• Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

 • Autor: Renata Babińska-Górecka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-309-0
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 290/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 62.00 zł

  15.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera analizę dogmatycznoprawną kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kontroli konstytucyjności prawa w dziedzinie ubezpieczenia społecznego. Konfrontuje ze sobą dotychczasowe poglądy doktryny i judykatury dotyczące reguł kompetencyjnych i kwalifikacyjnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, poddając je ocenie z punktu widzenia założeń teoretycznoprawnych zarówno oficjalnie przyjmowanych przez Trybunał oraz określonych przez Konstytucję RP i ustawę o TK, jak i adekwatnych dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego ze względu na właściwości jej tekstów prawnych. W książce tej kwestię skutków prawnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego ujęto w sposób uwzględniający specyfikę prawa ubezpieczeń społecznych, tj.: właściwości jego tekstów prawnych, związane z nimi aspekty wykładni przepisów, prawne i społeczne uwarunkowania kształtowania tego prawa, specyfikę mechanizmu prawnego powstawania uprawnień, właściwości sytuacji prawnych jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego i związane z tym specyficzne problemy temporalne, itd.
Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przedmiot, zakres i sposób ingerencji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w regulację prawną w dziedzinie ubezpieczenia społecznego


1.1. Pojęcie i przedmiot regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego oraz ogólne założenia metodologiczne pracy
1.2. Przedmiot ingerencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w regulację prawną w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
1.3. Zakres ingerencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w regulację prawną w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
1.4. Sposób ingerencji Trybunału Konstytucyjnego w regulację prawną w dziedzinie ubezpieczenia społecznego a rodzaje (typy) wyroków Trybunału Konstytucyjnego

Rozdział 2. Skutki prawne prostych i zakresowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego


2.1. Utrata mocy obowiązującej jako ogólny skutek prawny wyroków prostych i zakresowych Trybunału Konstytucyjnego dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
2.2. Skutki prawne prostych i zakresowych wyroków afirmatywnych dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
2.3. Skutki prawne tzw. prostych wyroków negatoryjnych dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
2.4. Skutki prawne zakresowych wyroków negatoryjnych dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

Rozdział 3. Zagadnienie skutków prawnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kontroli tzw. Pominięć ustawodawczych dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

3.1. „Pominięcie ustawodawcze” a luka w prawie
3.2. Problem skutków prawnych wyroków w przedmiocie tzw. Pominięć ustawodawczych dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

Rozdział 4. Problem skutków prawnych tzw. Orzeczeń interpretacyjnych Trybunał Konstytucyjnego dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia
społecznego

4.1. Poglądy doktryny i judykatury na właściwości, istotę oraz legalność tzw. wyroków interpretacyjnych
4.2. Istota tzw. wyroków interpretacyjnych (zwłaszcza na przykładzie wyroków TK podjętych w odniesieniu do regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego)
4.2.1. Właściwości regulacji prawnej stanowiącej przedmiot tzw. wyroków interpretacyjnych
4.2.2. Znaczenie praktyki interpretacji badanej przez Trybunał Konstytucyjny regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
4.2.3. Cechy tzw. wyroków interpretacyjnych podejmowanych w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
4.3. Rozumienie wykładni przepisów prawnych a dopuszczalność wydawania tzw. wyroków interpretacyjnych w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
4.4. Wykładnia przepisów prawnych należących do dziedziny ubezpieczenia społecznego a uwarunkowania do podejmowania tzw. wyroków interpretacyjnych
4.5. Problem skutków prawnych tzw. wyroków interpretacyjnych dla regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

Rozdział 5. Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

5.1. Pojęcie i cechy (właściwości) sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
5.2. Zmiany w zakresie sytuacji prawnych jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego z punktu widzenia temporalnych skutków wyroków Trybunału Konstytucyjnego
5.2.1. Temporalne skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie badania konstytucyjności prawa
5.2.2. Temporalne aspekty prawa ubezpieczeń społecznych (temporalnego zakresu obowiązywania prawa) z punktu widzenia sytuacji prawnych jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
5.2.3. Zmiany w zakresie sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego jako skutek temporalnego oddziaływania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
5.3. Wzorce kontroli konstytucyjności prawa a ochrona indywidualnej sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
5.4. Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na sytuację prawną jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego przez pryzmat właściwości stosowania prawa
5.4.1. Rola etapu stosowania prawa dla wyznaczenia sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
5.4.2. Wpływ tzw. wyroków interpretacyjnych na sytuacje prawne jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
5.4.3. Problem wpływu orzeczeń dotyczących tzw. Pominięcia ustawodawczego na sytuacje prawne jednostki w dziedzinie
ubezpieczenia społecznego
5.5. Określenie sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego po wejściu w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
5.5.1. Określenie sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego w drodze analogii wypełniającej luki w prawie powstałe na skutek wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
5.5.2. Określenie sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie ubezpieczenia społecznego w drodze bezpośredniego lub pośredniego zastosowania konstytucji

Rozdział 6. Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla spraw w toku oraz prawomocnie/ostatecznie rozstrzygniętych w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

6.1. Wpływ orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na podstawę prawną rozstrzygnięcia spraw w toku w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
6.1.1. Zagadnienie skutków prawnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla spraw w toku w poglądach doktryny i orzecznictwa
6.1.2. Temporalny zakres skutków prawnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla spraw w toku w dziedzinie ubezpieczenia społecznego
6.2. Wzruszenie prawomocnych rozstrzygnięć w dziedzinie ubezpieczenia społecznego na skutek negatoryjnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
6.2.1. Warunki dopuszczalności wzruszenia prawomocnych
rozstrzygnięć na podstawie przepisu art. 190 ust. 4 Konstytucji RP w odniesieniu do dziedziny ubezpieczenia społecznego
6.2.2. Zagadnienie podstawy prawnej wznowienia postępowania po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia społecznego

Podsumowanie

Bibliografia


Renata Babińska-Górecka
doktor habilitowany nauk prawnych, prof. nadzwyczajny w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, radca prawny.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Orzecznictwo interpretacyjne Trybun...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Zasada równowagi władz po orzeczeni...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Model harmonijnej współpracy między...

125.10 zł 139.00 zł Cena netto: 119.14 zł

Najczęściej kupowane