• Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim

Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim

 • Autor: Karolina Stopka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-684-4
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 307/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym poświęconym świadczeniom odszkodowania socjalnego. Jest również pierwszą próbą koncepcyjnego wyodrębnienia instytucji odszkodowania socjalnego w prawie polskim.Rozprawa dotyczy świadczeń zaopatrzeniowych kompensujących szkody na osobie powstałe w szczególnych okolicznościach, tj. świadczeń kompensujących następstwa śmierci lub naruszenia dobrostanu fizycznego, psychicznego lub społecznego jednostki, zaistniałych w wyniku popełnienia czynu zabronionego lub związanych z wydarzeniami historycznymi (II wojną światową, okresem powojennym, walką o demokratyzację stosunków społecznych), a także z prospołeczną aktywnością życiową jednostki w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Rozważania zawarte w pracy koncentrują się na badaniu istnienia treściowych powiązań w obszarze norm regulujących te świadczenia, dających podstawę do ujmowania ich w kategorii odrębnej formy prawnej realizacji zabezpieczenia społecznego w stosunku do tradycyjnie wyodrębnianych jego form. Dodatkowo opierają na wskazaniu wpływu wyodrębnienia odszkodowania socjalnego na całościowe kwalifikowanie świadczeń zabezpieczenia społecznego jako prawa zabezpieczenia społecznego lub prawa socjalnego, w tym z perspektywy kategorii ryzyka socjalnego i konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział I. Wprowadzenie w problematykę kompensacji szkód na osobie powstałych w szczególnych okolicznościach

1. Kompensacja szkód na osobie w prawie polskim
1.1. Wstępne uwagi pojęciowe
1.2. Kompensacja sprawcza
1.3. Kompensacja gwarancyjna na przykładzie świadczeń zabezpieczenia społecznego
1.3.1. Uwagi wprowadzające
1.3.2. Świadczenia zabezpieczenia społecznego związane z aktywnością zarobkową
1.3.3. Świadczenia zabezpieczenia społecznego niezwiązane z aktywnością zarobkową
2. Szczególne okoliczności powstania szkody na osobie
3. Aksjologiczne podstawy kompensacji szkód na osobie powstałych  w szczególnych okolicznościach w świetle wybranych wartości konstytucyjnych

Rozdział II. Charakterystyka świadczeń kompensujących szkody na osobie powstałe w szczególnych okolicznościach

1. Kryteria opisu i oceny świadczeń zabezpieczenia społecznego istotne dla wyodrębniania form realizacji zabezpieczenia społecznego
2. Świadczenia kompensujące szkody na osobie powstałe w szczególnych okolicznościach
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Świadczenia mające związek ze zdarzeniami historycznymi
2.2.1. Świadczenia dla inwalidów wojennych oraz członków ich rodzin
2.2.2. Świadczenia dla kombatantów, osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
2.2.3. Świadczenia dla żołnierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
2.2.4. Świadczenie pieniężne dla osób skierowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy
2.2.5. Świadczenia dla niewidomych cywilnych ofiar wojny  
2.2.6. Zadośćuczynienie dla członków rodzin ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989
2.2.7. Świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodu działalności antykomunistycznej
2.3. Świadczenia dotyczące zdarzeń aktualnych
2.3.1. Świadczenia dla inwalidów wojskowych oraz członków ich rodzin
2.3.2. Świadczenia z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach
2.3.3. Państwowa kompensata dla ofiar niektórych czynów zabronionych  
2.3.4. Świadczenia dla weteranów działań poza granicami państwa
2.3.5. Świadczenia z tytułu szkód na osobie powstałych podczas lub w związku z udzielaniem pomocy służbom mundurowym

Rozdział III. Cechy prawne świadczeń kompensujących szkody na osobie powstałe w szczególnych okolicznościach

1. Uwagi wprowadzające
2. Kauzalność świadczeń
3. Szkoda na osobie jako warunek nabycia prawa do świadczeń
4. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody (zwiększenia jej rozmiaru) jako okoliczność ograniczająca prawo do świadczeń
5. Szczególne okoliczności jako kryterium dyferencjacji kompensacji w zakresie przedmiotu, formy oraz rozmiaru
6. Selektywność i powszechność świadczeń w aspekcie podmiotowym
7. Sprawa roszczeniowości i schematyzmu prawa do świadczeń

Rozdział IV. Odszkodowanie socjalne jako forma realizacji zabezpieczenia społecznego

1. Potrzeba ujęcia świadczeń kompensujących szkody na osobie powstałe w szczególnych okolicznościach w odrębną formę realizacji zabezpieczenia społecznego
2. Odszkodowanie socjalne w polskim języku prawniczym
3. W kwestii nazwy: odszkodowanie socjalne
4. Pojęcie odszkodowania socjalnego
5. Zakres szkody na osobie kompensowanej w ramach świadczeń odszkodowania socjalnego
6. Miejsce odszkodowania socjalnego w systemie prawa
6.1. Prawo zabezpieczenia społecznego a prawo socjalne – uwagi ogólne
6.2. Odszkodowanie socjalne a kategoria ryzyka socjalnego
6.3. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Prof. zw. dr hab. Herbert Szurgacz:

Polska nauka prawa (socjalnego) z opóźnieniem dostrzegła zmiany w systemie zabezpieczenia socjalnego w postaci pojawienia się dużego zespołu świadczeń, uregulowanych w licznych, często w bardzo szczegółowych regulacjach prawnych. Poza odnotowaniem tego faktu w piśmiennictwie naukowym, na rynku nie pojawiło się opracowanie mające za przedmiot całość świadczeń odszkodowania socjalnego i to nie tylko w aspekcie opisowym, ale głównie w aspekcie teoretycznym. Publikacja dr Karoliny Stopki ze względu na jej zakres przedmiotowy oraz merytoryczny poziom rozprawy, ma szansę zapełnić tę lukę. Sądzę, że książka spotka się z żywym zainteresowaniem nie tylko środowiska nauki prawa, zwłaszcza prawa socjalnego (zabezpieczenia społecznego), ale również ze strony praktyki oraz legislacji.

Karolina Stopka
doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, radca prawny.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane