• Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego

Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego

 • Autor: Przemysław Malinowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-757-8
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 358/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja odnosi się do zagadnień związanych z działalnością gospodarczą sfery samorządowej przedstawionych w odniesieniu do aspektów tworzenia oraz funkcjonowania spółek z udziałem powiatu samorządowego. W opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące pojęcia przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, działalności komunalnej z uwzględnieniem sfery użyteczności publicznej. Ponadto dokonano charakterystyki spółek prawa handlowego wykorzystywanych przez powiaty samorządowe, przy prowadzeniu działalności gospodarczej w szeroko postrzeganej sferze użyteczności publicznej, z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Merytoryka publikacji obejmuje również rozważania dotyczące kreacji spółek z udziałem powiatu ( w tym wymogów formalno-prawnych), obrotu walorami udziałowo-akcyjnymi spółek jak i aspektów związanych z nadzorem oraz kontrolą nad tego typu podmiotami spółkowymi.

Opracowanie kierowane jest do:

-członków zarządów powiatów samorządowych
-pracowników starostwa powiatowego
-skarbników powiatów samorządowych
-radnych powiatów samorządowych
-członków organów spółek kapitałowych
-radców prawnych, adwokatów zajmujących się obsługą prawną podmiotów spółkowych, powiatów samorządowych, sfery publicznoprawnej
-pracowników spółek z udziałem powiatów samorządowych
-podmiotów realizujących idee partnerstwa publiczno-prywatnego
-pracowników naukowych szkół wyższych zajmujących się problematyką prawa administracyjnego, samorządowego, gospodarki komunalnej, prawa gospodarczego publicznego, administracyjnego prawa gospodarczego, prawa spółek, obrotu gospodarczego
-studentów prawa
-studentów administracji
-studentów ekonomii i zarządzania

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca w świetle regulacji ustawowych

1.1. Prawno-materialna systematyka pojęcia działalności gospodarczej
1.2 Kryteria działalności gospodarczej
1.3. Przedsiębiorca jako podmiot obrotu gospodarczego
1.3.1. Pojęcie przedsiębiorcy
1.3.2. Klasyfikacja podmiotowa przedsiębiorców
1.3.2.1. Osoby fizyczne
1.3.2.2. Osoby prawne
1.3.2.3. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi
1.3.2.4. Wspólnicy spółki cywilnej
1.4. Nabycie statusu przedsiębiorcy

Rozdział II. Prawne aspekty działalności gospodarczej samorządu powiatowego

2.1. Prawna specyfika działalności gospodarczej struktur powiatowych
2.2. Użyteczność publiczna jako materialno-prawna podstawa działalności powiatu samorządowego
2.3. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej samorządu powiatowego
2.3.1. Podmioty budżetowe
2.3.2. Inne formy

Rozdział III. Mienie powiatu jako element funkcjonalny spółek prawa handlowego – uwagi organizacyjno-prawne

3.1. Pojęcie mienia powiatu
3.2. Zarządzanie mieniem powiatowym
3.3. Mienie jako element funkcjonalny spółek z udziałem powiatu samorządowego

Rozdział IV. Istota prawno-ustrojowa spółek powiatu samorządowego

4.1. Prawne formy spółek samorządu powiatowego
4.2. Spółki powiatowe – próba dookreślenia
4.3. Kryteria wyboru
4.4. Konfiguracje podmiotowe
4.4.1. Spółki z wyłącznym udziałem/akcjonariatem samorządu powiatowego
4.4.2. Spółki z udziałem/akcjonariatem powiatu samorządowego oraz podmiotów trzecich

Rozdział V. Spółki prawa handlowego – ujęcie materialno-prawne

5.1. Spółka komandytowa
5.2. Spółka komandytowo-akcyjna
5.3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5.4. Spółka akcyjna

Rozdział VI. Wymogi formalno-prawne tworzenia i przystępowania przez powiat do spółek prawa handlowego

6.1. Zagadnienia wprowadzające
6.2. Kreacja i przystępowanie do spółek na tle ustawy powiatowej
6.3. Wymogi formalno-prawne na tle kodeksu spółek handlowych – zarys zagadnienia
6.3.1. Obligatoryjna treść umowy/statutu
6.3.2. Wniesienie wkładów
6.3.3. Wybór organów lub umocowanie wspólników do reprezentacji/prowadzenia spraw spółki
6.3.4. Wpis do rejestru

Rozdział VII. Realizacja zadań publicznych w formie umów partnerstwa publiczno-prywatnego – uwagi dotyczące spółek utworzonych z udziałem powiatu samorządowego

7.1. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego
7.2. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
7.3. Spółki prawa handlowego jako forma realizacji umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozdział VIII. Obrót walorami udziałowymi i akcyjnymi w spółkach z udziałem powiatu samorządowego

8.1. Istota prawna obrotu walorami udziałowymi/akcyjnymi spółek z udziałem samorządu powiatowego
8.2. Systematyka trybów zbywania walorów udziałowych i akcyjnych
8.2.1. Oferta ogłoszona publicznie
8.2.2. Przetarg publiczny
8.2.3. Negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia
8.2.4. Przyjęcie oferty w odpowiedzi na wezwanie
8.2.5. Aukcja ogłoszona publicznie
8.2.6. Sprzedaży akcji w obrocie zorganizowanym
8.2.7. Sprzedaż na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym
8.2.8. Stabilizacja pomocnicza
8.2.9. Sprzedaż akcji poza obrotem zorganizowanym

Rozdział IX. Spółki z udziałem powiatu samorządowego – próba syntezy

9.1. Obszary działania
9.1.1. Transport publiczny
9.1.2. Pomoc społeczna
9.1.3. Ochrona zdrowia
9.1.4. Współpraca transgraniczna
9.1.5. Spółki wodne jako podmioty spoza sfery spółek prawa handlowego

Rozdział X. Prawny system nadzoru i kontroli nad spółkami z udziałem powiatu samorządowego

10.1. Pojęcie nadzoru i kontroli
10.2. Nadzór i kontrola sprawowana przez podmioty wewnętrzne
10.2.1. Nadzór i kontrola bezpośrednia
10.2.2. Nadzór i kontrola o charakterze pośrednim
10.3. Nadzór i kontrola sprawowana na poziomie powiatu samorządowego
10.4. Regionalna izba obrachunkowa jako organ kontroli w sferze działalności spółek powiatowych
10.5. Najwyższa Izba Kontroli – uprawnienia kontrolne w odniesieniu do spółek z udziałem powiatu samorządowego

Wnioski końcowe
Wykaz literatury
Wykaz orzecznictwa
Wykaz aktów prawnych
Przepisy unijne
Ustawy
Rozporządzenia
Inne źródła

Przemysław Malinowski

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane