• Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym

Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym

 • Autor: Ewa Galewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-577-9
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 190/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechanizm rozstrzygania sporów w tym sektorze jest niezwykle specyficzny ponieważ nie opiera się na sądownictwie, ale na działalności organu administracji. Oczywiście sądy także pełnią tu pewną rolę, ale nie jest ona kluczowa. Przyjęcie takiego rozwiązania ma służyć zapewnieniu efektywnego rozstrzygania sporów powstających w sektorze telekomunikacyjnym, a celem książki jest próba analizy czy obecnie obowiązujące regulacje realizują to założenie.

Spis treści:

Wykaz wybranych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Spory powstające w sektorze telekomunikacyjnym

1.1. Charakter prawny sporów powstających w sektorze telekomunikacyjnym
1.2. Przykłady sporów powstających w sektorze telekomunikacyjnym
1.2.1. Spory pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a użytkownikami usług telekomunikacyjnych
1.2.1.1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny – dostawca usług telekomunikacyjnych
1.2.1.2. Użytkownik usług telekomunikacyjnych
1.2.1.3. Rodzaje sporów powstających pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a użytkownikami usług telekomunikacyjnych
1.2.2. Spory pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
1.2.2.1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny – operator
1.2.2.2. Rodzaje sporów powstających pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
1.3. Specyfika sektora telekomunikacyjnego i jej wpływ na rozstrzyganie sporów
1.3.1. Wymóg efektywnego rozstrzygania sporów powstających w sektorze telekomunikacyjnym
1.4. Rozwiązywanie czy rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym?

Rozdział 2. Rozstrzyganie sporów przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

2.1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako organ regulacyjny
2.1.1. Funkcje regulacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
2.2. Kompetencje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozstrzygania sporów w sektorze telekomunikacyjnym
2.2.1. Kompetencja organu administracji publicznej – uwagi ogólne
2.2.2. Unijne wymogi dotyczące powierzenia organom regulacyjnym kompetencji w zakresie rozstrzygania sporów
2.2.3. Zakres kompetencji Prezesa UKE do rozstrzygania sporów powstających w sektorze telekomunikacyjnym
2.2.4. Poszczególne kompetencje Prezesa UKE w zakresie rozstrzygania sporów w sektorze telekomunikacyjnym
2.2.4.1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy dostawcami i użytkownikami usług telekomunikacyjnych
2.2.4.1.1. Spory dotyczące świadczenia usługi powszechnej
2.2.4.1.2. Spory cywilnoprawne
2.2.4.2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
2.2.4.2.1. Spory dotyczące zawarcia umowy o dostępie telekomunikacyjnym
2.2.4.2.1.1.Postanowienie w sprawie wyznaczenia terminu zakończenia negocjacji
2.2.4.2.1.2. Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym
2.2.4.2.2. Spory dotyczące zawarcia umowy o dostępie do infrastruktury
2.2.4.2.3. Spory dotyczące zawarcia umowy o udostępnieniu numeracji
2.2.4.2.4. Spory dotyczące zawarcia umowy o udostępnienie danych
2.2.4.2.5. Spory dotyczące współkorzystania z częstotliwości
2.2.4.2.5.1. Postanowienie w sprawie obowiązku podjęcia negocjacji i wyznaczenia terminu ich zakończenia
2.2.4.2.5.2. Decyzja o współkorzystaniu z częstotliwości
2.2.5. Postępowanie przed Prezesem UKE jako organem administracji rozstrzygającym spór
2.2.5.1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich przez Prezesa UKE
2.2.5.1.1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – uwagi ogólne
2.2.5.1.2. Prezes UKE jako podmiot uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
2.2.5.1.3. Przepisy regulujące postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem UKE
2.2.5.1.4. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem UKE
2.2.5.1.5. Przebieg postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywaniam sporów konsumenckich przed Prezesem UKE
2.2.5.2. Rozstrzyganie sporów w drodze postępowania administracyjnego, toczącego się przed Prezesem UKE
2.2.5.2.1. Przepisy regulujące postępowanie przed Prezesem UKE jako organem rozstrzygającym spory
2.2.5.2.2. Wszczęcie postępowania przed Prezesem UKE
2.2.5.2.3. Przebieg postępowania przed Prezesem UKE
2.2.5.2.4. Rozstrzygnięcia wydawane przez Prezesa UKE
2.2.5.2.4.1. Decyzje administracyjne Prezesa UKE
2.2.5.2.4.2. Determinanty decyzji Prezesa UKE
2.2.5.2.4.3. Treść decyzji Prezesa UKE
2.2.5.2.4.4. Wykonanie decyzji Prezesa UKE
2.2.5.2.4.5. Wzruszenie decyzji Prezesa UKE
2.2.5.2.5. Ugoda administracyjna, zawarta przed Prezesem UKE

Rozdział 3. Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym przez sądy polubowne oraz przez sądy powszechne

3.1. Rozstrzyganie sporów przez sądy polubowne
3.1.1. Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
3.2. Rozstrzyganie sporów przez sądy powszechne

Rozdział 4. Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym jako sądowe i administracyjne stosowanie prawa

4.1. Pojęcie stosowania prawa
4.2. Sądowe i administracyjne stosowanie prawa
4.3. Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym jako stosowanie prawa

Zakończenie
Wykaz aktów prawnych
Literatura

dr hab. Magdalena Tabernacka:

W monografii poddano analizie przepisy prawa unijnego oraz krajowego. Autorka przedstawia więc pełne tło normatywne reakcji na konflikty zaistniałe w analizowanym przez nią obszarze, co jest niewątpliwie ogromnym atutem opracowania. (...) Praca stoi na wysokim poziomie merytorycznym i z pewnością jako aktualne opracowanie problematyki rozstrzygania konfliktów będzie cenną pozycją na rynku wydawniczym.

Ewa Galewska

doktor habilitowany, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2006 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii. Jest autorką wielu publikacji prawniczych. Uczestniczyła w projektach naukowych, realizowanych przez CBKE. Prowadziła badania naukowe w prestiżowych uczelniach europejskich. Brała udział w wielu konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Ukończyła aplikację sądową oraz referendarską, jest radcą prawnym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane