta Banaś-Grabek

11. Praktyczne aspekty przesłuchania policjanta pod przykryciem realizującego czynności w trybie art. 19a i 19b ustawy o Policji
Dagmara Kuspiel

12. Szyfrowanie danych – współczesne prawne i techniczne wyzwanie dla organów ścigania
Joanna Karnat

13. W kwestii wykorzystania w procesie karnym komorniczego protokołu stanu faktycznego
Piotr Dziekoński

14. Karnoprawna ocena urodzenia dziecka znajdującego się w stanie nietrzeźwości (zarys problematyki)
Agnieszka Dobies

15. Sprawca oszustwa na tle ekonomicznym
Piotr Zabuski

16. Właściwość rzeczowa centralnych organów administracji rządowej w rozpoznawaniu i ściganiu przestępstw przeciwko środowisku
Piotr Chorbot

17. Działania na zbiorach typu big data z perspektywy ochrony bezpieczeństwa publicznego
Szymon Michał Buczyński

18. Problematyka bezpieczeństwa w związku z nielegalnym wykorzystaniem cywilnych bezzałogowych statków powietrznych
Kacper Milkowski

redakcja naukowa

Wiesław Pływaczewski

Bartłomiej Gadecki

Absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył aplikację prokuratorską zakończoną zdaniem egzaminu prokuratorskiego. Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane