• Tak zwany Interpol. Studium uwarunkowań skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu w ramach globalnej współpracy policyjnej

Tak zwany Interpol. Studium uwarunkowań skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu w ramach globalnej współpracy policyjnej

 • Autor: Tomasz Safjański
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-153-1
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 504/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 165.00 zł

  148.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana książka jest pierwszym na świecie opracowaniem poświęconym uwarunkowaniom skuteczności zwalczania zagrożeń transgranicznych w ramach globalnej współpracy policyjnej. Wkładem do nauk o bezpieczeństwie oraz kryminalistyki są przede wszystkim:
- interdyscyplinarne przedstawienie uwarunkowań skuteczności globalnej współpracy policyjnej w przeciwdziałaniu przestępczości transgranicznej i terroryzmowi łączące wiedzę z obszarów nauk o bezpieczeństwie, prawa międzynarodowego, kryminalistyki, ekonomii oraz politologii;
- dokonanie kompleksowej i wieloaspektowej oceny skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu w układzie multilateralnym z zastosowaniem kombinacji jakościowych oraz ilościowych metod badań;
- opracowanie koncepcji reformy działalności operacyjnej Interpolu, także w kontekście rozwiązań przyjętych i wypracowywanych w Polsce.


Spis treści:

Wykaz skrótów
Od autora
Wprowadzenie

Rozdział 1. Specyfika zwalczania w ramach MOPK zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z przestępczością i terroryzmem – systematyka i funkcje działań operacyjnych Interpolu

Rozdział 2. Uwarunkowania skutecznego rozpoznawania i wykrywania przez Interpol zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z przestępczością i terroryzmem oraz zapobiegania im


2.1. Bariery skuteczności działań operacyjnych
2.2. Słabe strony działań operacyjnych
4.3. Źródła skuteczności działań operacyjnych

Rozdział 3. Potencjał operacyjny Interpolu do podejmowania działań w sferze bezpieczeństwa

3.1. Aspekty organizacyjne działalności operacyjnej Interpolu
3.2. Interpol jako globalne centrum wywiadu kryminalistycznego
3.3. Interpol jako globalne centrum wymiany informacji kryminalnych
3.4. Unikalność i specyfika poszukiwań osób w ramach Interpolu
3.5. Interpol jako globalne centrum koordynacji transgranicznych działań policyjnych
3.6. Interpol w charakterze globalnego centrum wywiadu kryminalnego
3.7. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z terroryzmem

Rozdział 4. Zakres wykorzystania potencjału operacyjnego Interpolu w sferze bezpieczeństwa przez polskie służby ochrony prawa

4.1. Aspekty organizacyjne i techniczne współpracy polski z Interpolem
4.2. Rejestrowanie informacji oraz dokonywanie sprawdzeń w bazach danych SG Interpolu
4.3. Współpraca w ramach wymiany informacji kryminalnych
4.4. Współpraca w ramach poszukiwań osób

Rozdział 5. Uwarunkowania polityczne podejmowania przez Interpol działań w sferze bezpieczeństwa

5.1. Geneza i ewolucja Interpolu
5.2. Relacje Interpolu w stosunku do państw członkowskich oraz policji krajowych
5.3. Wpływ współpracy w ramach Interpolu na zapewnienie sobie bezpieczeństwa przez państwa członkowskie

Rozdział 6. Uwarunkowania prawne do prowadzenia działań w sferze bezpieczeństwa przez Interpol

6.1. Działalność Interpolu a prawo międzynarodowe
6.2. Atrybuty podmiotowości prawnomiędzynarodowej Interpolu
6.3. Status prawny Interpolu w świetle przepisów prawa międzynarodowego
6.4. Przestępstwa podlegające ściganiu na podstawie statutu Interpolu
6.5. Bezpieczeństwo i ochrona praw osób objętych działaniami operacyjnymi prowadzonymi we współpracy w ramach Interpolu

Rozdział 7. Wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych

7.1. Ocena potencjału operacyjnego Interpolu
7.2. Koncepcja reformy działalności operacyjnej Interpolu

Zakończenie

Załączniki
Załącznik 1. Kwestionariusz wywiadu dla funkcjonariuszy służb ochrony prawa innych państw
Załącznik 2. Zanonimizowana lista funkcjonariuszy służb ochrony prawa innych państw objętych wywiadem kwestionariuszowym
Załącznik 3. Kwestionariusz ankiety przekazany do uzupełnienia byłym funkcjonariuszom polskich służb ochrony prawa
Załącznik 4. Kwestionariusz ankiety przekazany do uzupełnienia osobom pełniącym w przeszłości funkcję dyrektora Krajowego Biura Interpolu w Warszawie

Bibliografia

Prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki:

Zaprezentowane wyniki badań, wynikające z przeprowadzonej diagnozy stanu aktualnego i perspektyw rozwoju Interpolu w zakresie zwiększenia zdolności do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń związanych z przestępczością oraz terroryzmem, stanowią – w mojej ocenie – dużą wartość. Ich walor naukowy jest o tyle istotny, że powstał w oparciu o samodzielne, absolutnie pionierskie badania, a przekazywana w ręce Czytelnika pozycja jest pierwszą tego typu nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM:

Publikacja stanowi wartościowe dzieło, które pozwala na wgląd w funkcjonowanie wewnętrznych mechanizmów działania Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. (…) Autor dążąc do wszechstronnego opisu Interpolu nie ograniczył się do badań empirycznych, lecz kompleksowo analizował tę instytucję. W szczegółowy sposób odnosił się m.in. do metod i praktyk działania Interpolu, umiejętnie przeplatając wątki stricte kryminalistyczne (np. funkcjonowanie baz danych, poszukiwanie osób) z prawnymi, co umożliwia Czytelnikowi na wyrobienie sobie poglądu, na temat istoty działania Interpolu.

Tomasz Safjański
doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), prezes Stowarzyszenia Taktyków Kryminalistyki, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, recenzent projektów badawczych NCBiR w zakresie bezpieczeństwa, ekspert zewnętrzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu ds. bezpieczeństwa publicznego i egzekwowania prawa, członek rady naukowej Centrum Profilaktyki Społecznej, ekspert współpracujący z Flamandzkim Instytutem Pokoju w Brukseli, dyrektor ds. bezpieczeństwa prawnego w Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (prymus roku 1998), Wydziału Administracji i Zarządzania UWM w Olsztynie oraz Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Emerytowany oficer Policji z doświadczeniem w krajowych i międzynarodowych strukturach policyjnych (m.in. naczelnik wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, naczelnik wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa i Nadzoru MSWiA, ekspert Centralnego Biura Śledczego KGP, ekspert Biura Spraw Wewnętrznych KGP, zastępca dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, dyrektor krajowego biura Interpolu, szef krajowej jednostki Europolu). Po zakończeniu służby w administracji rządowej działa na rynku prywatnym jako niezależny ekspert do spraw bezpieczeństwa biznesu i biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa informacji.
ORCID: 0000-0003-1775-8857

Książki tego autora

495Bibliografia
Pushpa K.D. „Prachanda”, Inaugural Remarks by Right Honourable Prime Minister of
Nepal on the opening ceremony of the 23rd Asian Regional Conference of INTER-
POL, 18th January 2017, Kathmandu.
Putin W., Speech, 77th General Assembly, 7 October 2008, St. Petersburg, Russia.
Opinia Senatu do ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kry-
minalnej – Interpol przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (druk 793) z dnia
10 grudnia 2014 r.
Rehman Malik A., Remarks, 79th General Assembly, 08–11 November 2010, Doha, Qatar.
Report No 7 Amendments to the Financial Regulations, General Assembly, 77th session,
St. Petersburg, 7–10 October 2008.
Report no. 24, Application for Membership from the Republic of South Sudan, dated
October 24, 2011, AG-2011-RAP-24; AG-2011-RES-03.
Resolution No AGN/53/RES/7 Application of Article 3 of the Constitution.
Resolution GA-2017-86-RES-01, The process for membership of INTERPOL
Resolution no. 7 GA-2018-87-RES-07, National Central Bureau Quality Standards.
Resolution AG/51/RES/1, Rules on International Police Cooperation and on the Inter-
nal Control of INTERPOL’s Archives.
Resolution AGN/55/RES/2, delegating to the Executive Committee the adoption of the
Rules on the Deletion of Police Information Held by the General Secretariat.
Resolution AGN/59/RES/7, Rules Governing the Database of Selected Information at
the ICPO-INTERPOL General Secretariat and Direct Access by NCBs to that Da-
tabase.
Resolution AG-2001-RES-08, Rules Governing Access by an Intergovernmental Organi-
zation to the INTERPOL Telecommunications Network and Databases.
Resolution AG-2003-RES-04, Rules on the Processing of Information for the Purposes
of International Police Cooperation.
Resolution AG-2007-RES-09, Implementing Rules for the Rules on the Processing
of Information for the Purposes of International Police Cooperation.
Resolution AG-2014-RES-18 – amendments to INTERPOL’s Rules on the Processing
of Data.
Resolution AG-2016-RES-06 – adopting amendments to INTERPOL’s Rules on the
Processing of Data.
Resolution AG-2019-RES-02– adopting amendments to INTERPOL’s Rules on the Pro-
cessing of Data.
Resolution GA-1960-29-RES-02 – Juvenile delinquency.
Resolution GA-1960-29-RES-03 – Juvenile delinquency.
Resolution GA-1960-29-RES-04 – Technical assistance.
Resolution GA-1960-29-RES-05 – Identi-Kit.
Resolution GA-1960-29-RES-06 – Exploitation of prostitution-ABROGATED by
GA-1996-RES-8.
Resolution GA-1960-29-RES-07 – Exchange of information on drugs.
Resolution GA-1960-29-RES-08 – Drug traffic.
496 Bibliografia
Resolution AG-2010-RES-02. INTERPOL – Travel Document Initiative.
Resolution AGN-1997-RES-5 – Co-operation Agreement with the United Nations.
Resolution GA-1960-29-RES-09 – Financial transactions connected with drug traffic-
-ABROGATED by GA-1997.
Resolution GA-1960-29-RES-10 – Combating drug traffic.
Resolution AG-2015-RES-01 – Pilot project concerning a new category of notice specifi-
cally devoted to the tracing and
recovery of assets (“Silver Notice”).
Resolution AG/2011/RAP/16 – Approval of the Financial Report for the year 2010 and
appropriation of the net deficit for the year.
Resolution AG-2011-RES-15 – Registration of INTERPOL’s Constitution under Article
102 of the United Nations Charter.
Registration and Publication of INTERPOL’s Constitution under Article 102, Para-
graph 1 of the United Nations Charter, Meeting held in Lyon, France on 3 and 4 May
2007, Final Report by Professor Maurice Kamto, Chairman of the Meeting.
Rules on the Control of Information and Access to Interpol’s Files, doc. II.E/RCIA/
GA/2004(2009).
Runjić L., The Legal Nature and Status of Interpol in the Context of Contemporary Internatio-
nal Law, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Develop-
ment – „Legal Challenges of Modern World”, Split, 29–30 June, 2017.
Salzgaber W.H., Remarks at the U.S. National Central Bureau’s 50th Anniversary Cele-
bration Washington.
Selebi J., Opening Remarks, 74th General Assembly, 19 September 2005, Berlin, Germany.
Simon W.E., Memorandum to Joshua Eilberg, 25 February 1976, Washington [in:] He-
aring before the Subcommittee on Immigration, Citizenship and International Law
of the Committee on the Judiciary House of Representatives 95 Congress, No 32,
March 30 1977, Washington 1978.
Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rzą-
dowym projekcie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji
Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (druk nr 2876)
z dnia 26 listopada 2014 r.
Summary of the wishes expressed at the seasions or assemblies held on 15,16 and 18 April
1914, 1 International Criminal Police Congress, Monaco 1914; file:///C:/Users/Tom/
Downloads/Congress%20of%201914%20EN_LR%20(1).pdf (dostęp: 20.09.2015).
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
United Nations Security Council Resolution S/RES/1267 (1999)– Establishes Security Co-
uncil Committee; imposes limited air embargo and financial embargo on the Taliban
Wspólne stanowisko Rady 2005/69/WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wymia-
ny niektórych danych z Interpolem, Dz.U. L 27 z 29 stycznia 2005 r.
Wytyczne EBC/1999/3 w sprawie niektórych postanowień dotyczących banknotów
euro, w wersji zmienionej w dniu 26 sierpnia 1999 r., Dz. Urz. UE L 258 z 5 paździer-
nika 1999 r., str. 32.
497Bibliografia
Zalecenie Komisji UE dot. decyzji Rady UE upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji
w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Unią Europejską a Międzynarodo-
wą Organizacją Policji Kryminalnej (Interpolem), COM(2021) 177 fina, Bruksela,
14 kwietnia 2021 r.
Zaccardelli G., Law Enforcement in the Third Millennium, Presentation at 71st INTER-
POL General Assembly 21-24 October 2002, Yaoundé, Cameroon.
Netografia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpol&oldid=16875085 (dostęp: 06.062020).
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Databases (dostęp: 26.05.2022).
https://en.odfoundation.eu/a/7216,odf-addresses-the-new-unhcr-on-issue-of-political-
refugees/# (dostęp: 23.05.2022).
https://tvn24.pl/polska/makary-malakouski-zatrzymany-przez-policje-dr-rafal-
batkowski-mozemy-mowic-o-naduzywaniu-czerwonej-noty-interpolu-5412862 (do-
stęp: 02.04.2022).
https://publicintegrity.org/accountability/interpols-red-notices-used-by-some-to-
pursue-political-dissenters-opponents/ (dostęp: 10.07.2022).
https://en.odfoundation.eu/a/5947,the-report-the-interpol-system-is-in-need-of-
reform/ (dostęp: 11.05.2022).
https://www.fairtrials.org/articles/case-studies/dolkun-isa/ (dostęp: 11.05.2022).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2006/INTERPOL-statement-
concerning-arrest-warrant-for-Agim-Ceku
https://www.reuters.com/article/idINIndia-28866420070807 (dostęp: 23.06.2022).
https://www.reuters.com/article/us-bahrain-opposition-mushaima-idUSKBN1KR22X
(dostęp: 06.06.2022).
https://publicintegrity.org/accountability/interpols-red-notices-used-by-some-to-
pursue-political-dissenters-opponents/ (dostęp: 05.05.2022).
https://www.france24.com/en/20110126-tunisia-issues-international-arrest-warrant-
ousted-ben-ali-family (dostęp: 19.06.2022).
https://www.bbc.com/news/world-europe-21627481 (dostęp: 20.06.2022).
https://en.odfoundation.eu/a/5947,the-report-the-interpol-system-is-in-need-of-
reform/ (dostęp: 18.06.2022).
http://johnhelmer.net/monkey-business-on-the-border-volgotanker-challenges-interpol-
red-notices-visa-black-ball-network-denied-by-australian-envoy/ (dostęp: 17.06,2022).
https://wiadomosci.wp.pl/gdansk-interpol-zatrzymal-daszgina-aghalariego-
-6465022239823489a
https://en-interfax-com-ua.cdn.ampproject.org/c/s/en.interfax.com.ua/news/genera-
l/712133-amp.html
https://www.reuters.com/article/us-russia-browder-idUSKCN1RL0PY (dostęp: 23.04.2021).
498 Bibliografia
https://www.icij.org/investigations/interpols-red-flag/interpols-red-notices-used-some-
pursue-political-dissenters-opponents/ (dostęp: 02.01.2022).
https://publicintegrity.org/accountability/interpols-red-notices-used-by-some-to-
pursue-political-dissenters-opponents/ (dostęp: 03.01.2022).
https://www.icij.org/investigations/interpols-red-flag/interpols-red-notices-used-
some-pursue-political-dissenters-opponents/ (dostęp: 22.06.2022).
https://publicintegrity.org/accountability/interpols-red-notices-used-by-some-to-
pursue-political-dissenters-opponents/ (dostęp: 05.05.2022).
https://odfoundation.eu/a/6113,analiza-prawna-kierunkow-pozadanych-reform-
interpolu-w-zakresie-zapobiegania-naduzyciom-mechanizmow-red-notice/
https://www.justice.gov/interpol-washington/frequently-asked-questions, (dostęp:
07.12.2021).
https://www.filmweb.pl/film/Gliniarz+z+Belleville-2018-804924 (dostęp: 11.05.2022).
https://odfoundation.eu/a/6113,analiza-prawna-kierunkow-pozadanych-reform-
interpolu-w-zakresie-zapobiegania-naduzyciom-mechanizmow-red-notice/ (dostęp:
11.05.2022).
https://www.wlrn.org/show/latin-america-report/2019-04-29/red-alert-venezuelans-
fleeing-their-regime-say-interpol-notices-derail-asylum (dostęp: 17.05.2022).
https://www.rp.pl/kraj/art18927411-bialorus-i-rosja-wykorzystuja-interpol-do-scigania
-opozycjonistow-polska-chce-blokady (dostęp: 12.05.2022).
https://www.icij.org/investigations/interpols-red-flag/interpols-red-notices-used-some-
pursue-political-dissenters-opponents/ (dostęp: 12.06.2022).
https://en.odfoundation.eu/a/7216,odf-addresses-the-new-unhcr-on-issue-of-political-
refugees/# (dostęp: 23.05.2022).
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/07/18/interpol.red.notices/index.html
(dostęp: 17.06.2022).
https://wiadomosci.wp.pl/byly-szef-policji-skazany-na-15-lat-za-korupcje-
-6032033440420481a (dostęp: 03.03.2019). https://www.nytimes.com/2015/01/24/
world/africa/jackie-selebi-south-african-police-head-convicted-in-corruption-case-
dies-at-64.html (dostęp: 04.04.2019).
https://tvn24.pl/swiat/meng-hongwei-skazany-za-korupcje-3218096 (dostęp: 01.03.2019).
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/former-interpol-chief-meng-
hongwei-jailed-for-bribery (dostęp: 02.03.2019). https://www.ft.com/content/7fc18f
56-3c24-11ea-a01a-bae547046735 (dostęp: 03.03.2020).
http://www.oscepa.org/publications/all-documents/annual-sessions/2014-baku/decla-
ration-2/2540-2014-baku-declaration-eng/file (dostęp: 03.02.2020).
https://www.interpol.int/Who-we-are/Our-history/Key-dates (dostęp: 05.04.2020).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/Kiribati-and-Vanuatu-
become-INTERPOL-member-countries, (dostęp: 21.03.2021).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/INTERPOL-General-
Assembly-opens-in-Turkey-with-new-member-country-bringing-total-to-195 (do-
stęp: 23.11.2021).
499Bibliografia
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Our-funding (dostęp: 01.07.2022).
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/General-Secretariat (dostęp: 01.05.2022).
https://secure.interpol.int/Public/ICPO/SRB/ (dostęp: 20.05.2011).
https://secure.interpol.int/Public/ICPO/SRB/abidjan.asp (dostęp: 01.05.2009).
https://secure.interpol.int/Public/Icpo/srb/yaounde.asp (dostęp: 20.05.2011).
https://secure.interpol.int/Public/ICPO/SRB/harare.asp (dostęp: 20.05.2011).
https://secure.interpol.int/Public/ICPO/SRB/nairobi.asp (dostęp: 20.05.2011).
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Europe/UNITED-
-KINGDOM (dostęp: 17.06.2022).
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Europe/ITALY (dostęp:
17.06.2022).
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Europe/GERMANY
(dostęp: 17.06.2022).
https://www.interpol.int/Our-partners/International-organization-partners/INTER-
POL-and-the-African-Union (dostęp: 28.04.2020).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2007/INTERPOL-opens-
liaison-office-at-Europol-headquarters (dostęp: 17.06.2022).
http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/3628,Europejska-Akademia-
Antykorupcyjna-powolana.html (dostęp: 17.06.2022).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2005/50-cases-advanced-by-
Austrian-hits-in-INTERPOL-DNA-database (dostęp: 17.06.2022).
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Databases/Our-19-databases (dostęp:
23.10.2021).
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/118843,84-Zgromadzenie-Ogolne-
INTERPOLU-2-5-listopada-2015-Kigali-Rwanda.html (dostęp: 17.06.2022).
https://www.icc-cpi.int/news/icc-cooperation-agreement-between-office-prosecutor-
and-interpol (dostęp: 15.07.2021).
https://www.interpol.int/ar/1/1/2006/INTERPOL-issues-first-Red-Notices-on-behalf-
of-International-Criminal-Court (dostęp: 09.04.2022).
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/INTERPOL-Refugee-Re-
solution (dostęp: 25.05.2022).
https://en.odfoundation.eu/a/6642,interpol-used-by-russia-in-the-case-of-yukos-and-
khodorkovsky-the-oppression-of-pavel-zabelin/ (dostęp: 24.05.2022).
http://www.interpol.int/notice/search/wanted (dostęp: 01.05.2019).
Resolution AG-2009-RES-11, Enhancing the International Status of Red Notices (do-
stęp: 17.06.2022).
http://www.interpol.int/content/download/5278/44081/version/4/file/AGN78RES11.
pdf (dostęp: 01.09.2013).
https://www.interpol.int/How-we-work/INTERPOL-response-teams (dostęp: 06.06.2020).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/INTERPOL-Victim-
Identification-task-force-focuses-on-Asian-victims (dostęp: 25.04.2022).
https://www.undocs.org/S/RES/2178%20(2014) (dostęp: 04.11.2021).
500 Bibliografia
https://undocs.org/en/S/RES/2396(2017) (dostęp: 05.11.2021).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2005/Co-operation-between-
INTERPOL-National-Central-Bureaus-leads-to-arrest-of-Madrid-train-bombings-
suspect (dostęp: 26.04.2022).
https://www.fad.go.th/th/news/36054-interpol-project-al-qabdah-and-pacific-joint-
counter-terrorism-working-group-meeting (dostęp: 09.03.2020).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-assisting-
Cote-d-Ivoire-identify-terrorists-arrested-after-attacks (dostęp: 06.11.2021).
https://www.interpol.int/en/Crimes/Terrorism/Preventing-terrorist-travel (dostęp:
07.11.2021).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Kidnapped-Russian-boy-
rescued-following-tip-off-from-INTERPOL-network (dostęp: 17.06.2022).
http://fakty.interia.pl/prasa/news-rz-parszywa-trzydziestkatrojka-najbardziej-
poszukiwani-polac,nId,2148728 (dostęp: 22.02.2016).
https://m.sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/879878/pilka-nozna-szefowa-gangu-kiboli-
cracovii-magdalena-k-nadal-na-slowacji-nie-zost (dostęp: 26.04.2020).
(https://policja.pl/pol/aktualnosci/210824,Czlonek-wloskiej-Ndranghety-zatrzymany-
w-Polsce-dzieki-europejskiej-sieci-wspolp.html (dostęp: 23.05.2022).
https://www.rp.pl/kraj/art18927411-bialorus-i-rosja-wykorzystuja-interpol-do-scigania
-opozycjonistow-polska-chce-blokady (dostęp: 24.04.2022).
https://www.npcc.police.uk/NationalPolicing/InternationalCrimeCoordinationCen-
tre.aspxDoc. (dostęp: 17.06.2022).
https://www.interpol.int/content/download/10898/file/Agreement%20UN%201997.
pdf (dostęp: 16.02.2020).
https://atom.archives.unesco.org/cooperation-agreement-between-international-criminal-
police-organization-interpol-and-unesco-2;isad?sf_culture=es (dostęp: 10.07.2019).
https://www.interpol.int/content/download/11034/file/InternationalAtomicEnergy-
Agency-IAEA.pdf?inLanguage=eng-GB (dostęp: 15.09.2021).
https://www.interpol.int/content/download/10978/file/INTERPOL-OIOS.pdf (do-
stęp: 15.07.2020).
https://www.interpol.int/content/download/10980/file/INTERPOL-UNMIK.pdf
(dostęp: 15.09.2018).
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=cooperation+agreement+between+the+
office+of+the+prosecutor+and+interpol&ln=en (dostęp: 15.07.2021).
https://www.interpol.int/en/Crimes/War-crimes/Legal-framework-for-fighting-war-
-crimes (dostęp: 20.07.2019).
https://www.interpol.int/content/download/11032/file/INTERPOL_SpecialTribunal-
Lebanon.pdf (dostęp: 22.07.2017).
https://www.interpol.int/en/content/download/11160/file/24-%20CEPOL.pdf (do-
stęp: 12.09.2016).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2001/INTERPOL-and-Europol-
-sign-cooperation-agreement (dostęp: 02.03.2011).
501Bibliografia
https://www.interpol.int/content/download/11150/file/InterpolFrontex.pdf (dostęp:
23.04.2021).
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_100741_EN_EMCDDA_Inter-
pol_25%20September%202001_FINAL.pdf (dostęp: 24.08.2021).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004X0512%
2801%29 (dostęp: 15.07.2015).
https://www.iom.int/news/iom-signs-cooperation-agreement-interpol-enhance-border-
security (dostęp: 22.09.2016).
https://www.interpol.int/content/download/11062/file/InternationalCouncilMu-
seums%28ICOM%29.pdf (dostęp: 05.02.2015).
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/partners/
mou/042_mou.pdf?la=en (dostęp: 28.07.2017).
https://www.interpol.int/content/download/11238/file/37-en%20MoU%20for%20
Chemical%20Biological%20radiological%20nuclear%20investigate%20support%20
between%20the%20FBI%20and%20INTERPOL%20%28signed%20on%2019%20
December%202011%29.pdf (dostęp: 11.01.2016).
https://www.interpol.int/content/download/11248/file/FIFA-INTERPOL.pdf (do-
stęp: 30.07.2016).
https://www.interpol.int/en/content/download/11240/file/JointDeclarationOfInte-
ntbetweenTheGermanBundeskriminalmt-InstituteOfLawEnforcementStudiesAnd
Training.pdf (dostęp: 04.05.2014).
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/07/18/interpol.red.notices/index.html
(dostęp: 17.07.2022).
https://odfoundation.eu/a/6113,analiza-prawna-kierunkow-pozadanych-reform-
interpolu-w-zakresie-zapobiegania-naduzyciom-mechanizmow-red-notice/ (dostęp:
17.06.2022).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/INTERPOL-statement-on-
lifting-corrective-measures-applied-to-Syria (dostęp: 23.04.2022).
https://www.interpol.int/Who-we-are/Strategy (dostęp: 01.07.2020).
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Strategy (dostęp: 17.06.2022).
https://www.interpol.int/Who-we-are/Strategy/Strategic-Framework-2017-2020 (do-
stęp: 07.08.2020).
https://www.interpol.int/content/download/591/file/02%20E%20GEN%20REGU-
LATIONS%2011%2012%2019_ok.pdf (dostęp: 05.10.2021).
https://www.interpol.int/content/download/5693/file/04%20E%20GENERAL%20
ASSEMBLY%20RULES%20OF%20PROCEDURE%2011%2012%2019_ok.pdf
(dostęp: 05.10.2021).
https://www.interpol.int/content/download/592/file/14%20E%20FINANCIAL%20
REGULATIONS%2012%2012%2019_ok.pdf (dostęp: 05.10.2021).
http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/constitution/constitutionGen-
Reg/constitution.asp (dostęp: 10.11.2014).
502 Bibliografia
https://www.interpol.int/content/download/5694/file/24%20E%20RPD%20UPDA-
TE%207%2011%2019_ok.pdf (dostęp: 05.10.2021).
https://www.interpol.int/content/download/6813/file/Rules%20on%20the%20Con-
trol%20of%20Information%20and%20Access%20to%20INTERPOLs%20Files.
pdf (dostęp: 05.10.2021).
https://www.interpol.int/content/download/5909/file/GA-2018-87-RES-07%20Natio-
nal%20Central%20Bureau%20Quality%20Standards.pdf (dostęp: 05.10.2021).
https://www.interpol.int/Our-partners/International-organization-partners/INTER-
POL-and-the-European-Union (dostęp: 02.04.2020).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2007/INTERPOL-opens-
liaison-office-at-Europol-headquarters (dostęp: 02.04.2020).
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2004/INTERPOL-links-Europol-
to-its-global-communication-system (dostęp: 02.04.2020).
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28303&lang=en
https://odfoundation.eu/a/194000,rezolucja-ws-interpolu-popieramy-apel-o-
wdrozenie-reform/# (dostęp: 17.06.2022)
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1951-01-01_3_
page003.html#s0006 (dostęp 14.02.2019).
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/25/interpol-appoints-emirati-general-
accused-torture-president-ahmed-nasser-al-raisi (dostęp: 20.01.2022).
https://www.washingtonpost.com/national-security/interpol-president-uae
-czech/2021/11/23/06581eb0-4c75-11ec-b0b0-766bbbe79347_story.html (dostęp:
03.03.2022).
https://www.presstv.ir/Detail/2021/12/02/671868/Interpol-chief-notorious-UAE-tor-
tue-master (dostęp: 18.04.2022).
https://www.unodc.org/unodc/en/Resolutions/resolution_1971-05-20_4.html (dostęp:
23.09.2021).
https://iusgentium.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/03/1835.pdf (dostęp: 17.06.2022).
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/History (dostęp: 01.12.2012)
https://www.interpol.int/Who-we-are/Our-history/Key-dates (dostęp: 05.04.2020).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Interpol (dostęp: 01.10.2012).
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/History (dostęp: 01.12.2012)
https://www.interpol.int/Who-we-are/Our-history/Key-dates, (dostęp: 04.04.2020).
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1951-01-01_3_
page003.html (dostęp: 23.04.2022).
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-8&chap-
ter=7&clang=_en (dostęp: 11.05.2018).
https://www.wikipe.wiki/wiki/nl/Marius_Cornelis_van_Houten (dostęp: 15.01.2022).
https://www.crwflags.com/fotw/flags/int-rpol.html (dostęp: 14.12.2021).
https://interpol.int/Public/icpo/governance/sg/history.asp (dostęp: 01.10.2012).
http://www.rp.pl/artykul/201534.html?print=tak (dostęp: 01.10.2012).
503Bibliografia
http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2009/PR086 (dostęp:
01.10.2012).
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/INTERPOL-General-As-
sembly-elects-new-President (dostęp: 02.0.2.2022).
https://www.washingtonpost.com/national-security/interpol-president-uae
-czech/2021/11/23/06581eb0-4c75-11ec-b0b0-766bbbe79347_story.html (dostęp:
23.04.2022).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Interpol (dostęp: 01.10.2012).
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/History (dostęp: 01.12.2012).
https://uia.org/yearbook (dostęp: 24.11.2021 r.
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Focus-INTERPOL-Major-
-Events-Support-Teams (dostęp: 05.12.2021).
https://www.interpol.int/Who-we-are/Legal-framework (dostęp: 30.05.2022).
(http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm (dostęp: 09.12.2014).
https://www.interpol.int/Public/ICPO/.../hqagreement/Default.asp. (dostęp: 01.03.2016)
https://pca-cpa.org/en/documents/pca-conventions-and-rules/pca-arbitration-rules/
(dostęp: 22.06.2021).
http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html.
https://www.icij.org/investigations/interpols-red-flag/interpols-red-notices-used-some-
pursue-political-dissenters-opponents/ (dostęp: 11.05.2022).
https://www.interpol.int/content/download/13090/file/A%20la%20carte%20Second-
ment%20-%20Conditions.pdf (dostęp: 01.11.2021).
https://www.interpol.int/content/download/13090/file/A%20la%20carte%20Second-
ment%20-%20Conditions.pdf (dostęp: 01.11.2021).
https://www.interpol.int/content/download/5695/file/Statute%20of%20the%20CCF-
-EN.pdf (dostęp:14.08.2021 r.
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html (dostęp: 31.10.2021).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane