• Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroczenia

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroczenia

 • Autor: Kazimierz J. Pawelec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-438-3
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli to co poprzedzało o przysłowiowe ułamki sekund bądź było rozciągnięte nawet w dłuższym czasie - katastrofę, sprowadzenie jej bezpośredniego niebezpieczeństwa, wypadek drogowy, zagrożenie ruchu, wywołanie niebezpieczeństwa, wypadek drogowy, zagrożenie ruchu, wywołanie niebezpieczeństwa - umykało uwadze badaczy.

Oddawana do rąk Czytelników książka analizuje ten problem od strony dogmatycznej, jurydycznej, empirycznej, nie zapominając o zagadnieniach profilaktycznych. Przedstawia problematykę nową, analizowaną z innej strony niż dotychczas to czyniono. Skupia się nie tylko na błędzie człowieka, ale wskazuje również na inne czynniki równie ważne dla bezpieczeństwa drogowego, tj. pojazd i drogę. Ów pojazd i droga mogą być bowiem równie niebezpieczne jak człowiek, a z reguły osoby odpowiedzialne za ich stan nie ponosiły jakichkolwiek konsekwencji.

Książka zainteresuje policjantów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz biegłych.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. ZARYS PROBLEMATYKI

1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Zasada ostrożności i jej uwarunkowania
1.3. Typizacja przestępstw i wykroczeń drogowych

Rozdział 2. PENALIZACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA W ROZDZIALE XXI KODEKSU KARNEGO.ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

2.1. Zagadnienia wstępne
2.2. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy
2.2.1. Uwagi wprowadzające
2.2.2. Strona podmiotowa
2.2.3. Skutek przestępstwa z art. 174 kk
2.3. Katastrofa w ruchu drogowym
2.3.1. Uwagi wprowadzające
2.3.2. Strona podmiotowa
2.4. Wypadek drogowy
2.4.1. Uwagi wprowadzające
2.4.2. Podmiot przestępstwa
2.4.3. Podmiotowa strona czynu
2.4.4. Przedmiotowa strona czynu
2.4.5. Związek przyczynowy
2.5. Pozostałe przestępstwa z rozdziału XXI Kodeksu karnego
2.5.1. Uwagi wprowadzające
2.5.2. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
2.5.3. Przestępstwo z art. 179 kk
2.5.4. Odpowiedzialność z art. 180 kk
2.5.5. Przestępstwo z art. 180a kk
2.6. Zbieg przepisów określających przestępstwa skierowane przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej
2.6.1. Uwagi wprowadzające
2.6.2. Zbieg przepisów nieumyślnego sprowadzenia katastrofy z umyślnym sprowadzeniem jej niebezpieczeństwa
2.6.3. Zbieg przepisu z art. 177 kk z innymi czynami
2.6.4. Artykuł 178a § 1 kk w zbiegu z innymi przepisami
2.6.5. Zbieg przepisów pozostałych przestępstw skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji z innymi
2.6.6. Podsumowanie

Rozdział 3. SPOWODOWANIE NIEBEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMIE WYKROCZEŃ DROGOWYCH

3.1. Wstęp
3.2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
3.3. Zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby

Rozdział 4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

4.1. Zagadnienia wprowadzające
4.2. Nieprzewidywalność zachowań i ich ocena
4.3. Zasada ruchu prawostronnego
4.4. Zasada pierwszeństwa
4.5. Zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu
4.6. Zasada pierwszeństwa przy jeździe na wprost
4.7. Zasada pierwszeństwa między kierującymi i pieszymi
4.8. Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego
4.9. System znaków
4.10. Zasada ostrożności szczególnej i ograniczonego zaufania
4.11. Zasada prędkości dostosowanej
4.12. Zachowanie wobec pieszych na przejściu
4.13. Zatrzymanie i postój
4.14. Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie
4.15. Hamowanie i bezpieczny odstęp
4.16. Używanie świateł
4.17. Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy
4.18. Reguły taktyczne
4.19. Reguły nieskodyfikowane

Rozdział 5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SPOWODOWANIE NIEBEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

5.1. Wprowadzenie
5.2. Osłabienie reakcji psychomotorycznej
5.2.1. Nietrzeźwość
5.2.2. Stan po użyciu środka odurzającego
5.2.3. Stan zdrowia i zmęczenie
5.3. Inne czynniki wpływające na czas reakcji
5.4. Kwalifikacje i doświadczenie
5.5. Ucieczka z miejsca zdarzenia
5.6. Czynniki techniczne
5.7. Czynniki związane z drogą i organizacją ruchu

Rozdział 6. DOWODY UZYSKANE W RAMACH CZYNNOŚCI NIEPOWTARZALNYCH

6.1. Uwagi wstępne
6.2. Oględziny miejsca przestępstwa drogowego
6.3. Oględziny pojazdu i wstępne badanie jego sprawności technicznej
6.4. Informacje uzyskane z zapisów tachografów oraz systemów informatycznych pojazdów
6.4.1. Uwagi wprowadzające
6.4.2. Ujawnianie dowodów i ich ocena
6.4.3. Dowody z odczytów tachografów oraz zapisów z systemów informatycznych
6.4.4. Podsumowanie
6.5. Odczytywanie oraz interpretacja zapisów z monitoringu oraz urządzeń pomiarowych
6.6. Badanie sprawności psychomotorycznej kierujących
6.7. Pobranie krwi i wydzielin organizmu
6.8. Oględziny osób żywych i ich odzieży
6.8.1. Uwagi wprowadzające
6.8.2 Oględziny ciała i odzieży osoby podejrzewanej
6.8.3. Oględziny osoby pokrzywdzonej i jej odzieży
6.9. Oględziny i otwarcie zwłok
6.10. Rozpytanie uczestników oraz świadków
6.11. Dokumentowanie czynności niepowtarzalnych
6.11.1. Uwagi wprowadzające
6.11.2. Protokolarne dokumentowanie czynności niepowtarzalnych
6.11.3. Szkic miejsca zdarzenia
6.11.4. Dokumentacja wizualna
6.11.5. Procesowe znaczenie notatki urzędowej

Rozdział 7. POZYSKIWANIE DALSZYCH DOWODÓW

7.1. Wyjaśnienia oskarżonego
7.2. Zeznania świadków
7.3. Pozycja i rola pokrzywdzonego
7.3.1. Uwagi wprowadzające
7.4. Konfrontacja
7.5. Eksperyment i wizja lokalna
7.6. Okazanie rzeczy i osoby
7.7. Opiniowanie
7.7.1. Uwagi wprowadzające
7.7.2. Opinia psychotechniczna
7.7.3. Opinia alkohologiczna
7.7.4. Opinia toksykologiczna
7.7.5. Opinia sądowo-psychiatryczna
7.7.6. Opinia medyczna
7.7.7. Opinia techniczna
7.7.8. Badanie żarówek
7.7.9. Badanie ogumienia
7.7.10. Opinia metalograficzna
7.8. Opinia rekonstrukcyjna
7.8.1. Zakres opinii
7.8.2. Przyjęte założenia do opiniowania
7.8.3. Identyfikacja zagrożenia
7.8.4. Rekonstrukcja zderzeń pojazdów
7.8.5. Rekonstrukcja zdarzeń z udziałem pojazdów jednośladowych
7.8.6. Rekonstrukcja zdarzeń z udziałem pieszych
7.9. Identyfikacja kierującego
7.9.1. Uwagi wprowadzające
7.9.2. Ekspertyza kompleksowa
7.9.3. Opinia biologiczna
7.9.4. Opinia antropologiczna
7.9.5. Podsumowanie

Rozdział 8. OCENA ZGROMADZONEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO

8.1. Uwagi wstępne
8.2. Ocena materiału empirycznego
8.2.1. Czynności niepowtarzalne
8.3. Pozostałe dowody
8.3.1. Ocena wyjaśnień
8.3.2. Ocena zeznań świadków
8.3.3. Ocena opinii biegłego lub eksperta
8.3.4. Opinia prywatna i jej procesowe znaczenie
8.4. Dogmatyczna ocena materiału empirycznego
8.4.1. Uwagi wprowadzające
8.4.2. Obiektywne przypisanie skutku
8.4.3. Koncepcja rozszerzonej odpowiedzialności

Rozdział 9. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWU W RUCHU DROGOWYM. ZAGADNIENIA WYBRANE

9.1. Uwagi wprowadzające
9.2. Działania zapobiegawcze
9.3. Niebezpieczny pojazd i droga
9.4. Akcje propagandowe

Rozdział 10. PROBLEMATYKA KARANIA. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZWIĄZANE Z FUNKCJAMI PREWENCYJNYMI

10.1. Zagadnienia wstępne
10.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary
10.3. Konsensualne zakończenie postępowania karnego
10.4. Podsumowanie

Rozdział 11. WNIOSKI KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA

Kazimierz J. Pawelec
adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach. Od 1992 r. jest adwokatem, prowadzącym własną kancelarię. Jest również wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w prawie karnym oraz karno-skarbowym. Szczególnym zainteresowaniem darzy przestępczość komunikacyjną, w której to dziedzinie jest uznanym autorytetem, jak również w zakresie prawa dowodowego. Jest autorem kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Nadto, jest autorem przeszło dwudziestu książek.
ORCID: 0000-0001-8669-0249

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane